Links naar enneagram sitesalmaa

Enneagram Index

Algemene enneagram links

Voorbeelden van enneatypen op het internet

Samenwerking tussen enneatypes

Numerologie

Enneagram en astrologie

Trivia


Algemene enneagram links

> Top <

Enneagram.startpagina.nl: veel links, maar weinig houvast.

Degene die via de categorie Enneagram in films, muziek, literatuur het enneagram aan de hand van beroemde ennatypen wil leren kennen, komt volgens mijn statistieken bedrogen uit.

Pdb: The Personality Database | MBTI Characters, Enneagram was in 2010 nog niet online, maar kan wel van meerwaarde zijn voor empirisch astrologisch onderzoek.

The Largest Database and Community of Personality and Psychology.

Maar het grootste probleem van zogenaamde (van horen zeggen) enneagramdeskundigen die nog geloven dat dat de gebooretijd er niet toe doet, missen aldoor de plank. Ze zien (weerkaatsen) slechts hun evenbeeld (particuliere visie op de werkelijkheid) in plaats van de door empirici evident gevonden feiten. Zie: Enneagram en astrologie, een nog lopend onderzoek.

Wikepedia Enneagram staat terecht nog in de categorie pseudowetenschap. Omdat de huidige enneagramdeskundigen nog niets van Hegels (4w5) ons allen overstijgende Zeitgeist hadden begrepen. Als ze terecht zouden beweren dat in Romantische tijden meer vieren werden geboren, zouden weinige cultuurhistorici hen kunnen weerspreken. Maar dat deden ze niet, want ze geloofden teveel in hun eigen aangeboren of aangeleerde eigenweisheid: De empirisch gezien onterechte aanname dat op iedere dag dezelfde enneatypes evenredig zijn geboren.

Maar dat klopt statistisch gezien niet, als ik op gezette tijden evidente 1 tot en met 9 dagen zie verschijnen. En ben ik dan een evidente idioot of is uw aaname - op iedere dag en plaats willekeurig enneatypen geboren dan onterecht?

Ik verwacht (denk) het niet, want die aan tijd en mores gebonden bepaaldheid beperkt de waarde van de astrologie als wijde zingeving enorm.

Pseudowetenschap is de benaming voor een stelsel van opvattingen, uitspraken, of handelingen dat de toets van de wetenschappelijke methode niet doorstaat maar die door aanhangers toch als wetenschap wordt gepresenteerd of dat insinueert. Religieuze en spirituele opvattingen zijn niet pseudowetenschappelijk zolang ze geen uitspraken doen over de empirische werkelijkheid die in strijd zijn met de wetenschappelijke kennis.

Dit lijkt een bruikbare definitie, omdat ze onderscheid maakt tussen wetenschappelijke kennis (de empirisch gemeten feiten en evidente natuurwetten) en de daarop gebaseerde theorie. Natuurlijk moeten de gevonden feiten met de theorie overeenstemmen. Maar deze definitie laat wel ruimte over voor geloofsinhouden (theorie, denken, vermoeden) en hypothesen, die zowel wetenschappers, theologen en ideologen kunnen koesteren.

Maar wat is nu eigenlijk de Wetenschappelijke methode volgens de Wiki? Het woordje de klinkt nogal aanmatigend:

De wetenschappelijke methode is een systematische manier om kennis te vergaren. De methodes variëren tussen de formele, empirische of sociale wetenschap, maar ook daarbinnen is de nodige discussie en verandering van inzichten.
Algemeen gelden de eisen van filosofische of epistemologische adequaatheid - dat een wetenschapstheorie overeenkomt met filosofische ideeën - en historische adequaatheid - dat de beschrijving overeenkomt met hoe wetenschap werkelijk bedreven wordt. Het werk The Structure of Scientific Revolutions van Kuhn maakte dat de nadruk van de eerste verschoof naar de tweede.

Mijn eigen webpagina Enneagram en astrologie stond eens op Scepticisme.startpagina.nl genoteerd onder het kopje: Wetenschap. Maar in tegenstelling tot de sites Astrologie.startpagina.nl (Kopje: Algemeen) en de Enneagram.startpagina.nl (kopje: Enneagram en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling) was het A woord hier weggelaten, maar toch wordt juist die Alef (1) kant in mijn opstellen belicht. Op de huidige Scepticisme.startpagina.nl staat:

Scepticisme is het kritisch, objectief en rationeel onderzoeken van beweringen, met name die van astrologen, bijbelvaste christenen, complotgelovigen, droomduiders, gebedsgenezers, homeopaten, intuïtievereerders, kaartleggers, mediums, new agers, paganisten, allerlei -sofen, supranaturalisten, alternatieve therapeuten, voedselgoeroes, ufologen, waarzeggers, would be wetenschappers en soortgelijken. Korter gezegd, scepticisme is schiften van zin en onzin.

Is een profeet die voorspelt dat morgen de zondvloed uitbreekt - en zo waar gebeurt dat, een wetenschapper? Ik verwacht het niet, maar ik besef wel dat veel paradigma's aan de intuïtie van gelukkig niet altijd rationeel denkende wetenschappers zijn te danken. Zo kreeg naar verluidt Kekule de structuur van de benzeenring in een droom gepresenteerd. En was Newton een eveidente mysticus, occultist en charlatan. En ook Francis Crick verkeerde in een merkwaardige gemoedstoestand volgens Mail on Sunday: Nobel Prize Genius Crick Was High on LSD When He Discovered the Secret of Life - Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies - MAPS (8-8-2004/22/4):

Crick, who died ten days ago, aged 88, later told a fellow scientist that he often used small doses of LSD then an experimental drug used in psychotherapy to boost his powers of thought. He said it was LSD, not the Eagle’s warm beer, that helped him to unravel the structure of DNA, the discovery that won him the Nobel Prize.

Maar het belangrijke punt is wel dat zijn en anderen hun mafkezige hypothesen achteraf wel met objectieve data en berekeningen konden staven. Het gaat dan ook niet om de hoedanigheid van de hierboven genoemde geleerde Uranische charlatans, die op het eerste gezicht onzin uitkraamden. Het gaat uiteindelijk om de empirische methode die hun beweringen objectief kan staven en toetsen. En daar moeten dus wel objectieve meetmethoden voor worden gevonden.

Want net als iedereen zullen ook politici, overheden en wetenschappers maar als te vaak onzin uitkramen. En dat een politburo of wetenschappelijke raad hun artikelen doorneemt en als volkomen logisch accepteert, wil nog niet zeggen dat we dan zelf niet meer zin en onzin van elkaar hoeven te schiften. Want vooroordelen worden iedereen aangeleerd. En soms worden vooroordelen door gevenstigde overheden, rijke lobbyisten en en nadere despoten gestimuleerd door partijddige rechters op topposities te benoemen. Maar wie of wat kunt u dan nog vertrouwen? Empici zeggen dan, onderzoek de gevonden feiten. Maar wat als u daar geen tijd voor hebt of daar moeite geen moeite voor doet? Omdat uw favoriete partij met de juiste rechters, kardinalen en despoten toch al aan de winnenende kant stond in een intelectueel dispuut? Hierover schreef ik onder het kopje: Welkom in de postmoderne wereld.

Veel zaken die uw leven bepalen kunt u niet zelf achterhalen. Om de waarheid enigszins te ontdekken moet u wel een beroep doen op betrouwbare leraren, opvoeders en voorlichters. Want werkelijke expertise vergt jaren van studie met kennisname van het onderzoek en de wetenswaardigheden van de reuzen in een vakgebied. En geïnstitutionaliseerde opvolgers van die reuzen - professoren, mediatoren, onderwijzers - zijn altijd nodig zijn om een vertaalslag te leveren van de gevonden feiten, aannames en conclusies van de oorspronkelijke onderzoekers naar het denkraam van de gewone man.

Kan een mens op een wetenschappelijke aanschouwelijke manier onwetenschappelijke onzin als astrologie en enneagram aan elkaar koppelen? Ja, dat kan. Als u maar gebruikt maakt van een heldere en voor anderen te controleren methode. Voor mij is dat de statistiek en kansberekening. Door rigoureus gebruik te maken van statistiek werd er in de vorige eeuw een enorme voortgang geboekt op wetenschappelijk gebied. Medici, econometristen en psychologen hebben altijd met heel veel factoren te maken, aangezien de mens en zijn omgeving enorm complex is. Maar via statistiek kunt u vaak wat beter door de mist heen zien en dus beter hypotheses genereren en toetsen. Zie ook mijn artikelen in: Astrologie onderzoek (ADB astrology research).

De onderzoeksobjecten van de menswetenschappen zijn in hun aard zo complex, dat u altijd wel een nieuwe factor kunt bedenken waarom een bestaande theorie niet klopt. Maar als u alle factoren mee wilt wegen wordt uw zicht op de werkelijkheid onoverzichtelijke chaos, waar ook niet mee te leven valt. De weg van de vooruitgang door specialisatie levert daarom vaak alleen maar meer twijfels op. Wat moet een scepticus nu geloven? Waar kun ik voorzeker mee leven?

Uiteindelijk zijn we toch wel meer op vooroordelen aangewezen dan ons lief is. Gelden de tien geboden niet meer als God niet bestaat? Grote geesten als Fjodor Dostojevski en Friedrich Nietzsche worstelden met dergelijke vragen, want als ook de theologen en priesters de wijsheid niet meer in pacht hadden, wie dan wel?

De Joodse filoloog Friedrich Weinreb (1910, 5w4) herkende dit spaghetti probleem en concentreerde zich op de numerologie van de Kabbala die volgens hem in de OT Bijbel en de commentatoren hierop (Midrasj) besloten lag. En hij zag vaker dan verwacht zinvolle numerieke patronen. Maar zekerheden daaraan ontlenen kon hij niet. Die relatie verder te onderzoeken lijkt me meer iets voor theologen (Numerologie).

Ik concentreerde me vooralsnog op de relatie tussen het enneagram en astrologie en ik kan u wel wel vertellen dat die relatie statistisch gezien zeer aannemelijk is. Ik kan er niet meer omheen. Als het onzin was geweest, dan was ik al vele malen gestopt met dit mijn gemoedsrust verstorende project.

En dat verhaal begon eens in het Witte Kerkje van het professorendorp Haren, waar de in ballingschap verkererende anti-apartheidspredikant mijn leraar werd.

C.J. (Casper) Labuschagne (Heilbron, 4 april 1929 – Haren, 5 oktober 2019) was een theoloog en oudtestamenticus van Zuid-Afrikaanse afkomst.
...
In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw leverde Labuschagne in Nederland een belangrijke bijdrage aan het toegankelijk maken van de resultaten van wetenschappelijk Bijbelonderzoek voor een breder publiek. In wetenschappelijke context publiceerde Labuschagne over de door hem ontwikkelde logotechnische analyse, een tekstverklaring op basis van de analyse van de getallenreeksen en getalscomposities in de Hebreeuwse tekst. Ook in zijn vierdelig commentaar op Deuteronomium, in het Nederlands verschenen in de serie Prediking op het Oude Testament, speelt logotechnische analyse een centrale rol. De methode van de logotechnische analyse is niet onomstreden en heeft onder wetenschappers geen brede weerklank gevonden.


----------

Ik begin maar met bronnen die ik destijds (meer dan tien jaar terug) geraadpleegd had. Een deel ervan is anno 2020 verdwenen. Maar via de Wayback Machine van Internet Archive oprichter Brewster Kahle (1960) kunt u populaire webpagina's van weleer terughalen.

De zin en onzin van het enneagram ziet het enneagram als een modeverschijnsel.

Welcome to the Enneagram Wiki: klinkt mooi maar de URL http://enneagramwiki.com is inmiddels al weer verwijderd.

Enneagram Institute : Riso en Hudson (R&H) zijn toonaangevende enneagram auteurs. Ze houden (of hielden tijdens hun leven) hun geboortedata angstvallig geheim. Zie: Onbekend.

De Fauvres waren wel geïnteresseerd in mijn onderzoek volgens een enneagram coach, die met dit mailde:

Je vertelt ook over je aanname dat bekende enneagramteachers met opzet hun geboortedatum geheim houden. Ik zelf heb daar nog nooit iets van gemerkt (en ik ken er heel wat), maar eht natuurlijk ook nog iet gevraagd. Onlangs ontmoette ik Katherine en David Fauvre weer en vertelde hen dus over je site. Ze wilden direct hun geboortedata aan mij vertellen zodat ik jou op de hoogte kon stellen. Beiden zijn namelijk heel erg geïnteresseerd in mogelijke verbanden. Bij deze dus:

Chernick Fauvre, Katherine
Katherine Chernick Fauvre is geboren op 2 september 1952 om 2.40u (am) in Santa Barbara te California USA.
Davis Fauvre is geboren op 17 augustus 1945 om 2.33 (am) in San Rafael te California USA.

Dat laatste was een typo, want Wat gebeurde er op 17 augustus 1945?

David Fauvre (1965) is volgens mijn meest betrouwbare aloritme op een contrafobische zes dag geboren, maar hij identiceerdee zich met de diep voelende vier.

Fauvre, David

4

cp 6

5

David W. Fauvre (1965) is een enneagram deskundige.

En wat leverde dat op? Iemand die met zijn aangeboreen angsten moet leren leven. Maar dat geldt voor ieder enneatype.

Fauvre, David

3

2

0,03

2,89

7,91

0,11

0,14

5,59

0,28

0,17

3,38

David Fauvre (37/1) was born on a 2, 3, 6 and 9 day (20/2)

Fauvre, David (*)

3

2

0,00

0,15

1180,46

0,00

0,00

834,00

0,00

0,01

504,98

with 3>6>9 dynamics (18/9)

Fauvre, David [2h33] houses

7

6

0,03

0,48

0,82

1,02

2,56

0,55

4,49

0,08

1,45

under 4, 5, 7 and 9 houses (25/6)

Fauvre, David [2h33] total

3

2

0,00

1,39

6,47

0,11

0,37

3,07

1,27

0,01

4,91

yielding a 3w2, 6w7 or 9 enneagram coach (26/8)

Fauvre, David 2012

6


0,00

0,72

10,91

0,00

0,00

230,31

0,00

0,00

2,76

David Fauvre (37/1) was born on a 3, 6 and 9 day (18/9)

Fauvre, David 2012 (*)

3

2

0,00

0,00

75666,96

0,00

0,00

1598110,19

0,00

0,00

19170,69

with cp 6>3>9 dynamics (18/9)

Fauvre, David 2012 [2h33] houses

7

6

0,00

0,42

0,74

0,82

2,90

0,10

4,46

0,03

1,12

under 5, 7 and 9 houses (21/3)

Fauvre, David 2012 [2h33] total

6


0,00

0,30

8,08

0,00

0,00

22,26

0,00

0,00

3,09

yielding a cp 6 enneagram coach (18/9)

Don Riso (1946) was volgens PDD geboren op een 1w2 dag, maar hij identificeerde zich met een gezonde 4. Helaas ken ik zijn geboortetijd niet. Die 7 springt er vreemd genoeg spontaan uit. Een bug in de StarOffice software denk ik dan. Maar onverwachte bugs in de software kunnen ons soms ook repreduceerbare onverwachte uitkomsent brengen. En soms zijn ze de echte game changers in een filosofisch debat.

Riso, Don Richard

1

2

10,22

0,27

0,51

1,12

0,34

1,53

2,18

0,25

0,13

Don Richard Riso (29/11) was born on a 1, 4, 7 and 8 day (20/2)

Riso, Don Richard (*)

1


253,70

0,02

0,05

3,42

0,06

0,15

16,62

0,01

0,01

with 1, 4 and 7 dynamics (12/3)

Relationships between OPQ and Enneagram Types was te vinden op http://www.enneagraminstitute.com/research.asp met als juichend commentaar:

Sara Scott, a Doctoral Candidate in Counselor Education at the College of William and Mary in Virginia, has defended her dissertation, which has produced the first and only empirical evidence of nine personality types as proposed by the Enneagram typology!

Maar dat lijkt inmiddels weer vergeten verleden tijd, tenzij u de gewiste pagina's via de Wayback machine bezoekt.

Er was ooit een Nederlandse versie van het Ennegram Institute. Hier vonden we via de Wayback machine het artikel Het interpreteren van je enneagram testresultaten:

Voor de meeste mensen is het duidelijk wat hun basistype is. Als je hoogste score veel hoger is (3-4 punten of meer) dan de rest van je scores, dan is dit zeer waarschijnlijk je basispersoonlijkheidstype. Je kunt dit voor jezelf bevestigen door te lezen over dat type op onze site of in Enneagram Basisboek en De wijsheid van het enneagram. Als de beschrijvingen van dit type je niet passen, zijn er verschillende andere mogelijkheden om te overwegen:

In 2010 schreef ik hierover: Binnenkort zal ik hier nog wat meer over schrijven, want het opstellen, invullen en interpreteren van een typische enneagram vragenlijst valt vaak niet mee. Nu zou ik zeggen: Zelf een simpel ja of nee op een Brexit referendum kan al heel wat gespletenheid in een rationeel denkend brein veroorzaken. Want waar stemt u nu eigenlijk voor of tegen? De gebeurtenis zelf of het beeld dat u daarvan hebt? En probeer dan maar eens objectief te blijven.

Vaak zie ik mensen aarzelen, dan maar iets invullen en als ik daar later op terugkom blijken ze de vraag verkeerd begrepen te hebben. Ook zie ik perfectionisten juist stellen dat ze niet perfectionistisch zijn omdat het altijd beter kan. Zonder wat objectief zelfinzicht en kennis van de typisch onbewuste/automatische denkwijzen van andere enneatypen is het enorm lastig je eigen enneatype te bepalen.

Eerst worden u door enneagram deskundigen in cursussen of boeken beelden voorgeschoteld van hoe de negen typen zich gedragen. En omdat geen bepaald enneagramtype zich hetzelfde gedraagt, zijn er subtypen bedacht. We zien hetzelfde terug in de astrologie, waar ieder zonnetype weer ander is.

Maar bij het enneagram mag u uw eigen enneatype en vleugel kiezen, zeg maar uw identificatie met een bepaalde persoonlijkheid. Maar voor die keus bent u wel zelf verantwoordelijk. En dat is weer wat anders dan dat u zich met uw vermeende astrologische profiel identificeert. Zie De horoscoop van Donald Trump:

Donald Trump leefde blijkbaar zijn astrologische potentieel ten volle uit, maar dat kan niet gezegd worden van andere mensen die op die dag geboren werden. Die werden geen president en hadden ook geen casino, Trump Tower of een rijke vader.
Van de levensloop van deze verliezers is geen onderzoek uitgevoerd, maar de uitkomst ervan laat zich wel raden. Een aantal astrologisch zaken zal voor sommigen wel kloppen, maar veel andere weer niet. En daar is natuurlijk altijd wel een verklaring voor aan te wijzen gezien hun verschillende achtergrond en levensomstandigheden.
Het astrologische profiel van de verliezers zal waarschijnlijk eerder lijken op het profiel dat door Dr. Suzel Fuzeau-Braesch en Dr. Hervé Delboy was vastgesteld, met hoge scores op geremdheid en kalmte. En dat is wel passend voor mensen die weten dat ze voor een dubbeltje geboren zijn en niet voor de rijke klanten van Trumps casino's.
Met Leeuw als rijzend teken (imago) zou u astrologisch gezien dol op glitter en glamour moeten zijn, zoals in het plaatje van Trumps Penthouse uitstekend in beeld werd gebracht. Maar als u als geboren loser dat potentieel niet in uw hier en nu uitleven kunt, kunt u die verborgen wens maar beter uitstellen totdat Trump alles in goud veranderd heeft of tot een hemels hiernamaals waarin Trumps evangelicals zo vurig geloven.

Het enneagram is bedoeld om zelfkennis op toe doen, inclusief over uw verborgen kanten. Het gaat dus over wat Jung de Schaduw, anima/animus figuren noemde. Maar waar die zelfkennis ontbreekt, zult u juist de onbewuste kant van uzelf ontkennen en op anderen projecteren: Nee, hebzuchtig ben ik niet, daar heb ik juist een hekel aan. Anderen zijn op mijn geld uit. Ik kan ze maar beter plukken voordat ze mij plukken. Maar wat u over anderen zegt of denkt, huist vaak ook in u zelf. Daarom kan een iemand beleven dat een ander hem bekritiseert of ondermijnt, terwijl het het zijn eigen onbewuste schaduwkant is die er zo over denkt. En die is nu eenmaal hypergevoelig voor ieder spoortje van kritiek.

Het is niet zo moeilijk om in te zien dat het in het politieke debat (wie krijgt gelijk) de beeldvorming van bepaalde verzonnen scenario's bepalend zijn en niet zozeer de om de objectief gevonden feiten, die niemand nog overziet. Zie ook: In Europa: De geschiedenis op heterdaad betrapt door Geert Mak (1946, 1w2>7>4).

De VPRO trekt samen met Geert Mak opnieuw door Europa en de Europese geschiedenis. De nieuwe serie pakt de draad op waar de vorige eindigde: in 1999. Het optimisme tijdens de eeuwwisseling maakte plaats voor angst en verwarring na de aanslagen op de Twin Towers, de kredietcrisis, een toenemende stroom vluchtelingen en een steeds slechtere relatie met Rusland. Maar kun je geschiedenis herkennen als je er middenin zit? Als niemand nog weet hoe het gaat aflopen?

Maar wat was er in 1999 (of eigenlijk al vier jaar jaar eerder) veranderd volgens mijn empirisch onderzoek? Zie: The enneagram of places and countries part 2:

19991107a

De leugen regeert

4


10,80

0,00

0,00

11,95

0,00

0,00

0,81

5,87

0,01

De leugen regeert is een uitspraak van Beatrix op 27 november 1999 (39/3)

19991107b

De leugen regeert (*)

1


1.131,41

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

met 1 dynamiek (1)

We zien dan een overgang van de meer op samenwerking ingestelde 3-6-9 attachment type generatie, naar de 1-4-7 frustration type generatie.

19950824a

Windows 95 OEM

6

5

0,03

0,00

2,40

0,00

1,65

8,61

0,07

0,06

0,54

Windows 95 OEM (38/11) was released on a 3, 5 and 6 day (14/5)

19950824b

Windows 95 OEM (*)

6

5

0,00

0,00

26,58

0,00

0,01

95,49

0,00

0,00

5,96

with cp 6>3>9 dynamics (18/9)

19961007a

Fox News

1


12,52

0,00

0,00

4,23

0,00

0,00

0,92

1,51

0,00

Fox News (33/6) was launched on a 1, 4 and 8 day (13/4)

19961007b

Fox News (*)

1


613,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with extreme 1 dynamics (1)

19961007c

Fox News [6h00] houses

1

9

4,00

0,54

1,47

0,03

0,54

0,98

0,29

0,05

1,05

under 1, 3 (6) and 9 houses (13/4 or 19/1)

19961007d

Fox News [6h00] total

1


50,07

0,00

0,00

0,14

0,00

0,00

0,27

0,08

0,00

yielding a one sided News Channel (1)


Ook heel nuttig is Misidentifications of Enneagram Personality Types : Wilt u de details weten dan moest u lid worden van het Enneagram Institute worden (gratis).

Voor mij was het nut ervan dat ik veel van de de verwachte misidentificaties in mijn statistieken terug vond.

Het Enneagram. Inzicht in de negen ego (Persoonlijkheids)structuren van de mens van Journey of souls geeft een goede beschrijving van de enneatypen. De teksten lijken me op Riso en Hudson gebaseerd.

A.H. Almaas, Diamond Approach, Ridhwan School: Almaas is de oprichter van de Ridhwan school, die eigenlijk meer functioneert als een kerk. Of als een gesloten mystieke school in de oude zin van het woord. Met Almaas als onbetwiste spirituele leider. Zijn geboortetijd is waarschijnlijk ook aan hem onbekend (A. Hameed Ali – the Person).

De in wezen bescheiden Almaas gedraagt zich niet als een belerende Paus of als een Pythagoras/God achter een gordijn/voorhang van de tempel, maar als een wijs man, die bekommert is om de overlevering van het spirituele gedachtegoed van de ouden, maar daar geen snelle rationele leer van wil en kan maken. En hij wil vooral geen paarlen voor de zwijnen werpen. Eigenlijk blijft hij toch in essentie een spirituele zoeker naar waarheid.

A.H. Almaas - Glossary of Key Passages at The Almaasary • A Glossary of Key Passages from the Work of A.H. Almaas: is daarom zeer de moeite waard. U kunt beginnen bij Enneagram of Specific Delusions - Glossary - A.H. Almaas waar de basale misvattingen van de enneatypen besproken worden .

Almaas stelt met G. dat Developing Essence is to Become an Adult: Almaas gaat er vanuit dat de meeste mensen nog onvolwassen zijn. Onvolwassen in de zin van nog te afhankelijk van anderen en het hun aangeleerde zijn. Ze maken hun keuzes gebaseerd op de meningen van belangrijke anderen, maar niet op basis van wat ze vanuit hun eigen unieke perspectief op de wereld zouden kunnen zien.

Boeiend in dit opzicht de bovenstaande link tussen het enneagram en de Separation-Individuation Theory of child development van de briljante psychoanaliste Margaret Mahler.


Bepalend is dat de meeste volwassenen zich nog niet als volwassen en zelfbewuste Hoeders van de Schepping gedragen. Ze zijn slechts stemvee of robots in een door populaire media verbeelde werkelijkheid. En ze gaan ouder kind relaties aan met belangrijke anderen inclusief hun toevallige ongezonde partner, baas of favoriete ideologie.

Enneagram: weg naar zelfkennis en naar God? Een katholieke visie op het enneagram in de traditie van Richard Rohr. Ook Richard Rohr (1943, 1w2 jaar) doet geheimzinnig over zijn geboortedatum, maar dat neem ik hem niet kwalijk aangezien de Rooms katholieke kerk nog steeds niets wil weten van de esoterische Babylonische achtergrond van de 12 stammen van Israel, 12 discipelen van Jezus en de ster van Bethlehem en andere Jesus mysteries. Ik waardeerde de boeken van Gnosis onderzoekers Peter Gandhi en Timothy Freek over dit onderwerp. Opvallend is dat link van deze Katholieke Universiteit de naam van de evangelist Thomas bevat.

Wikepedia: Arica School : De gesloten spirituele Arica school van de Chileen Oscar Ichazo (1931) staat aan de bakermat van het enneagram als psychologisch typeringsmodel.

Het is wel boeiend om te weten dat Ichazo door de Enneaden van de Joodse neoplatonist Plotinus geïnspireerd werd. En dat ook Almaas met de Enneaden bekend is. Er is in 2005 een mooi uitgevoerde vertaling van dit boek van Rein Ferwerda (ISBN13 9789055735969) verschenen. Een Engelse vertaling vindt u op het internet: Latium.nl :: Vertaling: Plotinus - De Enneaden.

Plotinus (ca 204, 4w5 tijden) staat tegenwoordig bekend als een criticus van de gnostici, maar Plotinus had meer met hen gemeen dan de huidige orthodoxe Christenen met Plotinus. Lees hiertoe de door zijn leerling Porphyrius (ca 234, 5w4 jaar) opgeschreven tractaten. We kunnen ons afvragen of de belangstelling voor de astrologie van Porphyrius op zijn meester Plotinus geprojecteerd werd of van hem zelf kwam.

Plotinus stond volgens Porphyrius sceptisch tegenover de toen gangbare astrologie, maar hij geloofde evenals Plato dat goddelijke zielen (vonken van God) in een menselijke lichaam (grot, kerker) geïncarneerd werden. De een wat gunstiger dan de ander. Hij ging steeds uit van het zo boven, zo onder principe van de harmonie der sferen. Ook achtte hij zielsverhuizing niet onaannemelijk.

Ik weet het - het klinkt anno 2011 voor een rationele Westerling een absurd idee - maar een aanzienlijk deel van de wereld gelooft nog steeds in reïncarnatie. En dat Zuidelijke deel is niet minder intelligent. Ze geloven evenals veel Grieken, vroege Joden en eerste Christenen, zeg maar de stamvaders van de huidige Christelijk Judeïsche beschaving, dat een mens een onsterfelijke ziel heeft die in tegenstelling tot het sterfelijke aan het lichaam gebonden ego vormloos is. En die goddelijke vonk resideert in het hart. Vandaar dat de Soefis de ziel als een hart met vleugels afbeelden. Denk hierbij aan uitdrukkingen als “met hart en ziel”, die u natuurlijk niet al te letterlijk op moet vatten.

Maar goed, dat deel van de Joods-Christelijke traditie, misschien wel het Joods-Christelijke kerngeloof, het geloof waarin een Elia of Christus zo maar in een andere persoon kon herrijzen (zielsverhuizing), wordt tegenwoordig als achterhaald beschouwd. Paulus welgemeende lering van de vredelievende Christus in ons wordt juist door degene die de moordpartijen in de bijbel letterlijk nemen als een metafoor beschouwd. En dan worden vredestichters in patriottische ogen al snel de antichrist: En zo belanden we in de omgekeerde wereld.

Hetzelfde geldt voor het begrip ziel, waar een moderne behaviorist geen notie van heeft. Zelfs de wetenschap Zielkunde bestaat niet meer. Psychologen en psychiaters hebben het slechts over ego's en breinen, maar nog zelden over een beklemd geraakte menselijke ziel. Want verloren zielen zijn niet objectief te meten. Alleen met introspectieve methoden is ze nog aan te duiden, maar hiermee rekenen houden doen we niet meer. Alleen Jungianen zien de ziel nog zitten. Maar toch verbergen opvallend veel toonaangevende Jungiaanse leraren, psychologen en psychiaters actief hun geboortedag. Misschien zijn ze terecht bang dat eigenwijze astrologen er toch weer een lachertje van maken.

Oscar Ichazo Interview with Professor Walter Effross: Ichazo kreeg ruzie met de psychologe en astrologe Helen Palmer (Hidden in Plain Sight. Observations on the Origins of the Enneagram) die haar versie van zijn geheime leer bekend maakte:

D4: How have the Internet and the World Wide Web affected the development of Arica?
Oscar: Up to this moment, the Internet has been bombarded by the misconstrued information provided by Helen Palmer and her associates, the Enneagram Community and the Catholic priests and nuns with their followers. When the numerous Arica web sites are completed, a total perspective of the work of the School will be presented and the false information about the School and its Teachings will be clarified. The School will therefore develop at its natural rate into the world culture.

ARICA INSTITUTE, INC., Plaintiff-Appellant, v. Helen PALMER and Harper & Row Publishers, Incorporated, Defendants-Appellees.: vertelt ons over de geschiedenis van het enneagram.

De Chileense psychiater Claudio Naranjo (1932, 2w1 of 7w8 op geboortedag) vertaalde Ichazo's geheime leer in Freudiaanse psychodynamische termen. Hij koppelde specifieke afweermechanismen aan enneatypen, maar serieus onderzoek naar de frequentie van optreden van de genoemde afweermechanismen bij alle enneatypes is nooit gedaan (link). Het bleef bij preken voor eigen parochie. Terwijl een dergelijk onderzoek tegenwoordig met videotechnieken, gestructureerde interviews en een panel van getrainde turvende psychotherapeuten vrij gemakkelijk uitvoerbaar is.

EnneagramWork - Defense Systems: geeft een overzicht van de door Naranjo veronderstelde afweermechanismen volgens Peter O'Hanrahan. Deze enenagramdeskundige houdt zijn geboortedatum evenals de meeste ander bekende enneagram goeroes geheim.

Tegenwoordig heeft Freuds drifttheorie afgedaan en geloven psychiaters meer in de object relatie theorie. Oftewel dat de mens niet alleen een fysiek en psychisch zichzelf regulerend orgaan op zich is dat zo nu en dan stoom moet afblazen, maar dat de mens aldoor in betrekking staat tot een menselijke buitenwereld: Relaties, betrekkingen, het tegelijkertijd hebben van zowel een beeld van het zelf als van de ander, is waar het bij de object realties theoretici om gaat. En dat is ook tot R&H doorgedrongen: Q & A on Object Relations. Ze gebruiken hiervoor het enneagram persoonlijkheidsmodel met de die driehoeken in plaats van het procesmodel en introduceerden de begrippen attachment types, frustration types en rejection types (zie het plaatje hiernaast).

De objectrelatietheorie werd vooral bekend door Self psycholoog Heinz Kohut (5w4) en de bedenker van het concept borderline personality disorder en de Ego psychoanalyticus Otto F. Kernberg (1928, 8w7 jaar). Beiden hielden zich bezig met de Narcistische persoonlijkheidsstoornis. Waarschijnlijk gaat het bij Kernberg gezien zijn fiere optreden en zijn geboortejaar om een 8w7. Hoe dan ook, Otto F. Kernberg raakte gefascineerd door de problematische relatie tussen menselijke narcisme en de wereldse macht en ook door het borderline fenomeen automutilatie en heeft daar ook veel rake dingen over verteld.

Een borderline personality (BPS) disorder wil niets anders zeggen dan balanceren tussen neurose (wat Freud normaal denken en doen noemde) en psychose (evident vreemd denken en doen). Iemand met BPS heeft soms micro-psychosen waar niemand mee uit de voeten kan. En de BPS heeft overdag een grotere kans op een minder gezond nivo van functioneren in de R&H terminologie. Een horoscoop met lastige aspecten zou een psychoanalytisch geschoold astroloog zeggen.

Het op zich goede idee van Riso en Hudson om nivo's van ontwikkeling in het op ego fixaties gebaseerd functioneren in Gurdjieff's robotmens aan te wijzen, zou zonder de differentiatie die Otto Kernberg aanbracht tussen het Freudiaanse neurotische (ego fixatie) manier van leven en de borderline gevallen waarschijnlijk nooit van de grond gekomen zijn. Op youtube vindt u veel video's van Kernbergs lezingen en geschriften (bibliografie). Inclusief zijn lezingen over levels of personality organization. Ook Almaas is overduidelijk door object relatie theoretici beïnvloed.

Een aanrader is de video: Otto Kernberg - Narcisissm: the political dimension - IPP Turin Italy -March 19 2011 English. Hij gaf deze lezing in in het land dat geregeerd werd door de evident narcistische 8w7 premier Berlusconi, maar hij noemde geen namen.

Personality Tests and Tools van Tim Flynn.

Op 9types.com staat een on line Riso-Hudson Enneagram Type Indicator (RHETI) test en op Enneagram Test Stats staan de scores. De enneatypes 4, 5 en 7 zijn op dit forum populairder dan enneatype 3, maar ik kwam op fora vooral types 3 of cp6 tegen.

Enneagram | The Enneagram Test | Enneagram Worldwide : van Helen Palmer en David Daniels die beiden hun geboortedatum geheim houden.

Out of the Box Coaching, Mary Bast, Ph.D. bevat veel waardevolle Free Articles. Ik ken haar enneatype niet. Ze houdt haar geboortedatum geheim. Leuk is Poetry & Personality waarin ze haar visie op bekende gedachten geeft. .

The Enneagram and the MBTI - John Fudjack, 1998: Er is nooit een overtuigende correlatie gevonden tussen het enneagram en de MBTI. Het ging slechts om hypotheses.

The New Enneagram Test: is een zelftest. Maar bedenk wel dat een niet zo slim iemand ook veel moet nadenken om simpele problemen op te lossen en dan op type vijf uit kan komen. En dat een borderliner hoog scoort op type vier of zeven. En is dat dan pathologie of essentie? En hoe stel je zoiets vast?

What's the best Enneagram test? is ontnuchterend. Natuurlijk is een test met 15 testpersonen waardeloos. Dat is net zoiets als de betrouwbaarheid van een 9-zijdige dobbelsteen met 15 worpen menen te kunneen beslissen. Met een kop of munt experiment lukt u dat al niet. Maar het geeft wel het kardinale probleem aan dat pure enneatypen niet bestaan. En degenen die ik als zodanig hoog berekende, hadden nogal wat al dan niet fatale mankementen.

Seven Deadly Sins or The Passions How Fear of Pain Controls Us: De zeven hoofdzonden uitgelegd door een priester.

De Zeven Hoofdzonden | De Henk en Mia Leene Bibliotheek | AL: Idem door rozenkruisers.

CHURCH FATHERS: Institutes, Book V (John Cassian): Kerkvader Johannes Cassianus (c. 360, 5w4 jaar) sprak over acht (!) hoofdzonden. Hij (5w4) vatte de leringen en ervaringen van de individualistisch ingestelde woestijnvaders (4w5) op verzoek van bisschop Castor voor kloosterlingen samen en schreef over gulzigheid (gluttony), verboden sex (fornification), gierigheid (Covetousness, avatar), woede (anger), afgunst/melancholie (Dejection), luiheid (Accidie), ijdelheid/onechtheid (foolish or vain glory) en trots (pride). Angst werd in de Christelijke kloostercultuur (Nietzsche's slavencultuur) nog niet als zonde gezien. Pas met de (her)ontdekking van het onbewuste door Freud werd angst weer als een probleem ervaren En wel als de wortel van de neurose.

Maar boeiend is dat deze Johannes Cassianus zich wel bewust was van het onbewuste, oftewel de grote balk in onze eigen oog:

Chapter 2.
How the occasions of these faults, being found in everybody, are ignored by everybody; and how we need the Lord's help to make them plain.
And of these passions as the occasions are recognized by everybody as soon as they are laid open by the teaching of the elders, so before they are revealed, although we are all overcome by them, and they exist in every one, yet nobody knows of them. But we trust that we shall be able in some measure to explain them, if by your prayers that word of the Lord, which was announced by Isaiah, may apply to us also. I will go before you, and bring low the mighty ones of the land, I will break the gates of brass, and cut asunder the iron bars, and I will open to you concealed treasures and hidden secrets Isaiah 45:2-3 . so that the word of the Lord may go before us also, and first may bring low the mighty ones of our land, i.e. these same evil passions which we are desirous to overcome, and which claim for themselves dominion and a most horrible tyranny in our mortal body; and may make them yield to our investigation and explanation, and thus breaking the gates of our ignorance, and cutting asunder the bars of vices which shut us out from true knowledge, may lead to the hidden things of our secrets, and reveal to us who have been illuminated, according to the Apostle's word, the hidden things of darkness, and may make manifest the counsels of the hearts, 1 Corinthians 4:5 that thus penetrating with pure eyes of the mind to the foul darkness of vices, we may be able to disclose them and drag them forth to light; and may succeed in explaining their occasions and natures to those who are either free from them, or are still tied and bound by them, and so passing as the prophet says, through the fire of vices which terribly inflame our minds, we may be able immediately to pass also through the water of virtues which extinguish them unharmed, and being bedewed (as it were) with spiritual remedies may be found worthy to be brought in purity of heart to the consolations of perfection.

Sufi Enneagram - Spiritual Healing : This website presents the research of Dr. Laleh Bakhtiar (1938) on the Sufi Enneagram. Deze dame schreef voor astrologen en godsdienstwetenschapers belangwekkende geschriften.

Enneagram in Sufism | Sufi Path of Love

Guru Ratings | Ratings and Reviews of Spiritual Gurus like Ramana, Tolle, Katie: mocht u nog naar op zoek zijn naar voor een bij u passende goeroe. Voor mij was het een bron van geboortedata die niet elders te vinden waren.

Zie voor vele hun geboortedatum verzwijgden wijsheid leraren op: Een lijst van bekende mensen met onbekende geboortedatum

Het is treurig om te moeten constateren dat enneagramleraren die ontkennen dat hun gevoel van waarheid of verlichting op astrologie gebaseerd is toch hun geboortedatum liever verbergen. Ik begrijp dat ze hun diepste overtuigingen en spirituele praktijk niet met de huidige grove praktijk van de astrologie wensen te discrediteren, maar waarom geven ze astrologen en leken zoals mij nu niet eens de kans om zelf te toetsen of de vanuit een door de geboortedatum bepaalde visie gegeven beweringen in zekere zin waar zijn of niet.

Leuk was wel dat veel enneagramdeskundigen (of hun anonieme leerlingen) uiteindelijk besloten toch wel aan mijn op astrologische statistieken gebaseerde empirisch onderzoek mee te doen. Want je weet maar nooit (iets zeker).Voorbeelden van enneatypen op het internet

> Top <

Een waarschuwing vooraf

De meeste enneagramtypeerders op het internet gaan er stilletjes van uit dat er ieder jaar evenveel enneatypen geboren worden. En dus speculeren (typeren) ze er maar lustig op los. Maar daarbij houden ze geen rekening met de sterke effecten van de langzame planeten, oftewel de Zeitgeist. Zouden er in perioden die doorgaan voor de Romantiek gemiddeld slechts een op de negen als type vier persona geboren kunnen worden? Wie zal het weten? Maar voor alle aan mij uit die tijd beroemde vieren geldt dat argument statistisch gezien niet. En dat bleek ook te gelden voor andere perioden met meer of minder verdeelheid:

Maar dat er ieder jaar evenveel verschillende enneatypen geboren worden blijkt helemaal niet uit mijn astrologische onderzoek. Zo zag en berekende ik met het 2012 algoritme dat in de periode van 1959 tot 1995 vooral attachment typen geboren werden. Bij de generatie van 1955 tot en met 1959 was type 2 meer dominant. En zo kunnen we verder terug gaan in de tijd. En tot mijn verbazing bleek het geboortejaar het meest waarschijnlijke enneagramtype al heel goed te kunnen voorspellen.

Aanvankelijk dacht ik dat dit slechts een artefact was van mijn methodiek. Zo ben ik me er goed van bewust dat ik in de Romantiek onevenredig veel enneatypen vier en vijf berekende met onherkenbaar lage drie en zes scores. Maar dat was eenvoudig te verklaren omdat er in die tijd geen bekende drieën en zessen uit die periode in mijn referentie database zaten. En dan gaat de statistieken van buitenplaneten als Pluto en Neptunus zwaar wegen.

Maar ik maak beslist geen grap als ik in beweer dat ik met het 2012 algoritme in de generatie van 1960 tot 1990 geen overtuigende type vier frustratietype herkende of kon berekenen. Ik berekende statistisch gezien hoogstens 3w4 enneatypen met veel 3-6-9 dynamiek, maar geen typische 1-4-7 frustration type dynamiek. En in de periode daarvoor berekende ik vooral tweeën.

Maar dat sluit niet uit dat een relatieve vier in 3-6-9 dagen zich identificeert met een antieke vier. Bijvoorbeeld door een of andere emotie regulatie stoornis als boderline personality waar mijn algoritme nog geen rekening mee hield. Want ook allerlei verwrongen identificaties met een in de mode staand enneatype bestaan. Het gevolg hiervan is dat er in mijn ogen heel wat nep vieren, vijven, zevens en achten van de generatie 1960 tot 1990 rondlopen. Figuren die niet te vergelijken zijn met de statistisch gezien veel waarschijnlijkere en ook meer overtuigende voorbeelden die ik berekende of met u besprak.

Een voor mij evident voorbeeld van een nep vier is deze dame: Enneagram Four with Dr. Jeanine. Deze doctor in life coaching (Linkedin) noemt zichzelf een vier, maar het is evident een attachment type. Ik denk aan 3w2 of 3w4 of aan een contrafobische 6w5, maar deze dame heeft echt niets gemeen met de complexe vier, vijf of negen dichters zoals Rilke. Ze heeft slechts wat enneagramboeken bestudeerd, maar ze heeft geen weet van het in de vier, vijf en negen opborrelende ondergrondse (onbewuste). Geloof me: Simple divine solutions bestaan niet. Wat je ziet en wat je hoort is het spirituele geblabla van haar op de buitenwereld georiënteerde rationele linker hersenhelft. En dat maakt een drie manager succesvol totdat er een burn-out optreed.

Een andere nep vier werd geupload door een van de de Fauvres: Enneagram Type 4 met als onder ondertiteling:

The Tragic Romantic: A deep sense of longing for what is idealized or unavailable. Attention naturally goes to what is missing or special.

Maar deze man imponeert bij mij meer als een contrafobische zes. Hij lijkt trouwens sprekend op David Fauvre die volgens zijn partner een Enneagram Tritype 468, The Truth Teller zou zijn. Maar David heeft zijn geboortedatum nooit publiekelijk bekend gemaakt. Alleen een geboortejaar was voor mij te achterhalen. En dat simpele feit pleit voor mij voor een contrafobische 6w5. En misschien is hij wel een zon, maan of ascedent in maagd die lijdt aan een of andere nog onverklaarbare ziekte.

Op grond van David Fauvres waarschijnlijke geboortejaar (1965) en zijn spirituele durfal gedrag denk ik dat ik met een contrafobische zes met 6>3>9 dynamiek te maken heb. Maar dat is niet zijn enneatype volgens hemzelf. Misschien identificeert hij zich wel teveel met de door mij niet getelde aspecten van zijn zon en maan, maar de echte enneagram effecten hebben volgens mijn statistieken wel te maken met de stand van de trage planeten zijn geboortejaar,

Fauvre, David

4

6

5

David W. Fauvre (1965) is een enneagramdeskundige.

En daarmee zou zijn Tritype er astrologisch gezien wel eens anders uit zien: Tritype639 oftewel een Mediator. Iemand die het iedereen naar zijn zin wenst te maken. En die beproefde strategie brengt hem succes. Maar wel ten koste van de waarheid. En dat lijkt wel het geval te zijn (Enneagram Explorations).

En natuurlijk is daar niets op tegen. Iedere malloot heeft recht opzijn eigen gelijhk. Opportunisme werkt. Iedereen heeft recht op zijn eigen visie op het groter geheel. Maar denk nu niet dat je met die instelling of die speciale blik op het Al een spirituele betweter / guru wordt. Het aardse succes lijkt verzekerd, maar de benodigde zelfkennis ontbreekt. Het is immers voor het spirituele enneagram wel diep treurig als de stevig aan de weg timmerende e-coaches die hun geboortedatum geheim houden hun eigen type (planeten) nog niet eens wilden erkennen asl regisseur van hun vermeende alwetendheid ...

Volgens het Fauvre Tritype(®) systeem zouden er 27 enneatypes bestaan: Drie keer negen geeft zevenentwintig (27/9) enneatypes voor iedere variant op de categorieën voelen (2, 3, 4), denken (5, 6, 7) en lichamelijk (8, 9, 1) ervaren. En uit iedere categorie mag u er een kiezen. Maar waar is deze veronderstelling op gebaseerd? Op iets dat verband houdt de astrologie? Ik weet de rationale ervan niet. Want de Fauvres maakten hun geboortedatum nooit publiekelijk bekend.
Maar statistisch gezien komen bepaalde enneapatronen vaker voor. En dat geldt in het bijzonder voor de de 3-6-9 (18/9) van de attachment types. Maar je ziet het ook voor de 1-4-7 de frustratie typen en 2-5-8 “je kunt voor mij de pot op” rejection types. Maar een 468 (18/9) combinatie komt statistisch nu eigenlijk nooit voor. Daarvoor moet u historisch gezien heel andere tijden onderzoeken. Want dat zou de onwaarschijnlijke combinatie zijn van een 4 frustration type, 6 attachment type en 8 rejection type. Het zou welhaast een in de sterren geschreven verlosser zijn. Maar zoals ik al zei, heb ik die nog niet berekend. En dan denk ik: Ik begrijp echt wel dat ieder mens uniek wil zijn, maar verkoop de wereld geen spirituele fabeltjes als een geboren cp6 enneagramcoach. Dat werkt op mijn allergie.

Op Youtube zijn veel voorbeelden te vinden van soortgelijke vermeende enneatypes. Maar houdt u a.u.b. ook mijn statistieken van dayscores.pdf in de gaten. Want in drie-zes-negen tijden mag een 3w4 met 3w4>6w7>9 dynamiek dan wel als een relatieve 4 overkomen, maar een absolute Alles ist nicht es selbst 4, 5 of 9 Rilke dichter is hij of zij daarmee nog niet. Het is slechts een tijdelijk alternatieve windvlaag, opvlieging, maar bestendig in de tijd is ze nog niet.

EnneagramTV kanaal opYouTube : Dit is geen echt TV kanaal, maar een verzameling links naar YouTube van eidb forum gebruiker edwardd. Zie: Enneagram type panel interviews . De typeringen zijn dus die van edwardd die zelf denkt een alwetende 9 te zijn. Maar het kan verkeren. Zou een echte negen zich hiervoor zo uitsloven?

Conscious TV bevat van alles. En de Enneagram panel interviews door Iain McNay () zijn leerzaam. Want het gaat om mensen die zichzelf aardig schijnen te kennen. Maar toch verwacht ik hier slechts een 50% hitrate. En met de door Ian McNay gegeven voorbeelden van bekende enneatypen uit de bekende boeken ben ik het vaak niet eens. Als het even kan bereken ik die zelf of zet deze zich enneagram coach noemende personen op onbekend. Want maar te vaak doet hun leeftijd en nonverbale gedrag me aan een ander type denken.Joost van der Leij

Heel instruerend voor de illusie cultuur in het spirituele wereldje zijn de Nederlandstalige videointerviews van NLP trainer Joost van der Leij.

Zie: The Institute of Unconventional Wisdom: NLP & het Enneagram.

Joost is zoals veel NLP-ers een typische Doener en is in mijn zes ogen wel eens enorm kort door de bocht, maar hij brengt de essentie zoals hij die ziet op zijn vlotte type 3 babbel manier goed over. Maar zijn manier van ondervragen en denken is wel een goed voorbeeld van de kortzichtige bril van een type drie ennaegram coach.

Leij, Joost van der

3


0,04

0,85

8,65

0,80

0,05

6,31

1,14

0,09

2,11

Joost van der Leij (32/5) is geboren op een 3, 6, 7 en 9 dag (25/7)

Leij, Joost van der (*)

3


0,00

0,05

995,04

0,02

0,00

726,22

0,00

0,00

242,46

met 3>6>9 dynamiek (18/9)

Leij, Joost van der 2012

3

4

0,00

0,00

291,65

0,03

0,00

5,58

0,00

0,00

3,01

Joost van der Leij (32/5) is geboren op een 3, 6 en 9 dag (18/9)

Tussen haakjes zet ik mijn eigen typering op basis van gevoel. Want het gaat niet alleen om de antwoorden, maar ook om hoe iemand het zegt. En verder weet ik uit mijn statistieken dat de enneatypen anders over de tijd verdeeld zijn dan de meeste enneatypeerders beseffen. Zie ook mijn bespreking van Kro Human Ikon Profiel en het enneagram .

De negen Enneagram types

Enneagram type 1, de Perfectionist (ik denk zelf aan ingetogen 3w4)

Joost vermoedt dat ze een type 1 is, omdat ze “in sommige dingen wel” antwoord op zijn type 1 screeningsvraag: Ben je perfectionistisch? (5m19). Maar het is de vraag of alle Type 1 Perfectionisten hier Ja op zullen antwoorden, omdat het volgens de enneagramleer om een onbewuste motivatie zou gaan. Nee, want het kan altijd beter zou ook een goed antwoord zijn.
De volgende type 1 screeningsvraag waar ze ja op zegt luidt: En stel dat iets echt goed gedaan moet worden, heb je dan het gevoel dat je het zelf moet doen? Dat is inderdaad een typische 1 reactie, maar het is onwaarschijnlijk dat uitsluitend type 1 er ja op zegt en de 8 andere typen nooit. Want ook een Helper, Doener of Baas wil zich nog wel eens met de gang der zaken bemoeien. En ook de andere typen hebben vanuit hun principes een eigen kijk op de perfecte wereld.
De volgende type 1 screeningsvraag vraag is: Ben je ook eigenlijk iemand die meteen ziet hoe mooi het kunnen zijn? mist enige specificiteit. Want ieder mens heeft zijn eigen begrip van schoonheid en volmaaktheid. Ieder spiritueel mens ervaart iets van Paradise Lost. Maar het begrip volmaaktheid betekent voor ieder type wat anders.
De rest vertelt slecht iets algemeens over de condition humane.
Joost stelt op een zeker moment de verkeerde vraag om type 2 uit te sluiten. Want de meeste vrouwelijke Helpers gaan echt niet dronken op een tafel staan om aandacht te krijgen. Dat is dom machogedrag. De wraak van een wrokkige vrouw is onmetelijk veel zoeter...

Enneagram type 2 de Helper (Ik denk hier eigenlijk aan een 3w4 of een contrafobische 6 met veel 3w2, dus een 6w5>3w2>9 patroon)

Ook de screeningsvraag voor Type 3: Heb je gevoelens? waarbij Joost klakkeloos aanneemt dat type 3 er geen idee van heeft waar de vraag over gaat, omdat type 3 zijn persoonlijk gevoelens onderdrukt ter wille van zijn doelen, is wel leuk gevonden, maar er zijn veel drieën die heel goed weten dat gevoelens het bij hun publiek goed doen. De 3w4 filosofe Stine Jensen noemt het heel mooi haar intieme kapitaal.
De screeningsvraag voor de 2 of hij veel liefde en aandacht nodig heeft, geld ook voor de 3, 4 en 6. Het is meer een kenmerk van imagotypen.
Joost ziet Jonathan als een bekende 2, maar stelt gek genoeg niet de vraag of hij als een man dronken op een tafel zou gaan staan.

Joost heeft blijkbaar nog geen enneagram type 4 voorbeeld gevonden. En dat zal historisch gezien ook wel kloppen. We leven nu eenmaal nog niet in een tijd dat de vieren al volwassen zijn. Het zijn nu nog tieners.

Maar zijn veel te directe screeningvraag voor type 4 Wil je graag bijzonder en uniek zijn? is natuurlijk oliedom. Het zegt vooral iets over Joosts onbegrip van de vier. Wat zou Simon Carmiggelt daarop zeggen? Of een romantisch dichter als Rilke? Als ze na een mediatraining een tactisch antwoord zouden moeten geven zeiden ze misschien iets in de trant van: Wie wil dat niet? Maar zo'n directe vraag werkt natuurlijk als een enorme afknapper voor iemand met diep gevoel en inzicht in het leven. Want het reduceert dat wat je ten diepste als de zin in je leven ervaart tot een dom en maakbaar kunstje. Ja, ik maak gedichten in de hoop dat iedereen me daarna bijzonder en uniek vindt. Nee, zo werkt het niet bij de vier of vijf kunstenaar.
Een drie of twee stelt zich een realistisch doel, en wil dat doel bereiken. Maar bij een introspectieve kunstenaar borrelt de inspiratie om niet op. Het gebeurt als in een droom. En de ware kunst is natuurlijk om daar een geschikte expressie en het moment voor te vinden. Maar niet met het imago type drie doel om daar bijzonder en uniek mee te willen zijn. De drie (Haman) wil het zelf maken, de vier en vijf zijn meer receptief ingesteld.

Enneagram type 5 de Analyst (Rogier is geen 5, maar een introvert attachment type, waarschijnlijk een introverte contra fobische 6w5>3w2)

De persoon is duidelijk introvert, maar hij imponeert niet als een rejection type. Bepaalde details als zijn gestileerde kuifje doen me eerder denken aan een imagotype.
De eerste screeningsvraag voor de vijf is: Lees je veel boeken? is slecht gekozen. Iedere intellectueel leest veel boeken, tenminste als hij daar de middelen voor heeft, maar niet iedere intellectueel is een vijf. De eerste en tweede kamer zitten vol intellectuelen, maar naar vijven in de politiek kunt u tegenwoordig fluiten.
Veel beter is het om ernaar te vragen naar wat voor soort boeken iemand leest. En wat hem hierin aantrekt. Maar ik verwacht niet dat deze jongeman schik heeft in typische 5 auteurs. Joost had verder moeten doorvragen.

Enneagram type 6, de Loyalist (warm attachment type, 6>9>3)

De screeningsvraag voor de zes: Twijfel je vaak? geldt ook voor de vijf, fobische zes en negen, maar gaat voorbij aan de contrafobische zes die graag een wilskrachtige indruk wil maken. En de contrafobische zes zet zijn innerlijke twijfels net als een klassieke drie overboord. Want de drie (3>6>9) ) en contrafobische zes (6>3>9) zijn wel vaak de personen die met alle winden meedraaien. Ze vergeten hun mislukte projecten of kletsen er wat maar wat om heen. Omdat die innerlijke 4w5/5w4/9 kant ver van he weg staat. Ze richten zich teveel op de buitenkant.

Enneagram interview type 7, de Levensgenieter (m.i. is deze dame geen 7 frustratie type, qua leeftijd en optreden is een contrafobische 6 of 3w4 attachment type veel waarschijnlijker).

De hamvraag van Joost voor de Levensgenieter is: Heb je wel eens problemen? Ontken je dit, dan pleit dit volgens hem voor de zeven. Vervolgens vraagt hij haar of ze wilde plannen heeft. Die heeft ze en daar probeert ze anderen voor te enthousiasmeren. En daarom is Lisette volgens Joost een typische levensgenieter. Maar in het contact met Joost (3w4) zie ik geen frustratietype.

Enneagram type 9, de Bemiddelaar (9 zou kunnen). Misschien is hij in 1962 geboren.

Hoe om te gaan met Enneagram type 8 de Baas. Joost vond blijkbaar geen jeugdige bazen.

En dat klopt wel: Zie Kro Human Ikon Profiel en het enneagram voor voorbeelden.Neutrale bronnen

Enneatypes verschijnen als generaties in de tijd volgens mijn statistieken. Zo zie je in de Romantiek veel vieren verschijnen, maar hoe zit het met de andere tijden?

In Kro Human Ikon Profiel en het enneagram deed ik een astrologisch statistisch onderzoek naar bekende Nederlanders uit de 20e eeuw. Het bleek dat alleen al het geboortejaar redelijk goed het enneatype kon voorspellen. Je hebt er bijna geen enneagram-coach voor nodig. Enneagram coaches zorgen juist vaak voor verwarring zolang ze voetstoots aannemen dat er in iedere tijd evenveel enneatypen worden geboren. Maar dat is statistisch gezien gelukkig niet het geval. Die Babylonische spaakverwarring zou slechts tot meer chaos in de Schepping leiden. Maaar gelukkig ontmoeten de tot op het bot verdeelde vieren van nu ook eenen en drieën en zessen, die hun de weg wijzen.

Zie: Wat zeggen anderen erover?

In het Telegraaf interview met Privé (Boer zoekt Vrouw: Perfecte boerin bestaat!) lees ik: Enneagram-deskundige Willem Jan van de Wetering weet waarom het KRO-programma zo populair is: “Omdat er zoveel verschillende types aan meedoen.”

Van de Wetering had volgens mijn astrologische statisteeken met maken met een Kameleon generatie, die ieder enneatype wel kon immiteren.

Maar we kunnen ook verder terug in de tijd gaan om te onderzoeken of mijn stelling dat enneatypen zich in de astrologische tijd herhalen klopt. We beschikken dan niet over gefilmde portretten, maar wel over geschreven en geschilderde bronnen. En omdat volgens mijn theorie enneatypen heimelijke “effecten” van de trage buitenplaneten als generaties in de tijd verschijnen, zeg maar repetitief optreden zoals de seizoenen in het zonnejaar, durf ik boude astrologische voorspellingen te doen en u de gelegenheid geven deze te toetsen.

Inmiddels heb ik al meer dan 12.000 berekeningen op geboortedata gedaan en nog steeds begrijpen de meeste enneagram auteurs niet dat ze hun kunstje bedrijven op het niveau van een zich slechts op het zonneteken baserende dagblad astroloog. Ze benoemen de splinters, maar hebben geen weet van de blinde vlek van de Zeitgeist in hun eigen oog.

In wat voor tijd (Zeitgeist) was de filosoof Spinoza geboren? Of de architect Berlage? En waarom zien in een bepaalde tijd geschilderde portretten er of lieflijk of juist afstandelijk of weerzinwekkend uit? En was Adolf Hitler nu een Pruizische type 6 of waarschijnlijk toch niet echt een attachment type?

Dit soort vragen probeer ik te beantwoorden en ik geef er neutrale als dan antwoorden op. En met mijn veel groter dan de verwachte 1/9 hitrate weet ik dat er iets bijzonders aan de hand is. Het enneagram heeft inderdaad een relatie met de astrologie en het is daarom jammer dat zoveel enneagram coaches hun geboortedatum verbergen. Zie: Onbekend.

dbnl · digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren : van veel getypeerde dichters en schrijvers bestaan gedichten, romans en briefwisselingen op het internet. Omdat deze taalvirtuozen hun persoonlijkheid en denkwijzen goed kunnen uitdrukken, was het voor mij een intellectueel genot om de teksten te herlezen met hun enneascores in het achterhoofd.

literatuurgeschiedenis.nl:is aan de Dbnl gerelateerd. Ik verwijs er vaak naar met Lit omdat de grote dichters en schrijvers natuurlijke een kind van hun tijd zijn.

Welkom bij Historisch Nieuwsblad: De titel spreekt voor zichzelf.

Project Gutenberg bevat veel klassieke boeken die niet meer onder het auteursrecht vallen. Daar kunt u de smaak van echte vieren en vijven proeven.

Early European Books : Een project waarin zeldzame oude boeken uit vermaarde bibliotheken gedigitaliseerd worden. Het gaat typisch om boeken die niet uitgeleend kunnen worden.

Koninklijke Bibliotheek: Deze prachtige website bevat o.a. Tijdschriften 1850 - 1940 en monografieën over bekende Nederlanders.

Het geheugen van Nederland: Spreekt voor zich.

Componisten portretten: Musicoloog Jan de Kruijff (1931) besteedt aandacht aan minder bekende klassieke componisten als Alvo Pärt.

Als één componist verantwoordelijk kan worden gemaakt voor het ontvankelijk maken van een breder publiek voor het ‘heilige minimalisme’ van Górecki’s derde symfonie en het werk van John Tavener en bentgenoten dan is het wel de monnikachtige Estse componist Arvo Pärt. Nadat hij zijn dienstplicht had vervuld als trommelaar in het leger, ging Pärt naar het conservatorium in Talinn terwijl hij gelijktijdig een baantje had als technicus bij de muziek van de omroep in Estland. Dat baantje gaf hij er in 1967 aan toen hij kon rondkomen van zijn opdrachten als componist; als zodanig schreef hij zo’n vijftig filmmuzieken. Het is materiaal waarvan hij intussen afstand heeft genomen, maar hij is nog wel erg gesteld op de muziek die hij voor het jeugdtheater schreef, zoals pianowerken met titels als ‘Dans van de eendjes’ en ‘De gelaarsde kat’.
Ongeveer in die periode ging hij zich ook bezighouden met het serialisme en gebruikte hij de dissonanten van de atonale muziek om tegen de restricties van het Sovjet regime te schoppen. Met Necrologie uit 1959 wekte hij de woede van de autoriteiten, maar in datzelfde jaar won hij een Moskou een prestigieuze prijs met zijn veel conventioneler Onze tuin voor kinderkoor en orkest.HolyBooks.com – download free ebooks: veel boeken over de vierde weg.

E-boeken Roberto Assagioli - Instituut voor Psychosynthese.

Op vorleser.net - kostenlos mp3-Hörbücher downloaden - Hörbuch zum mp3-Download - gratis!: kunt mp3 audioboeken downloaden.

Citaten.net citaten, quotes, uitspraken en wijsheden: spreekt voor zich. Maar beoordeel citaten altijd in hun historische context. Zoals bij de Individuele Personen van Historici.nl.

Historici.nl: Historici.nl is de centrale vindplaats voor historische informatie, een initiatief van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap.

DWC: Het digitaal wetenschapshistorisch centrum. Leuk is de Knaw Digital Centre zoekmachine, waarmee u bijvoorbeeld de artikelen van Lorentz en Pieter Zeeman kunt bestuderen. Maar ik mistte ook veel historische figuren. Zo mis ik het werk van Christiaan Huygens (4w5 of 9) en Diederik Stapel (3w2).

Dat wetenschap niet waardevrij is mag inmiddels bekend verondersteld worden. En tot mijn verbazing zegt het door mij berekende enneatype vaak iets over de thema's van wetenschappers en hun tijd. Zie ook: Enige spraakmakende wetenschappers.

CCprose is heel leuke site om de sfeer van klassieke boeken uit de wereldliteratuur te proeven. De teksten worden zowel voorgelezen als in beeld gebracht, zodat het ideaal is om de uitspraak van vreemde talen te leren. De audiobook gesproken teksten komen van http://librivox.org.

Het Marathoninterview: al 25 jaar diepteinterviews voor de radio (catalogus).

Het uur van de wolf: Meer dan 200 documentaires van de VPRO over kunstzinnige toonaangevende personen. Ik ga er steeds meer naar verwijzen. En de hitrate is zoals iedere enneagram deskundige kan zien opmerkelijk hoog. Of dat het moet zijn dat dat ik niets van het enneagram begrijp. Want dat kan natuurlijk ook het geval zijn.

iPoetry: Links naar hedendaagse dichters.Samenwerking tussen enneatypes

> Top <

Als u uw eigen persoonlijkheid - inclusief uw blinde vlekken - kent, dan verloopt de samenwerking met anderen vaak beter. Op basis van persoonsbeschrijvingen van het enneagram, inclusief de bekende voordelen en valkuilen van ieder enneatype, kan een psycholoog redelijk goed voorspellen waar een relatie gladjes verloopt en waar de knelpunten zullen liggen.

Maar net als bij de synastrie interpretaties in de astrologie gaat het er bij dergelijke matrixen niet om dat u op grond hiervan alleen maar soepel verlopende relaties uitkiest. Dat zal u trouwens nooit lukken. Want niemand kan zich afsluiten van het geheel. Op een dag zullen toch uw opposities verschijnen. En diegenen die u liever zou willen vermijden, zoeken u op die dag toch weer op.

Bedenk daarom dat u veel van de voor u moeilijke en dus ergerlijke personen kunt leren. Ht zien van de splinter bij de ander, kan je wijzen op de balk in je eigen oog. En dan weet u waar uw schoen wringt. Daarom zullen juist de op een andere wijze denkenden mensen juist uw team versterken. Maar dat leren van elkaar gaat beter als je de ander herkent, erkent en accepteert zoals hij is. En het werkt niet als u de aan u voorgeschotelde realiteit niet accepteert zoals die is.

Soort zoekt soort. Dat is maar al te vaak waar, maar het levert wel een eenzijdig en op de lange duur saai en voor de realiteit stekeblind team op. Relaties van gelijk gestemden gaan op den duur vaak uit elkaar. Gewoon omdat ze niets meer van elkaar te leren hebben (de chemie is weg) of als ze ongezond zijn een pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet beeld van elkaar krijgen.

Relaties van tegenpolen bieden meer dynamiek. Het geeft vaak liefde op het eerste gezicht. Maar deze blooming relaties blijken op korte duur vaak minder bestendig. Alleen als het lot en leed van en iedere partner op zichzelf betrokken wordt, en niet op de ander geprojecteerd wordt, zie je op den duur de groei in de relatie ontstaan.

The Enneagram Compatibility Combinations : een handige matrix van hoe ieder enneatype met anderen omgaat. Wilt u de details weten dan moet je lid van het Enneagram Institute worden (gratis).

Career Choices for Enneagram Types: Ze gaan wel wat van stereotiepen uit. En is een goede zuster een 2, een advocaat (leugenaar) een 3, en een goede chirurg een 5?

Van dezelfde auteur komt Bad Career Choices and the Enneagram.

De psycholoog Helen Palmer is hier (synastrie) goed in en ze heeft in mijn persoonlijke ervaring ware woorden geschreven over de samenwerking van de verschillende enneatypes in haar Enneagram basisboek. Maar hoe kwam zij daarop? Was het intuitive theorie of pure observatie? En welke G'dheid hielp haar daarbij?

In Hidden in Plain Sight. Observations on the Origins of the Enneagram verklappen Virginia Wiltse en Helen Palmer iets over de astrologische oorsprong van het enneagram. Zie ook de thread History of 'Personality Enneagram' concepts die me hierop attendeerde.

Kritiek op het enneagram: door Skepsis redacteur Rob Nanninga.

Palmers eerste boek over het enneagram verscheen in 1988. Het leek op een populair astrologieboek en er werden 200.000 exemplaren van verkocht. Ichazo was verontwaardigd dat zijn esoterische systeem werd verhandeld door allerlei lieden die hij niet eens persoonlijk kende.

Ik denk dat die observatie klopt, en ik weet inmiddels ook wel waarom dit zo is. Zowel Helen Palmer als Oscar Ichazo vertellen ons hun geboortedata liever niet. Maar ze hebben zonder twijfel weet van astrologie. Maar omdat je daarmee nauwelijks brood mee kunt verdienen, kun je het het beter als diepzinnige psychologie van de Sufi's en Hindi guru's uit de Oudheid verpakken. Maar ze beschrijven in wezen nog steeds astrologische fenomenen.

En daarom is het spirituele enneagram ook zo'n goede methode om de astrologie te testen besef ik me nu.

Inmiddels is er ook veel indirect bewijs voor deze relatie op het internet te vinden: The origin of the Enneagram - Claudio Naranjo speaks - June 2010

Helen Palmer heeft inmiddels bekend dat ze veel weet heeft van astrologie. Zie: Enneagram Studies in the Narrative Tradition | Enneagram Origins. Als dat geen astrologie is weet ik het ook niet. Ik neem het deze synastrie expert in eerste instantie wel kwalijk dat ze zo laat voor dit oude weten uitkomt. Maar goed, misschien is dat wel de noodzakelijke weg van de ontwikkeling. Want als ze meteen al zou aangeven dat het enneagram met astrologie te maken had, zou deze ongetwijfeld zeer begenadigd psychologe door geen rationeel denkend mens meer serieus genomen worden...

En dat geldt ook voor de in de soefi traditie wortelende Ik weet het mysticus Almaas. Hij heeft in de Innerlijke Diamand Reeks veel zinvols gezegd over de voor iedereen verschillende spirituele wegen, maar hij kent het eindresultaat ook niet. Omdat het ons weten overstijgt. Maar het ons vaak onbewuste leven in het hier en nu doen er volgen hem echt wezenlijk toe. Hij spreekt dan van onze meestal niet bewust aanwezige Essentie.

Numerologie

> Top <

Computers slaan hun informatie digitaal op. Omdat het al dan niet (1 of 0) gemagnetiseerd zijn van een metaal de meeste betrouwbaarheid oplevert. Maar doen mensen dat ook? In zekere zin wel, want een zenuwcel kan vuren of niet vuren. En de meest basale menselijke reactie is digitaal: fight or flight.

Claude Shannon (24/6) is de onbetwiste vader van het informatietijdperk. Deze wiskundige werd geboren op een 4w5 dag met 1 dynamiek. Zie: Famous.

Retrofit: levensbestemming volgens Dan Millman die weer naar een niet genoemde kabbalist verwees.

Marieke's Praktische NewAge: Marieke Pannekeek (18/9) maakte NumQuest en andere gratis numerologie programma´s.

Eschatological symbolism in Judaism and early Christianity: veel informatie.

Philologos | Number in Scripture by E.W. Bullinger: Number in Scripture: Its Supernatural Design and Spiritual Significance by E. W. Bullinger (1837-1913) is een klassieker. Bullinger schreef ook : The Witness of the Stars over de bijbelse astronomie/astrologie. In de tijd van de bijbelschrijvers werd het onderscheid astronomie/astrologie nog niet gemaakt. Zie ook de : The Companion Bible en de wiki.

Biblical Meaning of Numbers - Biblical Numerology - The List Teaser Chart: wat summier vergeleken met Bullinger.

Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal: geeft de nalatenschap van de kabbalist Friedrich Weinreb uit. Zijn begrip van het oude weten is voer voor astrologen, numerologen theologen en zeker ook gnostici.

Hebrew for Christians - Learn Hebrew for FREE! geeft uitleg over Joodse geometrica.

Vertellen met getallen: Functie en symboliek van getallen in de bijbelse oudheid door Casper J. Labuschagne: Op zijn homepage http://www.labuschagne.nl zijn veel meer teksten over het numineuze te vinden zoals Numerical Features of the Psalms and Other Selected Texts en Numerical Secrets of the Bible .

Die Zahlen in der Numerologie: het is grappig om te zien dat bepaalde getallen meer zijn dan gewone getallen.

Thora pagina´s: Het Hebreeuwse alfabet vanuit een kabbalistisch perspectief beschouwd. Weinreb zei Vertellen (Erzählen) is tellen over de logica van de vertelkunst (Gematria).

Symbols.com :

The Watchman: Rabijnse bronnen.

The History of Mathematics van Prof. G. Donald Allen bevat o.a. informatie over Pythagoras. Het probleem met Pythagoras is dat we eigenlijk niets van hem zelf afweten. Hij liet geen geschriften na. Hetzelfde geldt voor andere al dan niet historische spirituele leraren als Socrates en Jezus.

De on-line encyclopedie van getallenrijen van reeksenfreak Neil J. A. Sloane. Het is leuke site waar u een getallenreeks kunt invoeren om te kunnen ontdekken waar die al eerder opgedoken of bedacht is.

Symbolic Significance of Numbers in Hinduism: 6 heeft een bijzondere betekenis.

Numbers and Their Meanings: Een goed en beknopt overzicht van de numerologie in verschillende tradities door Ellie Crystal (7w8).

Holy Numbers and Sacred Geometry: werd verlaten.

De Wiki zegt over Sacred Geometry:

The belief that God created the universe according to a geometric plan has ancient origins. Plutarch attributed the belief to Plato, writing "Plato said God geometrizes continually" (Convivialium disputationum, liber 8,2). In modern times the mathematician Carl Friedrich Gauss adapted this quote, saying "God arithmetizes." [2]
At least as late as Johannes Kepler (1571.1630), a belief in the geometric underpinnings of the cosmos persisted among scientists.

Pateo.nl van spiritueel leraar en psycholoog Johan Oldenkamp wil ik ook wel vermelden omdat hij in zijn videopresentaties veel numerologische theorieën als nogal wiedus feiten presenteert. Ik kan hem hierin zelden volgen, maar ik geef hem wel het voordeel van de twijfel. Maar hij haalt volgens mijn gevoel wel heel veel dingen door elkaar. Hij raast door de getallen heen en ik denk dan vooral aan een contrafobische zes of drie. Johan (38/11), wanneer ben je geboren? Hij is in ieder geval een attachment type voor mij.

Naschrift (14/9/2012): Johan Oldenkamp is op 5 november 1966 (29/11) geboren blijkt uit zijn proefschrift (thesis). In 2011 richtte hij de SOPN partij op. Hij is geboren op een 3w2>6w5 dag in 2010 en op een cp6> 3w2 dag in 2012. Ik (6) zie hem als een typische contrafobische zes met 5 vleugel, maar hijzelf denkt dat hij een type 1 is. Zie: Oorsprong en bestemming van de mens onder het kopje 6 Zelfkennis.

Biblical Meaning of Numbers - Biblical Numerology - The List Teaser Chart: I pray that the favor of God Almighty, will forever be upon you.

JRS - Critical and Significant Dates - J R Stockton: Het is boeiend om te beseffen dat onze tijdstroom niet zo vanzelfsprekend is als we plegen te denken.

Kabbalah - What does Kabbalah say about the number 13?: Jezus vond 12 discipelen en toen Judas uitviel, moest er snel een vervanger gevonden worden. Hij wordt wel de dertiende discipel genoemd, maar natuurlijk was en bleef Jezus de 12 tekens overstijgende dertiende:

Answer: You have absolutely nothing to worry about. In fact, the number 13 holds great significance according to Kabbalah.
The Hebrew words for “love” (ahava), “care” (de’aga), and “one” (echad) all have the numerical value of 13.
In addition, kabbalistically, the number 13 indicates the ability to rise above the influence of the 12 signs of the Zodiac (12+1=13), not being bound by the influences of the cosmos.

Een theoloog en coach die dat volgens mij goed uitlegt is David Heek: Enneagram-College van Leefjijwijzer.nl - The Full Version

In deze video presenteert David Heek, coach bij Leefjijwijzer.nl, het Enneagram.
Dit inzichtgevende gedragsmodel bevat de volgende typen. Of in anders woorden: negen lenzen waarmee ieder individu het liefst naar de buitenwereld, naar anderen en naar zichzelf kijkt. In alle typen herken je min of meer, maar bij één van de typen zeg je zoiets als: "Ja, dat ben ik. Zo gedraag ik mij - onbewust en dwangmatig - het vaakst. Zo kijk ik."
Type 1: De Perfectionist
Type 2: De Helper
Type 3: De Bereiker
Type 4: De Romanticus
Type 5: De Waarnemer
Type 6: De Loyalist
Type 7: De Enthousiasteling
Type 8: De Leider
Type 9: De Vredestichter
Je leert zowel het Ego-zelfbeeld als het Bevrijde Ego-zelfbeeld van de typen kennen.
Ook maakt David inspirerende koppelingen naar bijbelse personen en wijsheden.
In drie afzonderlijke video's is deze Full Version geknipt in de Harttypen (Typen 2, 3 en 4), de Denktypen (Typen 5, 6, en 7) en de Buiktypen (Typen 8, 9 en 1).

Voor mij was desidentificatie - Ik ben een “universeel” 9, 12 of misschien wel een in alles of niets denkend persoon 2 tallig stelsel - maar ik herberg toch alle typen in mij. Maar ze luisteren steeds maar niet naar mijn universele visie. Rara. Hoe kan dit?

Maar de aan ons door het lot toegewezen of door culturele factoren bepaalde aangeboren individuele voorkeur is wetenschappelijk gezien subjectief. Omdat wetenschappers alleen iets kunnen zeggen over de categorieën waartoe u behoort, maar niets over de inhoud van uw “ik weet het nu wel even beter” gevoel. Over de feitelijke inhoud kan men tot op een zekere hoogte inhoudelijk discussiëren, maar dat geldt niet voor uw unieke gevoel daarbij.

En daarom kan een idioot als Donald Trump nog steeds de Amerikaanse verkiezingen winnen.Enneagram en astrologie

> Top <

Dit is een uitermate boeiend onderwerp. Want zowel veel enneagramdeskundigen zien net als alle astrologen een verband tussen de persoonlijkheid, bestemming en de geboortedata. De spirituele coaches stellen dan: Je moet de persoon worden waartoe je voorbestemd bent.

En impliciet stellen de enneagramdeskundigen en astrologen: Ik ben de deskundige die het wel eventjes voor je uitzoeken kan. Maar is dat ook waar? Wie bepaalt dat? En hoe kunnen we dat verifiëren?

Kunnen subtiele verschillen in geboortedata - volgens astrologen de begintoestand - enorme verschillen die later optreden verklaren?

Het vlindereffect (Butterfly effect) is de sterke gevoeligheid van systemen voor verschillen in beginvoorwaarden. Bij niet-lineaire systemen met een grote gevoeligheid kan de afwijking met elke stap exponentieel toenemen. De term wordt gebruikt om een aantal chaotische fenomenen te omschrijven. Het vlindereffect speelt dan ook een belangrijke rol binnen de chaostheorie.
De naam is gebaseerd op een metafoor die in 1961 werd gebruikt door Edward Lorenz om aan te geven dat de vleugels van een vlinder in Brazilië maanden later een tornado in Texas zouden kunnen veroorzaken.
Systemen die eigenschappen van het vlindereffect hebben, en zich dus 'chaotisch' gedragen, zijn onder meer de beurshandel en de atmosfeer.

Dat was dan ook een hypothese die ik wilde testen door te onderzoeken of er een aantoonbare relatie bestaat tussen onze persoonlijkheid zoals aangeven door een enneagram type en de astrologische geboortedata zoals aangetroffen werd in de horoscoop.

Ik vermoedde dat er een meetbare relatie was tussen die twee, al was het alleen maar, omdat er opmerkelijk veel enneagramdeskundigen die het zouden

moeten weten kunnen, opvallend vaak moeilijk doen over het vrijgeven van hun geboortedag. Dat was voor mij een belangrijke hint.

Maar het A-woord is nog taboe en slechts aanwezig voor de in de gnostische astrologische Jezus gelovende ingewijden die hun geboortedatum liever verbergen. Zie: Thomas Evangelie 18/9

De leerlingen vroegen Jezus:
Zeg ons, het einde, hoe zal het zijn?
Jezus zei:
Hebt je dan het begin al ontdekt,
zodat je nu ook het einde wilt weten?
Welnu, waar het begin is,
daar zal ook het einde zijn.
Gelukkig hij die staat in het begin
Hij zal het einde kennen
en de dood niet smaken.

Helaas is de website van door mij gewaardeerde gnosticus Bram Moerland (1939) al jaren uit de de lucht.

De domeinnaam Gnostiek.nl is te koop! Doe een bod! Exclusief 21% BTW.
Bied minimaal €400,- en ontvang onze waardebepaling.

De Jezus Mythe onderzoeker Timothy Freke (1959) gelooft net als mij niet meer in een historische Jezus, maar hij werd er niet minder gelovig door. Integendeel! Hij vond in de Astrologische of Mythologische Jezus een soort kosmische Boeddha geest. Of wat de eigenlijke gnostische stichter van het Christendom Paulus ooit noemde: De Christus in mij. Voor Tim Freke was dit besef een wake-up experience, maar hij verklapte net zo veel enneagramleraren zijn geboortedatum liever niet. Hij lijkt me overigens een 2w3 of cp6w5 op basis van mijn 12>9 (Som: 12/3) holistische statitieken.

De verlichtende blogs van fotografe en dichteres Diana Walker over The Gospel of Thomas kan ik u van harte aanbevelen.

Maar de beste vertolker van het esoterische christen(dom) is in mijn ogen Bill Donahue op www.hiddenmeanings.com: Zijn Youtube channel is een lichtend voorbeeld van een alternatieve kerk. Ik geloof niet ieder woord dat hij preekt, maar hij heeft wel charisma en humor.

Johan Pameijer (1930) van de Vrij katholieke Kerk kwam ook tot dit gnostische en theosofische gedachtengoed.Solar Mythology and the Jesus Story en History of astrology in Juaism & Christianity:

Maar de Staatkundige Katholieken na Paulus namen de mythologische wedergeboorte van de Christus in mij helaas al te letterlijk op. Ze gingen uit van het principe van de gescheiden zielen: Jezus is, wat jij niet bent. En daarmee werd ons hijgend hert (lees: de ziel) en de ons transformerende Heilige Geest voor de zoveelste maal weer voor de zoveelste keer door prelaten en farizeeërs op een zijspoor gezet. Zie HomePage Thomas Evangelie:

100 Ze toonden Jezus een goudstuk en zeiden tot hem: De mannen van Caesar vragen belasting van ons. Hij zei tot hen: Geef wat van Caesar is aan Caesar, geef wat van God is aan God en wat van mij is, geef dat aan mij.
101 Wie zijn [vader] en zijn moeder niet haat op mijn manier, kan geen [leerling] van mij worden. En wie zijn [vader] en zijn moeder niet liefheeft op mijn manier, kan mijn [leerling] niet worden. Want mijn moeder [........] voort, maar mijn ware moeder gaf mij het leven.
102 Jezus zei: Wee de Farizeeërs, want ze lijken op een hond die rust in de voerbak van ossen, want hij eet niet en laat ook de ossen niet eten.

De relatie tussen Paulus en de andere Evangelisten met de al dan niet historische Jezus heeft wat gemeen met die tussen Plato en zijn leermeester Socrates: Socratic problem. Het is een probleem van de Oudheid en de Middeleeuwen waarin bescheiden auteurs zichzelf minder belangrijk vonden dan hun spirituele leermeesters die in hun ogen waarlijk verlichte mensen waren. In feite stonden deze filosofen boven de mythologische goden en halfgoden op de Olympia die er met hun benepen visie maar een potje van maakten.

De wiki zegt o.a. dit over de relatie tussen astrologie en Jezus in: http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity and astrology:

Jezus was born on the cusp of the Age of Aries and the Age of Pisces according to astrological divisions. Although the symbol for Aries is typically a ram, a lamb is sometimes used and Jesus was known as the Lamb of God. The Age of Pisces, which is said to have started around Christ's birth, is dominated by fish symbology and it is noteworthy that fish feature prominently in the New Testament - Jesus took on fishermen as disciples, multiplied fish to feed the hungry and ate a fish after his resurrection.

Volgens Astrotheme zou Jezus Christus (18/9) op February 28, -6, 3:34 AM geboren zijn. Astrotheme gaat uit van het zonnebeeld Vissen dat gesymboliseerd wordt door twee vissen die ieder een andere kant uitkijken. Het slaat op de dualiteit van de mens (homo erectus) die zich ook volgens de kabbalist Weinreb aldoor tussen hemel en aarde beweegt. En dat geeft dan de vijfde dimensie als we niet als te eenzijdig opgevoed werden door twee ouders en de vele dualistich denkende varianten daarvan. Volgens Weinreb zien we dat ook terug in de symboliek van het opgerichte kruis. De aardse duale vier (2^2=4) volgens Pythagoras (een mens met 4 ledematen, 2 handen en en 2 voeten opde grond) krijgt dan een opeens vijfde en zesde dimensie als hij rechtop staat en verder ziet dan zijn op stammem of erger op vermeende rassen gebaseerde benauwde dierenwereld. Want dan zien we anderen niet meer als medemensen. Maar alle mensen zijn nu eenmaal medemensen (broeders), of u die lotgenoten in uw leven als een ongewenst kind wilt zien of niet. Maar u bepaalt het lot van uw lotgenoten empirisch gezien nog niet. Want dan moet uw wel veel van uw broeders doden. Maar op de achtste dag van G'd krijgen uw, mijn en ik hoop - nu in de hemel verkerende slachtoffers toch een stem - een hoop op gerechtigheid voor hen aangedane onrecht. Dat is (bere)shit in actie waar de tempelreinigaar Pieter Omzigt zo goed in was.

HSV - Ezechiël 37 - Het boek van de profeet Ezechiël (Het visioen van Ezechiël) zegt hierover:

1. De hand van de HEERE was op mij, en de HEERE bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in een vallei. Die lag vol beenderen.
2. Hij deed mij er aan alle kanten omheen gaan.
37:2 (12/3) er aan alle kanten omheen gaan - Letterlijk: rondom rondom langs hen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor.
4. Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het!
5. Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE.
6. Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.
7. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.
8. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was, en er ontstond een geluid zodra ik profeteerde, en zie, een gedruis! De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been.
9. En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen.
10/1. Hij zei tegen mij: Profeteer tegen de geest, profeteer, mensenkind! Zeg tegen de geest: Zo zegt de Heere HEERE: Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen.
11/2. Toen zei Hij tegen mij: Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!
12/3. Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.
13/4. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk.
14/5 Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Het vijfde vers verhaalt over de dorre beenderen. Het viertiende vers van hun taken in ballingschap. Zullen zij tot leven komen? Vier was immers alles volgens Pythagoras. Maar zij zijn nog steeds dor. Maar de som van de die vier windstreken 1+2+3+4 is nog wel steeds 10/1 en die som van alle gewogen factoren geeft doorgaans wel weer een nieuwe richting aan.

4. Hij zei tegen mij: Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei: Heere HEERE, Ú weet het!
5. Toen zei Hij tegen mij: Profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen: Dorre beenderen, hoor het woord van de HEERE.
6. Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen: Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen.

De zevende scheppingsdag staat volgens Kabbalisten voor het Hier en Nu. Het enneagram noemt een op de zevende dag geborene een zondagskind of ook wel de optimist of de levensgenieter. Ze mogen het in het hier en nu ervaren. Maar niet iedere horoscoop bleek plezierig.

7. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben.

Het 9e vers is wel typerend voor de nog slapende 9: Indolentie! Je hebt alles in je, maar je gaat nog niet ermee aan de slag. Zo'n negen wacht maar af.

9. En ik zag, en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op en Hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen.

Maar de hoofdprijs gaat wel uit naar deze fenomenale bug in de software: Er zou natuurlijk gewoon een 3 moeten staan, maar er staat een 37 (10/1):2 (som 3 of 12/3).

37:2 (12/3) er aan alle kanten omheen gaan - Letterlijk: rondom rondom langs hen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor.

Dorheid of leegte is het wezenskenmerk van de drie. Type drie politici waaien daarom met alle winden mee, om maar hun gelijk te krijgen. Maar ik heb toch liever een op resultaat gerichte drie als Mark Rutte aan het roer dan een narcistische betweterige Helper als Donald Trump als baas te hebben in Corona tijden.

Maar toen kende ik zijn geboortetijd nog niet. Ik schrok van deze indolente Teflon premier.

De mens die alle vreugden en smarten van de aarde mag beleven, maar ook een blik krijgt op de andere overkant: Who are the Hebrews?

Jesus

3

2

0,03

1,58

1,97

0,81

0,20

1,72

0,63

0,64

0,97

Jesus of Nazareth [28/2/-6] (18/9) was born on a 2, 3, 6 (and 9) day (11/2 or 20/2)

Jesus (*)

3

2

0,00

1,27

6,47

0,03

0,02

5,67

0,00

0,13

3,20

with 2 and 3=6>9 dynamics (20/2)

Jesus [ 3h34m] houses

6

7

1,24

0,14

0,38

0,09

0,22

5,39

1,72

3,42

0,41

under 1, 6, 7 and 8 houses (25/7)

Jesus [ 3h34m] total

6

7

0,04

0,21

0,75

0,07

0,04

9,28

1,08

2,18

0,40

yielding a 6w7 with 8 (21/3)

Dit 3w2-6-9 (20/2) Jezus patroon leverde tot mijn verbazing in 2012 vreemd genoeg ook tegendraadse Paulinistische en Lutherse enneascores op.

Maar de astrologen die dit ook beseffen zijn er nog niet in geslaagd om heldere uitspraken over het enneatype aan de hand van uw persoonlijke horoscoop te doen. Ze genereren via de symbolische interpretatiebestanden van hun astrologische software tientallen pagina's proza met persoonskenmerken op basis van de geboortedata, maar ze hebben moeite met de holistische eindconclusie van maar een enkel numeriek teken, namelijk of iemand nu hoogstwaarschijnlijk een 1 t/m 9 enneatype is. En dat was de reden dat ik maar zelf besloot de astrologische statistiek over te doen met enneagram getypeerde beroemdheden waarvan een geboortedatum bekend was. Want hoe zitten de verhoudingen nu echt in elkaar vroeg ik mij af. Daar was assumptionless research voor nodig bedacht ik mij. Want de astrologische boeken vertelden me te weinig over de astrologisch gevonden feiten om erop te kunnen vertrouwen.

Dat was al mijn conclusie in het jaar 2010 en het werd bevestigd door het op veel meer statitsieken gbasseerde 2012 algoritme, waarin de effecten van de tijdgeest op de gangbare ennagramtyperingen me steeds me steeds meer duidelijk werd. Maar hoe toon je zoiets - een metaformose in de tijd - ooit aan?

Veel astrologen - en zeker astrologieprogramma's - interpreteren ontiegelijk veel astrologische aspecten van de horoscoop, maar een heldere eindconclusie leveren ze zelden of niet. En hierdoor vertellen ze slechts hun verhaal op een manier die niet of nauwelijks statistisch te controleren is. En als een psychologische typering of astrologische voorspelling wel raak is, is het meestal typisch een Hineininterpretierung achteraf.

Hier komt nog bij dat de astrologische uitdraaien van vreemden voor mij veel te gedetailleerd en meestal ook te tegenstrijdig zijn. Ik kan ze daarom niet bevatten. Ik raak al snel het overzicht kwijt. Maar daar heb ik minder last van als het om mij bekenden gaat, waarvan ik alle paradoxen ken. Om die reden houd ik meer van het vrij simpele enneagram, ook al weet ik dat het simplistische typering van de persoonlijkheid is en dat de ene type 3 niet de andere is. We spreken dan van een gemeenplaats

Zo hebt u volgens astrogen twaalf onderscheidbare varianten op Zon, Maan en Ascendant in teken of twaalf tot de macht drie varianten (12^3 is 1728)

De enneatypeerders realiseerden zich dit ook en voegden twee vleugels (wings), drie instincten en maar liefst negen levels of health aan het basistype toe. Maar de vraag of Barack Obama nu een gezonde 9 (met 3 kenmerken) of een ongezonde 3 (met 9 kenmerken) of een type 6 is, zag ik niet definitief door hen beantwoord.

Het antwoord hangt misschien van de politieke voorkeur van de enneatypeerder af. Maar inmiddels realiseer ik me ook dat pure enneatypen niet bestaan. Net zo goed als vrijwel niemand alle planeten in dezelfde tekens heeft staan. Die geboortetijden te vinden zouden wel eens de sleutel kunnen opleveren van de astrologie.

Inmiddels besef ik dat er wel degenlijk statistische verbanden tussen de horoscoop en het enneagram bestaan. Maar het is geen eenvoudige relatie. Alleen door uitgebreide statistiek te bedrijven via Radix 5 en een rekenblad kwam ik daar achter.

Met op dit moment 26 horoscoop variabelen van het type planeet in teken, planeet in huis, kan ik er redelijk betrouwbare enneagram uitspraken doen, (1 op de 2 hit, terwijl 1/9 verwacht) door alleen maar de geboortedata aan de slag te gaan. En dat had ik niet verwacht. Maar mijn critici op het R&H Forum roepen: Een 1 op de 2 hitrate is waardeloos, want de enneagram meesters weten het beter. De echte Enneagram goden hebben nu eenmaal 100% gelijk en daar kunnen mijn op empirische statistiek gebaseerde algoritmen natuurlijk nooit tegenop.

Ik wees hen er vervolgens op dat pure typen slechts als een mentaal beeld in ons eigen hoofd (ego-tunnel) bestaan. Als dat niet zo was, zouden enneagram deskundigen overbodig zijn. Net zoals we geen deskundigen nodig om geel van blauw te kunnen onderscheiden. Het kleurenprobleem ontstaat pas als we geel of blauw en andere kleuren nuances willen onderscheiden in iets dat objectief groen is. Dat kan, net zoals je in een typisch 1w2 jaar naast de 1, 4 en 7, relatieve 2, 5 (zelden) en 8 varianten kunt zien. Maar volgens mijn berekeningen zie je dan zelden een waar attachment type. Hoogstens de zes , omdat dat het moeilijkst begrepen type was.

Pure typen bestaan dus niet. En daarom zal in de objectieve praktijk, iedereen wel op iedere enneagramtest iets op meerdere enneatypen scoren. Het is in de regel geen kwestie van al dan niet zoals sommige famous enneagram typelijsten suggereren, maar een kwestie van meer of minder hoog scoren op de kenmerken van een bepaalde type. En dat geldt ook voor de astrologische lezingen van de horoscoop. Want pure stieren (in alle planeten) treffen we ook niet aan.

En zouden die uitzonderingen op de regel - tegen de astrologische verwachtingen in - zich abusievelijk niet als een stier gedragen, dan zou dat onderzoek natuurlijk in de ladenkast belanden. Want wat heb je als in astrologie gelovende burger aan dergelijk nepnieuws?

Het bleek in het enneagram vooral om de generatiekloof te gaan. En dat is een door de meeste astrologen en psychologen onderschat gebied. Alleen cultuurhistorici en filosofen hebben er weet van. Namelijk, dat iemand die in een Romantische Vier tijden geboren is, vanzelfsprekend mt

De Generatiekloof door Liz Greene: Wangedrag van de jeugd zal ons, net als de dood en de belastingdienst, altijd achtervolgen. De klaagzang over jongeren die zich afzetten tegen de ouderlijke en rechterlijke macht is terug te vinden in de literatuur, van Ovidius tot Shakespeare.

Naschrift op 15/10/2023 is een 14/5 dag

Door min of meer toeval - zoekt en je zult je internet vrienden wel vinden - kwam ik deze bijzondere schorpioen (1989) tegen. En ik hoef haar geboorteijd niet te weten om te achyterhalen om welk type het volgens de vondelinge Helen Palmer gaat. Want het getal 6 is volgens kaballisten het getal van de mens. En die leven nu op de 7e dag in het hier en nu. Ze wachten op de 8e dag.

Maar de Millenium zessen worden opgevolgd door de vieren van Generatie Z. Ze moeten met elkaar samenwerken om van de 6+4=10/1 te maken. En via de muziel lukt dat altijd wonderwel.

Gerhardt, Jessica

6

5

0,04

0,00

4,92

0,01

0,90

27,12

0,05

0,04

0,54

Jessica Gerhardt (33/6) was born on a 3 (5) and 6 day (9 or 14/5)

Gerhardt, Jessica (*)

6


0,00

0,00

357,01

0,00

0,00

1969,22

0,00

0,00

39,54

with cp6>3>9 dynamics (18/9)

Gerhardt, Jessica 2012

6

5

0,00

0,00

0,01

0,00

0,44

637,51

0,00

0,00

0,00

Jessica Gerhardt (33/6) was born on a 6 day (6) The enneagram can draw us to God as we understand ourselves and others better | National Catholic Reporter

Gerhardt, Jessica 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0) Christ in me

Ze verwijst in haar artikel naar de katholieke ennagramdeskundige Richard Rohr (1943), die beslist een 1 of 7 frustratype was.

Rohr, Richard

1

2

3,02

0,39

0,70

0,41

1,84

0,22

1,86

1,28

0,26

Richard Rohr (22/4) was born on a 1, 5, 7 and 8 day (21/3)

Rohr, Richard (*)

7

8

6,92

0,08

0,03

0,20

8,00

0,01

19,16

1,18

0,01

with 1, 5, 7 and 8 dynamics (21/3)

Rohr, Richard 2012

7

8

87,30

0,02

0,00

0,03

0,16

0,00

175,88

0,83

0,00

Richard Rohr (22/4) was born on a 1 and 7 day (8)

Rohr, Richard (*)

7

8

42117,12

0,00

0,00

0,00

3,57

0,00

422723,60

0,00

0,00

with extreme 1, 4 and 7 dynamics


Crosby, Stills, Nash & Young - Teach Your Children (Official Music Video)
Bach - Mis in b klein, 'Hohe Messe' BWV 232 - Van Veldhoven | Nederlandse Bachvereniging


Wat zeggen de astrologen over de relatie tussen het enneagram en de horoscoop?

Het Enneagram en de Horoscoop: De socioloog, astroloog en mysticus Roeland de Looff deed vooral theoretisch onderzoek naar de relatie tussen de horoscopen van enige bekende personen en het enneagram en trok zijn conclusies. Roeland de Looff is bescheiden en terughoudend en heeft het slechts over correlaties. Hij is al weer enige jaren terug met het enneagram onderzoek gestopt mailde hij me.

Astrologie, Zwarte Maan, Enneagram: De astroloog Wout Hendrickx deed ook onderzoek naar het enneagram. Hij legde een verband met de stand in de huizen van de zwarte maan (Lilith), maar dat was meer theoretisch dan empirisch en waar hij wel waarnemingen deed (in de biografie van personen) sloeg het meer op het enneagram als procesmodel dan op het enneagram als persoonlijkheidsmodel. Hij werkte hierbij samen met de enneagramtrainer Rob de Best (Zie: Artikel II Astrologie en Enneagram) en ook enneagram coach Willem Jan van de Wetering raakte ervan onder de indruk, maar voor zover ik kon nagaan was de statistische relatie tussen Lilith en het enneagram uitermate zwak. Op de door mij gesponserde Wayback machine kunt u nagaan hoe het met hun verhalen verging. Cheiron lijk me eigenlijk een betere kandidaat dan Lilith. Omdat veel mensen die ik contacteerde zich in de Cheiron uitspraken van Dragana van de Moortel-Ilic herkenden. Maar in romantische tijden berekende ik opvallend veel vieren. En geen enkele drie of zes. En is dat dan toeval of niet?

Mijn beoordeling van dit nu in de astrologische prullenbak verdwenen Astrologie, Zwarte Maan, Enneagram pagina's valt dan ook negatief uit. Mooi dat alles astrologisch definitief verklaard is, maar waar blijven de toetsbare voorspellingen? En wat de hitrate? Nabij de alles correct zoals verwacht kon worden bij geniaal gevonden astrologische verklaringen achteraf of de slechts 1 de 9 kanswaarde volgens het enneagram?

Enneagram Planet: Enneagram and Astrology: Andrea Meek Winchester is de uitvindster van wat zij de Enneastrology theorie noemt. Ze was op het R&H forum actief als AndreaMW met maar 2 posts in de thread Enneagram Astrology en daar bleef het bij. Ik zag geen concrete voorspellingen. Ik vraag me daarom af of ze er zelf nog in gelooft.

Ook op de International Ennegram Association wordt er serieus over de relatie tussen het enneagram en astrologie nagedacht. Zoek naar het woordje “astrology” op het Search formulier en u vindt:

You can join a discussion happening in the IEA forums or start a new topic yourself! Currently there are discussion on the Enneagram and Astrology, the Enneagram and the individualism and collectivism scale, and consciousness without borders (an exercise in transparency). Check them out at: http://www.internationalenneagram.org/zdir/forums/index.php/board.1.0.html

Leuk denk je dan. Maar klik je op de link dan zie je op zijn minst al vele maanden het volgende staan:

Maintenance Mode
The forum will be down for a few days while we upgrade and make a few changes. Thank you!

Is dat Forum alleen toegankelijk voor leden? Maar waarom dan die smoes over klein onderhoud?

Toch wil uitgerekend A.H. Almaas er op het IEA congres in 2005 wel wat over kwijt: A Conversation with A.H. Almaas Interviewed by Gayle Scott

You’re saying that type originates in the soul, and then through a process of coming into egoic consciousness——
Right. The soul always comes into egoic consciousness because that’s the nature of development in the beginning. And of course the theory of the Enneagram is connected a little bit to astrology in the sense that the Enneagram knowledge says that the Holy Idea is determined by the time you’re born. There is no clear understanding about how or what influences it – it’s just mentioned that our Enneagram type is determined by the time we’re born.
Are you suggesting that our type is determined by the specific time that we’re born, in the way that our time of birth determines our astrological signs?
Yes, but there’s no detailed understanding about how. Astrologers won’t be able to figure it out because there’s no spelled-out theory about it. It doesn’t happen because of your early experience. That’s not what determines your type.
Yes, my understanding is that your early childhood experiences can influence the relative level of health or degree of dysfunctionality – how strongly your fixation manifests in your early years.
Yes, exactly. That’s how I see it too. It determines how stuck you are in the fixation. But the fixation has already started to develop.
Yes, that’s my understanding, but are you also saying that it’s determined by the particular time of day, week, month we’re born?
Well, that’s implied. And I don’t know if somebody has knowledge of how that works – I’ve never heard of it.

Almaas stel terecht dat er geen duidelijke astrologische theorie over het Enneagram is. Dat klopt. Het enneagram en de astrologie zijn verschillende wijzen van zien. Voor mij hoeft die 9 versus 12 formule op aarde ook niet te bestaan. Zoals de kabbalist Weinreb schreef zijn sommige relaties alleen maar bekend in de hemel. En dat is goed zo, want dan wordt dit weten niet misbruikt. Maar statistische en historische links tussen het enneagram en de astrologie zijn er genoeg. Alleen deed niemand er gedegen onderzoek naar.

De link naar http://internationalenneagram.blogspot.nl heb ik inmiddels gekaapt om de IEA leden echt wakker te schudden. Want ze hebben weliswaar hun favoriete type ontdekt, maar ze hadden misschien even zo goed hun horoscoop kunnen opvragen. Raar, maar waar. ..

The Enneagram is Astrology! van astroloog Eric Alan Meese (1949). Met “born Oct.5, 1949, Uranus in Cancer rising, Moon in Aries” moet hij rond 22h00 in Californië geboren zijn. Dat is dus een geboren Hippy of New Age denker. In dit geval scoort 2w1 het hoogst volgens het 2012 algoritme hieronder. Maar negens hebben ook veel valkuilen gemeen met de twee. Beide enneatypen oriënteren zich namelijk teveel op anderen.

Meece, Eric Alan 2012

1

2

51,12

0,93

0,01

0,00

0,08

0,00

1,79

5,54

0,17

Eric A. Meece (29/11) was born on a 1, (2) 7 and 8 day (16/7 or 18/9)

Meece, Eric Alan 2012 (*)

1

2

17,88

0,02

0,00

0,00

0,06

0,00

12,91

2,26

0,00

with 1, 7 and 8 dynamics (16/7)

Meece, Eric Alan 2012 [22h00] houses

9


0,04

3,73

0,10

1,52

0,53

0,09

0,00

0,05

3,91

under 2, 4 and 9 houses (15/6)

Meece, Eric Alan 2012 [22h00] total

2

1

2,19

3,46

0,00

0,01

0,04

0,00

0,01

0,27

0,65

yielding a 2w1 astrologer (3)

Het is ook het ennegramtype van Claudio Naranjo (1932) en zijn studente Sandra Maitri (1949) die nog steeds moeilijk doet over haar geboortedag.

Zie: Interview with Sandra Maitri / Part ONE, June 2001:

AI: Can you describe that process relevant to a particular type?
SM: Before I do that, let me say a little more about how that process happens for all of us. Initially, we seem to be completely immersed in an ocean of Being, so to speak, in touch with our deepest nature but unaware that we are. Very gradually in the first few years of life, we begin to lose contact with this sense of connectedness with the entirety of True Nature that we seem to be born with. Little by little, we start to separate from that ocean of Beingness, or that sense of inner connectedness, that sense of One-ness with everything. We start to conceive of ourselves as a discrete entity, largely through identification with the body, and we begin to experience ourselves as cut-off from the One-ness. Depending on a person’s predisposition, that is, their sensitivity to a particular Holy Idea, that loss of contact with Being is interpreted in a particular way.

Het 2010 algoritme gaf voor Eric Alan Meese (1949) 1w9 op 1w9 dag. Maar dat algoritme is onbetrouwbaar in de huizen en gaf op die dag ook wel een atypische dynamiek aan voor een 1. Zoals u kunt zien kan de geboortetijd nog wel eens iets veranderen. De maanstand, maar in de praktijk vooral de positie van de huizen.

Meece, Eric Alan

1

9

2,93

0,91

2,29

0,04

0,69

0,39

1,01

1,76

1,20

Eric A. Meece (29/11) was born on a 1 (2) 7, 8 and 9 day (25/7 or 27/9)

Meece, Eric Alan

3

2

0,33

0,06

2,47

0,00

0,85

0,42

2,06

1,94

1,30

with 3, 7, 8 and 9 dynamics (27/9)

Meece, Eric Alan [22h00] houses

6


0,62

0,86

0,44

0,85

0,27

1,40

0,34

0,23

0,99

under 6 (and 9) houses (6 or 15/6)

Meece, Eric Alan [22h00] total

1

9

1,82

0,78

0,99

0,03

0,19

0,55

0,34

0,40

1,20

yielding a 1w9 or 9w1 astrologer (10/1)

Omdat mijn dagscores betrouwbaarder zijn dan de statistiek van de huizen, verwacht ik 1w9 of 1w2 aan te treffen. Maar met betrouwbaarheid van hun opinies houden idealistische ingestelde individualisten zich liever niet bezig. Zie ook Meese's artikel over Sacred Numbers.

Nine is also a commonly-revered number. Many temples are based on it. There are nine planets, which is the basis of the Enneagram, whose students are convinced that there are exactly Nine types of people. Many sacred numbers are based on nine, such as 108, which is related to the great year or precession of the Equinoxes, which moves one degree in 72 years (8x9), and even to our very breath.

Bad Astrologers | Avoid Psychic Scam Artists | Psychic Scam List: The Psychic Scam – A List of Eight Ways to Identify Fraudulent Readers.

Geoffrey Dean and Ivan W. Kelly: Is Astrology Relevant to Consciousness and Psi? : Journal of Consciousness Studies, 10, No. 6–7, 2003, pp. 175–198:

Abstract: Many astrologers attribute a successful birth-chart reading to what they call intuition or psychic ability, where the birth chart acts like a crystal ball.
As in shamanism, they relate consciousness to a transcendent reality that, if true,might require a re-assessment of present biological theories of consciousness. In Western countries roughly 1 person in 10,000 is practising or seriously studying astrology, so their total number is substantial. Many tests of astrologers have been made since the 1950s but only recently has a coherent review been possible.
A large-scale test of persons born less than five minutes apart found no hint of the similarities predicted by astrology. Meta-analysis of more than forty controlled studies suggests that astrologers are unable to perform significantly better than chance even on the more basic tasks such as predicting extraversion.
More specifically, astrologers who claim to use psychic ability perform no better than those who do not. The possibility that astrology might be relevant to consciousness and psi is not denied, but such influences, if they exist in astrology, would seem to be very weak or very rare.

Geoffrey Dean (1935) is een chemicus en ex astroloog. Hij is de auteur van Astrology & Science. Ivan W. Kelly (?) is een psycholoog.

Dean's Meta-Analysis and Research into Time-Twins: Kritiek op Dean, m.n. over het nog niet gepubliceerd zijn van zijn in 2003 aangekondigde debunking astrology twin study.

Dean's Phantom Time-Twin Study: Dean's study involving 2,101 people born in London between 3-9 May 1958 sounds promising. Though he refers to it in his paper on PSI (2003) [www.imprint.co.uk/pdf/Dean.pdf page 188] (Dean, forthcoming), Dean is yet to publish his results and will not share this government data. As I write, Dean has sat on this data for seven years prompting some to wonder if there has been a cover-up of unreported significant patterns int the time twin data. (The test is still uncritically cited on many websites including Wikipedia (I proposed deletion from Wikipedia in March 2011 and despite over 700 editors 'watching' the page, this proposal was uncontested. A few days later I deleted it.)

En dat is dan weer het kabbalistische voordeel van de Wikipedia en Google (4>1 jaar): Die ene waarheid in de dubbele veelheid zal uiteindelijk wel blijken. Maar mensen moeten wel eerst de moed hebben om zelfstandig onderzoek te doen in plaats van reactief te denken. Overigens is de hoogste dagscore van een tussen 3 en 9 mei in 1958 geboren persoon dat van type 2 Helper: Deans integratietype.

Astrology. Astrologie. Astrología. CURA. Centre Universitaire de Recherche en Astrologie. C.U.R.A.: bevat oa de de door Gauquelain verzamelde geboortedata waardoor ik veel vergeten schilders uit de 19e eeuw kon berekenen.

Het baanbrekende werk van Dr. Laleh Bakhtiar:

The modern typological interpretation of the enneagram (by Riso, Ichazo, et.al.) does not originate from this primordial tradition and is in fact something quite different.

Trivia

> Top <

Ik kan deze pagina's onmogelijk bijhouden. Want niets is zo veranderlijk als het internet. Daarom deze Gouden Tip:

Bestudeer de eens door u geraadpleegde websites nog eens na installatie van de Wayback Machine browser extension.

En als u wat geld over heeft, sponsor dan dit project van internet ondernemer Brewster Kahle (1960), want het achterhalen van de waarheid heeft wel een prijs. U kunt niet verwachten dat de commerciële jongens van Google dat voor u zullen doen.
> Top <


Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.

© Sjoerd Visser
(2010, 2021)