Enneagram en astrologie

>> Hoofdindex <<


Navigatieframe

Index zonder frames


Je ziet een bekend politicus op de televisie en denkt: Tjonge, wat een spraakwaterval. Waar haalt die zijn wijsheid vandaan? Of: waarom beantwoordt hij die vraag niet? Is dat zo moeilijk voor hem?

Mensen blijven altijd raadsels en het menselijk gedrag en de onderliggende motivaties zijn door allerlei persoonlijkheidstheorieën beschreven.

Ik beperk me hier tot het enneagram, een psychologisch en spiritueel systeem dat evenals de astrologie iemands valkuilen en groeimogelijkheden tracht te beschrijven.

Omdat ik als twijfelaar niet zo goed ben in het typeren, besloot ik te onderzoeken of je via de astrologische methode enneatypen kunt voorspellen. En raar, maar waar, dat bleek het geval. Niet altijd, maar wel veel vaker dan was verwacht. Rara, hoe kan zoiets gebeuren?

De slechts op statistiek gebaseerde methode heb ik zelf bedacht, want van de symbolische duidingen van de astrologische boeken werd ik niet veel wijzer. Maar mijn op de oude astrologische manier van tijd berekenen methode heb ik helder beschreven en consequent toegepast. De verbluffende resultaten van dit onderzoek wil ik graag met u delen.

Een eenvoudig verifieerbaar feit wil ik u alvast verklappen. Namelijk dat de beroemdste enneagram deskundigen hun geboortedatum geheim hielden. De met astrologische synastrie bekende Helen Palmer beweerde zelfs dat ze een vondeling was met onbekende geboortedatum. En dat prikkelde mijn nieuwgierigheid enorm. Zie: Een lijst van bekende mensen met onbekende geboortedatum.

Verder viel me op dat enneatypen als generaties in de tijd verschijnen. Dat hangt astrologisch gezien samen met de stand van de trage buitenplaneten, maar die vondst kan ook op de toevallige Zeitgeist van een periode berusten. Vanwege dit feit kunt u aan de hand van iemands geboortejaar al heel aardig een enneaprofiel voorspellen. Zie: Dayscores en mijn bespreking van de generaties in Profiel. Of bestudeer voor de mundane geschiedenis van de enneagram statistieken The enneagram of places and countries part 2.

Voor de beschrijving van de enneatypen volgens de enneagram experts verwijs ik u naar de Links naar enneagram sites. Maar besef wel dat iedere generatie van enneagram experts maar een beperkte kijk op de wereld heeft en dat het historische perspectief in een voor een bepaalde tijd en plaats genormaliseerde enneagramtest ontbreekt.

We zijn ons zelden bewust van de balk in het oog die door onze conditionering en levensomstandigheden werd bepaald. We zien vooral de splinters in andermans oog, oftewel de verschillen tussen tijdgenoten, maar niet onze impliciete door opvoeding en omstandigheden (“tijdgeest”) bepaalde vooroordelen. En dat resulteert in bias, zoals wetenschappers vooroordelen tegenwoordig noemen.

Daarom zal een uit een hedendaagse enneagramtest “gebleken” relatieve 5w4 Denker op Fakebook of op een spiritueel forum astrologisch gezien nog geen 5w4 Einzelgänger en rejection type van het gehalte Friedrich Nietzsche zijn. En dat zie je in hun lage astrologisch bepaalde 5 en 4 scores terug. Ik berekende dan eerder een attachment type 3w4 of 6w5. Maar geen vier of vijf uit typisch echt andere tijden.


English pages

Enneagramscores of famous people based on astrological statistics

The enneagram of places and countries part 1 (- 1945)

The enneagram of places and countries part 2 ( 1946 - today)

Let Google translate this site

Dutch pages

Enneagramscores van beroemde Nederlanders en Vlamingen gebaseerd op astrologische gegevens (Enneagram berekeningen van bekende Nederlanders)

De documentaire serie Profiel en het enneagram (voorbeelden van enneatypen)

Inleiding en uitleg (hoe kwamen dergelijke statistieken tot stand?)

Gebruik en interpretatie van de tabellen (wat is tijdgeest?)

Enneatypen vaststellen met behulp van astrologische gegevens (wat is nu eigenlijk statistiek?) Zie ook: Lies, damned lies, and statistics)

Enneatypen op televisie: Pavlov, Kijken in de ziel, Preek van het jaar, 24 uur met..

Enneatypen op televisie: Wie is de mol, Boer zoekt vrouw en Dr Ellen

Links naar enneagram sites

Statistische bijlagen

Veel astrologen verklaren van alles, maar voorspellen weinig concreets. Ik ben geen astroloog of geaccrediteerd enneagramdeskundige, maar vooral een serieus en kritisch onderzoeker naar de relatie tussen deze 12 en 9 tallige stelsels. Daarom baseer ik mijn onderzoek en voorspellingen slechts op statistiek en dus niet op enige bestaande theorie. Want het is de validiteit van deze metafysische stellingen die ik nu juist wil onderzoeken.

Kan wat rationeel gezien onzin lijkt toch geopenbaarde waarheid worden? Was de metafysicus, numeroloog en musicoloog Pythagoras (4 is alles, maar de som van 1 t/m 4 is 10 is waar het om gaat) een gek? Bestaat er een evident zichtbare en een via getallen verborgen wereld zoals kabbalisten als Friedrich Weinreb (5w4) beweerden? Was de fysicus Isaac Newton (4w5) een alchemist? Bevatte het numineuze van theoloog Rudolf Otto (5w4) toch een kern van ons verlichtende waarheid? Zijn de uitspraken van Mattheüs 5 spirituele dwaasheden? Of vormen ze de essentie van iedere humane religie?

Dat soort spirituele vragen intrigeerden mij. En het viel me op dat die vragen naar het wezenlijke al door veel geniale figuren werden gesteld. En dat waren in intellectueel opzicht niet de eerste de besten. Er zaten opvallend veel Nobel prijs winnaars tussen die net als Newton bezeten op zoek gingen naar de verborgen innerlijke krachten in hun bestaan.

Welkom in de raadselachtige wereld van de getallenmystiek. Het is een verborgen en macabere wereld. Maar u kunt de in de getallen, tijd en taal (Erzählen ist zählen) verborgen wereld niet zomaar van u afschudden. Want ze definiëren uw blik op de tijd.

En als je de gebeurtenissen in de astrologische tijd statistisch bestudeerd blijkt toeval in de wereld toch niet echt te bestaan: Prediker 3: 1-15: Alles heeft zijn tijd (10/1). Maar het is toch vaak anders dan u en ik wensten in te mogen geloven.

Ik hoop met mijn statistieken te kunnen te bereiken dat enneatypeerders zich meer bewust worden van de tijd en de mores waarin ze leven. En voor zover ze hun geboortedag en hun primordiale geloof in perfecte harmonie nog actief verbergen, wat eerlijker zullen zijn over de herkomst van “hun” spirituele enneagram, waarover de onderzoekster van de originele spirituele bronnen Dr. Laleh Bakhtiar schreef:

The modern typological interpretation of the enneagram (by Riso, Ichazo, et.al.) does not originate from this primordial tradition and is in fact something quite different..

Maar waar ging het al die mensen dan wel om? En wat hebben al die mensen met elkaar gemeen?Sjoerd Visser

Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.


> Top <


Contact: Sjoerd Visser