Enige spraakmakende wetenschappers

> Profiel & Enneagram Index <


Work in progress


> Top <

Diederik Stapel (1966) is natuurlijk op een drie (cave: bedrog) met twee vleugel (cave: manipulatie) dag geboren. Hij wilde eerst acteur worden, mijns inziens een typisch drie beroep. Hoe kom ik over? Dat is de relevante vraag voor een acteur. Waarbij het kritische publiek wel eens de de drie hinderende sceptische zes kan zijn. Dus moet je de statistieken verbeteren om de sceptische zessen - hun navolgers in mijn astrologische tijdlijn - te overtuigen.

Stapel, Diederik

3

2

0,02

0,78

4,75

0,58

0,71

1,77

0,28

0,43

3,50

Diederik Stapel (33/6) is geboren op een 3, 6 en 9 dag (18/9)

Stapel, Diederik (*)

3

2

0,00

0,15

139,77

0,01

0,06

52,16

0,00

0,10

102,85

met 3>9>6 dynamiek (18/9)

Stapel, Diederik 2012

3

2

0,00

0,09

90,62

0,00

0,00

64,99

0,00

0,00

18,60

Diederik Stapel (33/6) is geboren op een 3, 6 en 9 dag (18/9) Profiel:Diederik Stapel

Maar denk nu niet dat onze MP en andere populaire 3w2 politici en advocaten zoveel beter zijn. Bestudeer Profiel: Diederik Stapel daarom met mildheid en bedenk dat uw nog niet op hun bek gevallen volksvertegenwoordigers het niet veel beter doen dan hij. Maar een goed voorbeeld van de drie (alleen het beeld telt) is deze sociaal psycholoog natuurlijk wel.

Boeiend in dit opzicht vond ik dat dat ook de bekende Renaissance politicoloog Machiavelli (1496) in het 2010 algoritme hoog op de 3 scoorde. De drie associeer ik met: Het doel heiligt de middelen.

Machiavelli

3

2

0,04

0,61

6,04

0,46

0,44

2,60

0,45

0,23

3,38

Machiavelli (28/1) was born on a 3, 6 and 9 day (18/9)

Machiavelli (*)

3


0,00

0,04

320,37

0,01

0,02

137,62

0,00

0,01

179,45

with 3>9>6 dynamics (18/9)

Machiavelli [23h07] houses

3


1,73

0,11

3,47

0,90

0,06

0,58

1,02

1,55

0,23

under 1, 3 (4) 7 and 8 houses (19/1 or 23/5)

Machiavelli [23h07] total

3

4

0,06

0,07

20,94

0,42

0,02

1,51

0,46

0,36

0,79

yielding a 3w4 political scientist (9)

Machiavelli 2012

9


0,00

0,13

3,23

0,01

0,00

1,99

0,00

0,00

9,80

Machiavelli (28/1) was born on a 3, 6 and 9 day (18/9)

Machiavelli 2012 (*)

9


0,00

0,00

203,09

0,00

0,00

124,92

0,00

0,00

616,59

with 9>3>6 dynamics (18/9)

Machiavelli 2012 [23h07] houses

6

7

1,43

0,00

0,09

0,08

0,03

39,70

11,32

0,41

0,00

under 1, 7 and 8 houses (16/7)

Machiavelli 2012 [23h07] total

6


0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

78,86

0,00

0,00

0,03

yielding a cp 6 political scientist (9)

Ik weet niet hoe betrouwbaar die op de minuut nauwkeurige geboortetijd was. Want atoomklokken en polshorloges waren er toen nog niet. Maar leugen en bedrog - de hoofdzonde van de drie - ter wille van het resultaat wordt door de wetenschap nu eenmaal niet geaccepteerd. Oftewel: Het niet zo netjes omgaan met je data wordt als een hoofdzonde beschouwd.

Maar drieën noemen dat een kwestie van framen of goed presenteren. En niet voor niets hebben veel drieën in mijn database het predicaat presentator. Voor politici daarentegen is het creatief omgaan met een selectie van al dan niet correcte statistieken geen enkel probleem. Machthebbers bepalen immers wie, welk historisch gekleurd onderzoek verricht en interpreteert. Of anders zorgen ze net als gehaaide advocaten van de duivel (better call Saul) voor onmetelijk veel ruis door over allerlei onbenulligheden in de rechtszaal uit te kakelen of tegenwoordig te twitteren. En dan is weer Machiavelli aan het werk: Mijn persoonlijke doeleinden en belangen heiligen de middelen, dwz de door mijn hoofd verbeelde wetenschap van vandaag telt als een waarlijk goed voor mij.

Maar wat zou Baruch de Spinoza daarvan denken? Ik weet het niet. Maar hij had blijkbaar weinig met dat 3, 6 en 9 denken op.

Spinoza, Baruch de

5

4

0,26

0,05

0,03

2,87

8,59

0,59

0,00

0,30

1,10

Baruch de Spinoza (20/2) is geboren op een 4, 5 en 9 dag (18/9)

Spinoza, Baruch de (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,10

0,05

0,01

0,00

0,04

0,02

met weinig dynamiek (0)

Spinoza, Baruch de [14h00?] huizen

4

5

0,26

0,42

0,11

2,43

0,63

0,46

1,22

1,10

0,30

onder 4, 7 en 8 huizen (19/1)

Spinoza, Baruch de [14h00?] totaal

4

5

0,07

0,02

0,00

6,95

5,39

0,27

0,00

0,33

0,34

geeft een 4w5 of 5w4 filosoof (9)

Spinoza, Baruch de 2012 dagscores

4

5

0,00

0,00

0,00

3,02

0,14

0,00

0,00

0,00

1,46

Baruch de Spinoza (20/2) is geboren op een 4 en 9 dag (13/4)

Robbert Dijkgraaf (1960) scoort in 2010 als 2w3 helper op een 3-6-9 dag. Tegenover Stine bekende hij toch wel een hoofdtype te zijn. En dat (waarschijnlijk cp6w5) geven mijn recentere 2012 statistieken ook aan. Maar die Helper kant heeft hij beslist ook.

Dijkgraaf, Robbert

2

3

0,06

6,28

2,52

0,31

0,19

3,55

0,47

0,65

0,95

Robbert Dijkgraaf (23/5) is geboren op een 2, 3, 6 (en 9) dag (11/2 of 20/2)

Dijkgraaf, Robbert (*)

6


0,00

7,83

21,54

0,03

0,01

30,30

0,00

0,49

8,12

met 2 en cp6>3>9 dynamiek (20/2)

Dijkgraaf, Robbert 2012

6


0,00

12,56

18,14

0,00

0,00

85,66

0,00

0,00

4,41

Robbert Dijkgraaf (23/5) is geboren op een 2, 3, 6 en 9 dag (20/2)

De lieftallige 3w4 filosofe Stine beroerde een gevoelige snaar in hem. Een leuk filmpje is ook Neelie Kroes (8w7) meets Robbert Dijkgraaf.

EWD (1930). Nederlands grootste programmeur is op een 2, 5 of 8 rejection day geboren. Helaas hebben maar weinigen van deze bescheiden man gehoord, laat staan dat ze iets van hem hebben begrepen.

Dijkstra, Edsger Wybe

5

4

1,08

3,92

0,02

0,23

5,21

0,16

1,26

3,00

0,28

Edsger W. Dijkstra (20/2) is geboren op een 1, 2, 5, 7 en 8 dag (23/5)

Dijkstra, Edsger Wybe (*)

8

7

0,33

10,60

0,00

0,22

102,67

0,00

8,86

184,52

0,00

met 2, 5, 7 en 8 dynamiek (22/4) Denken als discipline

Dijkstra, Edsger Wybe 2012

8

7

0,10

20,84

0,00

0,07

0,39

0,00

0,68

60,01

0,00

Edsger W. Dijkstra (20/2) is geboren op een 2 en 8 dag (10/1)

Op het Edsger W. Dijkstra Archive van de universiteit van Austin, Texas, zijn nog video's van hem te vinden, waaronder Denken als discipline. Dit VPRO interview met hem over de generatie programmeurs na hem is behoorlijk onthutsend. Ze rommelden maar wat aan met hun code in de huidige knip en plak cultuur.

Iemand van wie ik de geboortedatum niet ken, maar waarvan ik het enneagramtype 1 gemakkelijk kan raden is Wietse Venema

(1951).

Wietse Zweitze Venema is een Nederlands programmeur en natuurkundige. Hij is de ontwikkelaar van een aantal bekende applicaties en tools, zoals de mailserver Postfix, de securityscanner SATAN en het TCP Wrapper-systeem.

Als u wel eens een bericht verstuurt via het internet, dan hebt u vrijwel zeker met zijn open source programma Postfix te doen. Postfix als alternatief voor Sendmail maakte het internet veel veiliger.

Venema, Wietze Zweitze


1,7


Wietse Zweitze Venema (1951) is fysicus en beroemd programmeur (quotetab).

En waarom hebben nog zo weinigen van deze open source internet held gehoord? Omdat hij er niet rijk van werd. Hij verrichte net als onze G'd in de hemelen in alle bescheidenheid groots werk gratis en voor niets. Hij stichtte geen school of politieke partij of fanclub. Hij deed als geboren perfectionist gewoon zijn dagelijkse werk. En toch verbaast het me dat geen universiteit deze perfectionist een eredoctoraat gaf. Want voor mij is Wietse Venema een heilige. Maar wat is zijn geboortedatum?

Defect-free software does not exist.
When I write software, I know that it will fail, either due to my own mistake, or due to some other cause.
In a previous life I wrote the software that controlled my physics experiments. That software had to deal with all kinds of possible failures in equipment. That is probably where I learned to rely on multiple safety nets inside and around my systems.
At the time the Sendmail program had a very poor reputation with respect to security, with four root vulnerabilities per year for two successive years.
One bug in an SMTP server can open up the whole machine for intrusion.
The challenge with Postfix, or with any piece of software, is to update software without introducing problems.
My reply is: the software has no known bugs, therefore it has not been updated (variant op: if it ain't broke, don't fix it).
For many people my software is something that you install and forget. I like to keep it that way.

Die laatste opmerking is wel heel bijzonder. Goede software maken die zijn werk doet zonder dat iemand het doorheeft. Dat is Tikkum Olan in actie. Het doet me denken aan het verhaal van de stoïcijnse Boeddhistische monniken die zeiden “U zegt het”, maar ondertussen wel beter wisten. Hun Hoger Zelf werd niet geraakt door die framing van de werkelijkheid of het spelen op de man. Een nog levende boodschapper kunt u met vileine beeldvorming bestrijden of met wapens doden, maar de eeuwige waarheid nog niet.

Emoties kun je niet uitschakelen, maar ze moeten je leven niet beheersen. De stoïcijnse mindset legt de nadruk op het accepteren van de realiteit en het onderzoeken van je eigen oordelen en gedachten. Het doel is om dat kleine beetje wat je wél kunt bepalen op een goede manier te sturen.

Wat is goede software? Dat kan zowel de malware van hackers op uw PC betreffen als een virusscanner die op de achtergrond zijn goede werk goed doet. Of gewoon een zeer goed designer in de zin van Einsteins uitspraak G'd dobbelt niet, die ondertussen wel met alles rekening houdt omdat er G'ds schepping ook wel eens minkukels zijn. En die uitzonderingen op visie mogen we niet negeren.

Want Darwins evolutietheorie was weliswaar een dobbelpartij, maar voor culturele revoluties als die van de boekdrukkunst en het internet geldt dit niet. Daar maken mensen hun eigen keuzes: Security is a matter of trust in de partijen waarmee u werd opgevoed.

However, writing software without defects is not sufficient. In my experience, it is at least as difficult to write software that is safe - that is, software that behaves reasonably under adverse conditions.
This will surprise some of your readers, but my primary interest is not with computer security. I am primarily interested in writing software that works as intended.
I want to avoid locking people into solutions that work only with Postfix. People should have a choice in what software they want to use with Postfix, be it anti-virus or otherwise.

U denkt misschien dat u kunt mailen dankzij Bill Gates (1955, 2w1 denk ik) en andere voor-wat-hoort-wat netwerkers. Voor geld of andere gunsten mag u aan hun exclusieve belevenis deelnemen. Maar Bill Gates was niet zozeer een slimme programmeur, maar vooral een slimme netwerker die gebruik maakte van wat er al op de markt beschikbaar was. En MS Word werd dus door hem opgekocht om de hegemonie van het onder DOS, OS/2 en Novell goed werkende WordPerfect te bestrijden. Evenals zoveel andere goed werkende computer software op de zogenaamd vrije markt.

Gates, Bill

2

1

1,64

3,30

0,47

0,27

0,34

1,12

0,37

0,93

1,60

Bill Gates (31/4) was born on a 1, 2, 6 and 9 day (18/9)

Gates, Bill (*)

2

1

0,27

2,72

0,39

0,39

0,04

0,92

0,07

0,95

1,33

with 2 and 9 dynamics (11)

Gates, Bill [22h00] houses

4

5

0,67

0,11

0,37

9,75

1,03

0,25

0,76

0,28

0,22

under 4 and 5 houses (9)

Gates, Bill [22h00] total

4

5

1,10

0,37

0,17

2,63

0,34

0,28

0,28

0,26

0,36

yielding an atypical 4w5 w entrepreneur (5)

Gates, Bill 2012

2

1

1,09

72,25

0,00

0,02

0,01

0,09

0,00

0,02

0,63

Bill Gates (31/4) was born on a 1 and 2 day (3)

Gates, Bill 2012 (*)

2


0,00

2,30

0,00

0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with 2 dynamics (2)

Gates, Bill 2012 [22h00] houses

4

5

0,45

0,03

0,15

16,97

6,48

0,08

0,13

0,00

0,01

under 4 and 5 houses (9)

Gates, Bill 2012 [22h00] total

2

1

0,50

2,41

0,00

0,32

0,08

0,01

0,00

0,00

0,01

yielding 2w1 entrepreneur (2)

Want een twee die onder druk staat denkt nu eenmaal net als Donald Trump (of Donald Duck) in termen van in en outgroups. Wie nu niet voor mij is, is tegen mij. En dat zullen ze ervaren (wraak, wrok en afgunst). Terwijl het inclusieve denken van gezonde vieren en vijven die naar de Een of de Negen willen gaan hen zo zou beter zou kunnen sieren.

Most of the effort in the software business goes into the maintenance of code that already exists.
Most of the effort of the ego goes into in establishing its outdated self image.

Bill gates was beslist geen vijf zoals vrijwel alle enneatypeerders zonder enige (voor)kennis van de ICT branche hadden bedacht. En daarom scoort hij zo hoog op de 5 in dat met dat “dat zal wel een vijf” zijn imago geïnjecteerde (rubbish in) en dus (rubbish out) bevooroordeelde statistieken van de huizen. Maar die niet door mij per abuis ingevoerde vier kant heeft hij wel. Hij werd een uiteindelijk een filantroop die ook zijn tegenpool Linus Thorvalds ondersteunde.

Daar was weer eens The left-brain interpreter van Gazzaniga aan het werk, die alles per geval achteraf veel beter weet te verklaren. Maar wel met beperkte kennis van zaken. Dat is de genetisch aangeboren grote verhalen verteller van ons ego die alle door ons ervaren ongerijmdheden weer logisch maakt. Want het aangename van bevooroordeeld denken is dat het u een stabiel wereldbeeld oplevert. En dat is nu eenmaal wat uw ego aldoor prefereert.

The left-brain interpreter is a neuropsychological concept developed by the psychologist Michael S. Gazzaniga and the neuroscientist Joseph E. LeDoux.It refers to the construction of explanations by the left brain hemisphere in order to make sense of the world by reconciling new information with what was known before. The left-brain interpreter attempts to rationalize, reason and generalize new information it receives in order to relate the past to the present.

Net zo goed als iedereen die in de gezondheidszorg werkt, ook wel weet dat niet alle zusters en dokters van het type 2 de Helper zullen zijn. Maar die vooroordelen werkten voor ons wel. Ook al bleken ze in de empirische praktijk slechts op wishful thinking gebaseerde fabels te zijn. Het werkt in de empirische praktijk niet zo eenvoudig. En iedere betweter zou dus beter moeten weten.

Adding functionality is not just a matter of adding code.
Postfix keeps running even if one Postfix process dies; Windows requires that someone restarts the service.
Lack of documentation is becoming a problem for acceptance.

Zie ook mijn artikel: De digitale toren van Babel.

Maar meestal moeten programmeurs met ondermaatse documentatie werken. Zelfs Microsoft programmeurs begrijpen Microsofts SMB protocol al niet. Laat staan de vele duizenden bladzijden niet door hen geschreven Windows code. Is het dan vreemd dat iedere week een "critical security leak" in Windows software gevonden wordt?

Frans de Waal (1948) is een bioloog en etholoog. Hij bestudeerde het gedrag van primaten. Hij scoort het hoogst op de 1 en 7. Ik denk aan een 1 die niet bang is voor controverse en die natuurlijk de levensgenieters pur sang, de mensapen bestudeerde.

Waal, Frans de 2010

1

2

2,57

1,05

0,56

0,51

1,48

0,73

0,91

0,44

0,29

Frans de Waal (34/7) is geboren op een 1, 2, 5 (en 7) dag (8 of 15/6)

Waal, Frans de (*)

7

8

3,06

0,24

0,07

0,70

0,86

0,09

3,12

0,30

0,03

met 1 en 7 dynamiek (8) Profiel: Frans de Waal

Waal, Frans de 2012

1

2

63,81

6,34

0,00

0,02

0,23

0,01

2,16

0,33

0,00

Frans de Waal (34/7) is geboren op een 1, 2 en 7 dag (10/1)

Waal, Frans de (*)

1

2

135,93

0,21

0,00

0,10

0,04

0,00

67,05

0,16

0,00

met 1 en 7 dynamiek (8)

Op Google staan veel TED praatjes van Frans de Waal. Een 1w2 met veel 7w8 dynamiek.

Etholoog Jan van Hooff (1936) komt ook in de Frans de Waal documentaire voor. Ik denk aan een 8>2 Baas (“geschikte peer”).

Hooff, Jan van

2

1

2,01

2,92

0,05

0,36

1,67

0,31

0,66

2,04

0,47

Jan van Hooff (30/3) is geboren op een 1, 2, 5 en 8 dag (16/7)

Hooff, Jan van (*)

8

7

0,97

6,32

0,00

0,77

3,74

0,00

1,46

20,24

0,00

met (1) 2, 5, 7 en 8 dynamiek (22/4 of 23/5)

Hooff, Jan van 2012

8

7

0,86

11,10

0,00

0,87

0,18

0,00

0,14

51,58

0,00

Jan van Hooff (30/3) is geboren op een 2 en 8 dag (10/1)

In Jan van Hooff -- Nature en/of nurture? gaat hij in op de onzin van de genetica of opvoeding kwestie. Want beide factoren zijn 100% bepalend voor het fenotype. Ze werken alleen op andere niveaus. Maar een onnodig polariserende zwart-wit denker kan zoiets niet bevatten.

Van Hooff treedt ook op in het Buitenhof Debat; God of Darwin. Het ging hier om de kwestie Intelligent design of toeval.

De natuurkundige Cees Dekker (1959) is de auteur van het spraakmakende boek: Schitterend ongeluk of sporen van ontwerp uit 2005. Hij gelooft in Intelligent Design.

Dekker, Cees

2

3

0,23

5,34

2,86

1,00

0,26

2,99

0,10

0,09

1,29

Cees Dekker (35/8) is geboren op een 2, 3, 4, 6 en 9 dag (24/6)

Dekker, Cees (*)

6


0,01

2,51

31,64

1,22

0,00

33,09

0,00

0,01

14,32

met 2, 3, 4, 6 en 9 dynamiek (24/6)

De ik denk zes Robert Dijkgraaf ziet vooral toeval. Ik poog de geboortedata van de andere tafelgenoten in het boeiende Debat; God of Darwin nog te achterhalen. De wiskundige Ronald Meester (1963) heeft volgens de 2012 statistieken hetzelfde profiel als de vader der kansberekening en beroepsgokker Gerolamo Cardanoto (1501). Maar een negen sluit ik op die dag ook niet uit.

Van de natuurkundige Nicolaas Bloembergen (1920) zijn veel video's beschikbaar. Hij ontdekte mede de kernspinresonantie waarmee nu mooie MRI scans gemaakt worden.

Bloembergen, Nicolaas

7

8

2,45

1,59

0,00

1,74

0,30

0,08

4,84

3,61

0,35

Nicolaas Bloembergen (17/8) is geboren op een 1, 2, 4, 7 en 8 dag (22/4) Interview

Bloembergen, Nicolaas (*)

1

2

50,47

15,88

0,00

11,77

1,55

0,00

17,07

6,17

0,00

met 1, 2, 4, 5, 7 8 dynamiek (27/9)

Criminoloog en psycholoog Wouter Buikhuisen (1933) scoort het hoogst op de 2w1 en 8w7. Hij lijkt treffend op Joop van de Ende (8w7, 1942). Onafhankelijkheid was belangrijk voor zijn generatie.

Buikhuisen, Wouter

2

1

1,68

2,23

0,08

0,41

2,19

0,15

1,76

1,96

0,31

Wouter Buikhuisen (24/6) is geboren op een 1, 2, 5, 7 en 8 dag (23/5)

Buikhuisen, Wouter (*)

8

7

2,03

4,00

0,00

0,63

16,51

0,00

11,37

18,81

0,00

met 1, 2, 5, 7 en 8 dynamiek (23/5) Profiel: Wouter Buikhuisen

Buikhuisen, Wouter 2012

8

7

0,17

8,22

0,00

0,30

0,31

0,00

5,79

23,84

0,00

Wouter Buikhuisen (24/6) is geboren op een 2, 7 en 8 dag (17/8)

Buikhuisen, Wouter 2012 (*)

8

7

0,05

478,90

0,00

0,13

13,41

0,00

1,79

1.456,55

0,00

met 2, 5, 7 en 8 dynamiek (22/4)

De kettingrokende en drankzuchtige psycholoog Piet Vroon (1939) schreef het boek: Allemaal psychisch. Honderdtwintig duizend exemplaren raakten ervan zoek. Hij las het niet meer, want het kan altijd beter. Een mens ontwikkelt zich. Net als Almaas (1944) leerde hij dat je moet neerleggen bij dingen die je uiteindelijk niet kunt veranderen.

Vroon, Piet

1

9

11,58

0,68

0,28

2,27

0,12

0,17

0,46

1,09

1,14

Piet Vroon (38/11) is geboren op een 1, 4, 8 en 9 dag (22/4)

Vroon, Piet (*)

1

2

140,08

1,13

0,02

40,34

0,01

0,01

0,29

0,09

0,06

met 1, 2 en 4 dynamiek (7) Martin Simek Piet Vroon Hoge bomen

Er is ook een Hoge Bomen pioniers portret van hem: Hoge bomen: Pieter Vroon.

Vroon scoort hoog als een 1 met veel vier. Hij raakte depressief. Want hij had moeite met levensgenieters: Sinterklaas in India: Een bezoek aan de ashram van Sai Baba.

Het gaat niet zo goed met onze cultuur. Grote ideologieën, godsdiensten en ethische systemen functioneren nauwelijks meer. De samenleving bestaat in toenemende mate uit losse, betrekkelijk richtingloos functionerende personen. Het ligt in de rede dat men dan ook op een individualistische manier achter individuen aan gaat hollen. Meestal is dat iemand uit India omdat in dat land achter elke boom een goeroe is te vinden. Een van de belangrijkste goeroe's op dit moment is de 'godmens' Sathya Sai Baba.

Sathya Sai Baba 2012 [5h50] total

7

8

4,83

0

0

0,01

0

0

183,13

36,25

0

yielding a 7w8 (16/7) Sinterklaas in India

En nu we toch op een diervriendelijke manier via astrologie schedels lichten. Wat is het enneaprofiel van Dick Swaab (1944)?

Swaab, Dick 2010

1

2

6,71

0,26

0,74

2,32

0,15

1,92

2,81

0,17

0,14

Dick Swaab (29/11) is geboren op een 1, 4, 7 en 8 dag (20/2).

Swaab, Dick (*)

1


293,48

0,03

0,15

9,54

0,01

0,39

7,68

0,00

0,03

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3) Profiel: Dick Swaab

Swaab, Dick 2012

1


280,62

0,00

0,00

0,41

0,03

0,01

130,00

0,01

0,00

Dick Swaab (29/11) is geboren op een 1 en 7 dag (8).

Swaab, Dick 2012 (*)

1


4.197.259,99

0,00

0,00

0,18

0,00

0,00

134.625,30

0,00

0,00

met 1 en 7 dynamiek (8)

Het verbaast me niet dat Dick Swaab hetzelfde 1-4-7 frustratieprofiel heeft als menig apostel en dominee die hij bestrijdt. Want Wij zijn ons brein is ideologisch gezien wel wat kort door de bocht. Een theoloog zou zeggen: De mens wikt, God beschikt. Maar Dick Swaab deed er wel gedegen onderzoek naar. Maar ja, dat zullen de theologen ook zeggen, zei het dat ze heel andere bronnen raadpleegden. Het is dan maar weer aan welke werkelijkheid u belang hecht. Maar het zijn wel allemaal gebeurtenissen in de tijd. En laat de astrologische manier tijdmeting - die even objectief is als de lineaire tijd - nu ook eens zijn nut hebben bewezen. Dat was mijn uranische tip.

Zie het vroegtijdige kerstgeschenk van de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie (NVWOA) Nieuwsbrief van december 2023, jaargang 28 nr. 12: En zoek naar citaten naar Tarnas. Maar voor alle enneatypeerders onder u heb ik wel een uranische tip: Ga er niet voetstoots vanuit dat er iedere week, maand of jaar wereldwijd evenveel 1 t/m 9 enneatypen worden geboren. Want dan hebt u het volgens de oude astrologische manier van tijdmeting grandioos mis.

In de serie God bestaat niet vertelt Dick Swaab in deel 1 dat onze hersenenen al een beslissing hebben genomen voordat we ons daar van bewust zijn. Ons ego vindt er achteraf een reden voor en heeft daarom het idee dat we het zelf doen. Maar dat soort waarnemingen zet ons causale denken wel wat te kijk. Zie ook het boek: De Vrije Wil Bestaat Niet van in 1959 geboren neuropsycholoog Victor Lamme (P&W) die zijn geboortedatum wijselijk geheim hield. Hoe kom je uit die ego tunnel visie? Dat is de boeiende en dus existentiële levensvraag.

Cardioloog Pim van Lommel (1943) heeft veel meer 7 in zijn geboortedag dan Dick Swaab. Wat wil dat zeggen? In plaats van een beroep te doen op empirische bewijzen, zien we dan een focus op de mogelijkheden. Want de ultieme bewijzen van het tegendeel ontbreken nochtans voor iedere nieuwe speculatieve hypothese: Het zou best eens waar kunnen zijn denkt iedere gokker/speculant. Die aanname is op zich correct. Maar hoe toon je dat aan? En waarom krijgen statistici toch altijd weer het laatste woord?

Van Lommel: Er is natuurlijk veel meer dan alleen, wat we gewoon zien. Via zijn omgeving kwam hij als zoveel zevens in aanraking met de spirituele wereld van Boeddhisme, hindoeïsme en reïncarnatie. En pas veel later kwam hij op het idee om patiënten naar hun ervaringen met gene zijde te vragen. Maar in welke wereld moet je nu geloven?

De volgens mij 8w9 Oscar Ichazo (1931) noemde de fixatie van de zeven de charlatan. Of in termen van gut type critici als Swaab: Je loopt het risico persoonlijk geloof en de wetenschappelijke visie door elkaar te halen. Maar Pim van Lommel heeft het over de zoektocht naar zingeving. Hij stelt slechts de menselijke vragen. Hij dringt niemand iets op. En hij stelt terecht dat vragen stellen, alternatieve hypothesen opstellen ook tot het wetenschappelijke denken behoort.

Swaab stelt dan weer dat een wetenschappelijke hypothese toetsbaar moet zijn. Van Lommel: Het is niet toetsbaar, wetenschappelijk aantoonbaar, wat je voelt en wat je denkt.. Houdt dat in dat we er niet meer over mogen nadenken? Het zijn de gewone menselijke vragen over het hoe en waarom .

Natuurlijk niet. Maar Popper maakte met zijn falsificatie criterium ook wel een punt. Daarom liggen er sinds Van Lommels onderzoek soms objecten bovenop de operatielampen zodat de uittredingen van de bijna dode boven de operatietafel zwevende operatiepatiënten naderhand geverifieerd kunnen worden met alleen vanuit den hoge zichtbare teksten of voorwerpen. Kijk, dat is nog eens een slim paranormaal onderzoek. En het is zo'n een kleine moeite om zoiets als eenling te doen.

Maar de pillenfabrikanten zullen u niet sponsoren en uw collega's zullen u honen. Maar misschien dat een chirurg met een tekst als: Hier spreekt G'd: Keer onmiddellijk terug naar de aarde, want de mensen op aarde hebben je nodig, de overlevingskansen op de operatietafel wel vergroot. Maar die deed serieus onderzoek naar dat placebo-effect? En als u hersendood in coma bent, hoort u stem niet. Of toch wel? Raar, maar misschien wel waar. Maar dat was slechts een niet reproduceerbare individuele ervaring. En die telt als zodanig niet mee.

Maar je hoeft het alleen maar te uit te proberen. Door via psychedelische middeleen een bijna Dood ervaring uit te proberen. Maar wie doet zo een experiment op een wetenschappelijk verantwoorde manier. En wie kan daar vanuit eigen ervaring over spreken? En hoe geloofwaardig is dat toeval als we er geen objectieve statistieken van hebben? Het blijft dan slechts een al dan niet gerede opinie of hypothese waarin iemand kan geloven of niet.

Alleen door de slimme montage al is Profiel:Pim van Lommel een magistrale uitzending, die u later nog eens wilt terugzien. Maar mijn ooit eens correct ingevoerde link klopt na een tijdje weer niet, omdat er altijd wel de ons van onze eenzame gevonden feiten bekende rumoer van de dag is. Met onze dagelijkse zonsverduistering van de overdag onzichtbare sterren en planeten gebeurt aldoor.

En voordat we het weten zijn we onze herinneringen van de vorige nacht (slaap) kwijt. Pim van Lommel zette mij in ieder geval wel aan het denken. Zie ook De visie van Pim van Lommel, waarin hij zich een optimist noemt. En later zegt hij iets wonderbaarlijkst over tijd en de ruimte: Dat de tijd en uw bewustzijn waarin iets gebeurde buiten u om plaatsvonden.

Lommel, Pim van

1


3,18

0,34

1,02

0,49

1,74

0,15

1,67

1,15

0,32

Pim van Lommel (26/8) is geboren op een 1, 5, 7 en 8 dag (21/3)

Lommel, Pim van (*)

7

8

8,33

0,07

0,05

0,26

5,78

0,01

15,39

0,78

0,02

met 1, 5 en 7 dynamiek (13/4) Profiel:Pim van Lommel

Lommel, Pim van 2012

7

8

97,57

0,02

0,00

0,03

0,14

0,00

137,65

0,68

0,00

Pim van Lommel (26/8) is geboren op een 1 en 7 dag (8) De visie van Pim van Lommel

Pim van Lommel neemt aan dat we zowel bij de geboorte als bij ons heengaan door een soort tunnel gaan. Dit op basis van Bijna Dood Ervaringen (BDE) van zijn unieke patiënten die een hartstilstand meemaakten. Dick Swaab vatte ze op als hallucinaties door zuurstofgebrek. Maar Pim van Lommel gaat er in tegentelling tot Dick Swaab van uit er ook bewustzijn kan bestaan buiten de hersenen en dat het met de fysieke dood niet afgelopen hoeft te zijn.

Pim van Lommel ziet de hersenen en het lichaam als een voertuig van ziel die niet aan een lichaam gebonden hoeft te zijn. Of ziet dit op zijn minst als een serieus te nemen alternatieve hypothese, waar nabestaanden en overlevers meer vrede mee hebben dan met de wetenschappelijk verantwoorde en toetsbare technische verklaringen van wat een mens en zijn dierbaren eens overkomen zal.

Een ding wil er nog wel over kwijt. Uit veel onderzoek blijkt dat mensen na een BDE opmerkelijk veel spiritueler werden. In dit verband is het boeiend om te weten dat je regelmatig auteurs ziet verschijnen die stellen dat fysieke BDE (NDE) ervaringen deel uitmaakten van antieke mysteriegodsdiensten. Dus dat het ego niet alleen op de gebruikelijke psychologische weg afgebroken werd, hierbij geholpen door zelfopgelegde ascese en fysieke ontberingen, maar dat leerlingen ook BDE als proef opgelegd kregen om het eeuwige leven te aanschouwen. Daarna waren ze niet meer bang voor de dood. Mogelijk dat het ritueel van de doop hierop is gebaseerd.

Een al in de oudheid toegepaste fysieke transformatie methode werd door Bush Jr toegepast in de strijd tegen terrorisme: Waterboarding. Volgens metafysische wappies zouden Jezus en Paulus dergelijke transformaties in Egypte hebben ondergaan. Ikzelf herinner me als kind ooit eens onder het ijs te hebben gelegen, en gered werd door naar een zwart gat te zwemmen. Maar ik realiseer me nu dat het onder water dompelen van mensen wel eens een heel ineffectief middel kan zijn terroristen. Evenals het bombarderen van steden en dorpen. De overlevenden zijn daarna voor niets en niemand meer meer bang als ze het als hun door Allah voorbeschikte lot accepteren.

Waar stamt het Joodse geloof in de twaalf stammen van Israël en het daarop gebaseerde Christelijke geloof in Jezus / Joshua en zijn twaalf discipelen nu eigenlijk van af? Volgens de Wikipedia ontstonden de Hebreeuwse bijbelboeken tijdens de Babylonische ballingschap:

Relatieve vrijheid
De Joden in Babylon mochten daar wel hun geloof blijven belijden en genoten binnen hun isolement een betrekkelijke vrijheid. Zij maakten daar dan ook gebruik van om zich mentaal, religieus en politiek te organiseren en hun identiteit te bevestigen. Toen is waarschijnlijk het Hebreeuws alfabet ontstaan. De joodse intelligentsia kwam er in aanraking met het Zoroastrisme en voelde zich daarin gestaafd tot haar eigen opvatting van het monotheïsme. Gedurende deze tijd kwam het merendeel van de joodse heilige schriften tot stand, die alle gecentreerd waren rond het exclusieve geloof in de ene God JHWH, anders dan de alom heersende religieuze praktijken in de wijde omgeving en in het thuisland, waarmee zij al eerder in botsing waren gekomen.
Context
Dit alles gebeurde in een periode waarin meerdere volken op zoek waren naar bevestiging van hun identiteit. Ook in Babylon zelf werd een geheel nieuwe mythologie geschreven, met de uitgesproken vechtlustige en mannelijke stormgod Marduk aan het hoofd van het pantheon. Hij is trouwens geen onbekende in de Bijbel waar naar hem uitdrukkelijk als Merodach wordt verwezen. En aan de westkust van Anatolië schreef een eeuw eerder een ander volk in wording, het Griekse, zijn Ilias, het mythisch symbolisch verhaal rond de machtsstrijd om het strategisch gelegen Troje dat nog door voorloopsters van de Amazonen zou zijn gesticht.
Het is een kritische periode geweest waarin de politieke, sociale en religieuze omstandigheden een enorme invloed hadden op de verdere geschiedenis van de hellenistische, de joodse en de christelijke wereld.

En de Joods-Chriselijke variant daarvan ontstond in de ook met astrologie bekende Hellenistische wereld van de Romeinen, waarin het vanzelfsprekend was dat een zonnegod over 12 varianten beschikte. Maar hebt u dat tijdens uw catechisatie lessen in uw inwijding in de christelijke mysteriën ooit iets over dergelijke nu evident historische feiten geleerd? Nee, natuurlijk niet, want dat strookte niet met de later verzonnen versies grote het verhaal...

In de boeiende dialoog Is Consciousness a Miracle? | Harvard’s Cognitive Scientist Prof. Steven Pinker & Sadhguru - YouTube geeft de met astrologie bekende spituele bewustzijn onderzoeker Sadhguru (1957) aan dat hij al een bewustzijn heeft. En hij gaat ervan uit dat iedereen ook over een degelijke hoger zelfbewustzijn beschikt. En dat na zijn dood andere schepselen van G'd dat over zullen nemen.

Vasudev, Jaggi 2012

2

3

0,00

121,07

28,41

0,00

0,00

53,91

0,00

0,00

1,49

Sadhguru (34/7) was born on a 2, 3, 6 and 9 day (20/2)

Vasudev, Jaggi 2012 (*)

3


0,00

0,00

64938,84

0,00

0,00

123219,93

0,00

0,00

3411,14

with 3>6>9 dynamics (18/9)

Vasudev, Jaggi 2012 [23h54] houses

2

1

0,19

3,29

0,13

2,14

0,16

0,09

0,00

0,05

1,43

under 2, 4 and 9 houses (15/6) youtube channel

Vasudev, Jaggi 2012 [23h54] total

2

3

0,00

397,87

3,65

0,01

0,00

5,07

0,00

0,00

2,14

yielding a 2w3 guru (20/2) Is Consciousness a Miracle? | Harvard’s Cognitive Scientist Prof. Steven Pinker & Sadhguru

Maar Stephen Pinker (1954) kijkt slechts naar de in het brein gemeten waarden. Als de dood intreedt zal het zelfbewustzijn van dat individu definitief sterven. Want zijn individuele bewustzijn werkt dan niet meer. De hersencellen zijn dood. En dat klopt. Maar dat geldt niet voor uw dikke darmbacteriën die uw lijk feestelijk mogen verteren. En ook zij luisteren naar die Ene Wet. Want bewustzijn bestond natuurlijk ook al voordat de mens ontstond. Het is inherent aan de Schepping van zowel de kosmos als haar ziel.


Waar kregen mensen en dieren hun zelfbewustzijn ooit een vandaan? Werden we eens geboren als een tabula rasa? Of snapten we onze bestemming meteen? Kregen we de vooroordelen van onze voorouders vanzelfsprekend mee tijdens onze opvoeding? Of waren het toch de genen die onze reflexen bepaalden? En hoe stem je dan gezonde reptielengedrag dan af met anderen? Was het uw grote leider die u de weg wees? Via de vanzelfsprekend de in uw land geldende wetten van straf en beloning? Of was dat toch uw inner weten van onbestemde oorsprong die u iets influisterde . De vele aldoor op u inwerkende invloeden van buitenaf kunt u niet ontkennen. Maar (h)erkent u ze wel?


Astrofysicus Vincent Icke (1946) kwam in de kosmos nog geen hoger wezen of principe tegen. Hij ziet vooral de menselijke onmacht tegen de grillige achtergrond van de quantum mechanica ruis. Maar hij erkent wel dat er elders op andere planeten wellicht ook leven is ontstaan. En misschien ook wel intelligenter leven dan het door Dick Swaab beschreven mensenras.

Icke, Vincent

1

2

3,73

1,13

0,35

0,52

0,13

1,66

2,55

0,25

0,33

Vincent Icke (32/5) is geboren op een 1, 2, 6 en 7 dag (16/7)

Icke, Vincent (*)

1


18,54

0,17

0,07

1,14

0,01

0,32

3,12

0,01

0,06

met 1, 4 en 7 dynamiek (12/3) God bestaat niet

Icke, Vincent 2012

1

2

412,88

0,96

0

0,04

0,01

0,01

10,42

0,01

0

Vincent Icke (32/5) is geboren op een 1 (2) en 7 dag (8 of 10/1)

Maar stel nu dat Erich von Däniken (1935, 8w7 jaar) gelijk heeft dat onze nu niet meer herkende en erkende Goden Kosmonauten waren, onmetelijk veel intelligenter wezens dan wij. En dat de oude Egyptenaren en de Grieken terecht geloofden dat ze bepaalde technieken van dergelijke Goden geleerd hadden. Niet door trial and error en hard werken verkregen, maar door intuïtieve ingevingen of Intelligent Design. Zeg maar parapsychologische of telepathische communicatie met die hogere wezens of hun met ons gedeelde oorsprong.

Het bekende voorbeeld is de 36/9 en 5w4 (in 2012) Kekulé die de Benzeen ring droomde. En ik denk aan onverwachte vishaakjes. Hoe kan zoiets bestaan? Is er misschien toch meer aan de hand dan wij menselijkerwijs met onze ratio kunnen bevatten?

En stel nu dat die veel intelligentere Goden hier opnieuw op bezoek kwamen of er nog steeds zijn, maar voor ons niet meer zo telepathisch ingestelde, want slechts rationele ogen verborgen blijven. Zouden wij mensen die Goden dan met ons Ik weet het beter verstand als zodanig kunnen herkennen en erkennen? Ik denk van niet. Tenzij we oog hebben voor onverwachte vishaakjes die 4 met de 5 wereld verbinden..

Maar stel nu dat we tegen iedere rationele verwachting in, we de niet door ons verwachte Goden opnieuw zouden ontmoeten zoals een mier die een heilige berg besteeg zonder het te weten en die daarboven een voor hem lumineus wezen aantrof, zeg maar een deel zag van een hem als genadevol of toornig, geïrriteerd of hoe dan ook tegenoverstaand wezen, maar in ieder geval als een hoger dan hem staand wezen zou zien en erkennen zoals ze eens van de Goden eens zeiden dat ze waren, inclusief die milde goden die zich introduceerden me een vaag Ik ben die ik ben, zouden de anderen ons dan nog op ons woord geloven? Ik weet het niet.

En dit is een voor het hedendaagse getwitter een veel te lange en te diep doordachte zin. Mijn onmiddellijk antwoord is dan ook: Ik vrees van niet. Al was het alleen maar omdat maar weinigen van mijn generatie deze lange zinnen nog kunnen lezen en ook omdat de ontmoeting met het numineuze iets heel persoonlijk is waar ieder van ons zijn eigen vorm aan geeft.

Maar ik dacht aan de Bijbelse spreuk Ga tot de mier, gij (spirituele) luiaard. Maar dan wel op een heel andere en meer innerlijk door mij ervaren poëtische manier.

Het numineuze verhaal van de mier die mijn been besteeg

Ik dacht aan de mier die het lef had om om mijn heilige been te bestijgen.

Hij dacht dat hij als Mozes de Mier een heilige berg, boom of Jacobsladder besteeg.

Maar zijn kleine mierenstappen kriebelen op mijn huid en zijn vermetelheid irriteerde mij.

Ik voelde een toorn in mij opstijgen, maar ik had ook mededogen met dit schepsel.

Jij bent als mij, je hebt geen benul van het grotere geheel dat ons allen omvat.

Ik die Ene, die tegenover de door mijn brein geschapen veelheid staat.

En ik heb dit nietige schepsel toen maar niet vermorzeld, maar naar mierenland teruggestuurd.

Naar het land van de geheimzinnige reuksporen, waar zelfs ik nog geen weet van heb.

Omdat ik nog steeds niet begrijp hoe vlinders elkaar op honderden kilometers afstand vinden.

En ik ben benieuwd naar wat hij de andere mieren te vertellen heeft over zijn belevenissen.

Maar mijn spirituele soortgenoot op zijn woord geloven doen ze vast en zeker niet.

Ik kan het slechts hopen en geloven dacht de liefdevolle Schepper en Schepsel in mij.

Misschien dat u het nu vat. Want die vermetele mier zou U kunnen zijn. Maar u kunt ook last hebben van een mier die de net als u slachts G'ds Schepping onderzoekt. Met ongekende mogelijkheden. En dan bomen tegenkomt waar zijn reptielengnoom nog nooit van gehoord had.

We maken aldoor onderscheid maar in essentie zijn we een onafgescheiden deel zijn van een onmetelijk groot geheel genaamd De Schepping. De lucht die u inademt is nu deel van u. En wellicht ademt u op dit moment koolstofatomen in of eet u koolstofatomen van wat eens deel was van Jezus of een van zijn discipelen. En ademt u nu een beetje lucht in van de aan Adam op de zesde dag van de Schepping gegeven Neshama. Wie zal het zeggen? En wie kent de implicaties ervan? Maar volgens de wetenschap is de kans erop dat zoiets aldoor gebeurt vrij groot.

En daarom was het voor mij een enorme bevrijding en waar genoegen dat ik als scepticus (mijn cp6 verhaal) als kritische ADB editor deze grote tijdgenoot in mijn leven tegen kwam. Ik ben hem dankbaar voor het vele werk dat hij voor mij en de astrologische gemeenschap deed.

Scholfield, Sy

6

5

0,02

2,15

1,45

0,74

0,69

14,81

0,16

0,14

2,38

Sy Scholfield (30/3) was born on a 2, 3, 6 and 9 day (20/2)

Scholfield, Sy (*)

6


0,00

0,47

73,87

0,02

0,01

756,07

0,00

0,03

121,54

with 6>9>3 dynamics (18/9)

Scholfield, Sy [14h15] houses

2

3

0,68

9,07

1,11

0,08

0,16

0,18

0,04

1,10

4,49

under 2, 3, 8 and 9 houses (22/4)

Scholfield, Sy [14h15] total

2

3

0,01

19,47

1,61

0,06

0,11

2,59

0,01

0,15

10,68

yielding a 2w3 or 9w8 data collector (20/2)

Scholfield, Sy 2012

6


0,00

0,02

2,59

0,01

0,00

1097,41

0,00

0,00

34,18

Sy Scholfield (30/3) was born on a 3, 6 and 9 day (18/9)

Scholfield, Sy 2012 (*)

6


0,00

0,00

251799,49

0,00

0,00

106657945,57

0,00

0,00

3322387,76

with 6>9>3 dynamics (18/9)

Scholfield, Sy 2012 [14h15] houses

9


0,36

32,58

0,06

0,06

0,27

0,00

0,00

0,75

542,34

under 2 and 9 houses (11/2)

Scholfield, Sy 2012 [14h15] total

9


0,00

0,59

0,16

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

18539,47

yielding an extremely driven type 9 astrology data collector (9)

    Omdat ik met mijn slechts op astrologische statitieken gebaseerde algoritmen - en de vele varianten daarvan- tegen mijn eigen verwachtingen in, op nog onbekende enenatypen een hitrate had van 1/2 tegen 1/9 verwacht voor duizenden in mijn astrologische database onbekende (nog niet getypeerde) gevallen, besloot ik met dat ogenschijnlijk reductionische 12>9 onderzoek door te gaan.

In het jaar 2023 besloot ik het 2010 algoritme - pure statistiek van de opvattingen van flauwe Inklings en vermeende Enneagram deskundigen aan astrologen beschikbaar te stellen. Want er bestond wel degenlijk een empirsch aantoonbare relatie tussen het Sufi en later ennaegram en de astrologie. Want ik kon wel degenlijk met een hoge mate door bepaalde asrtrolgische factoren van voorspelbaarheid enneagramtypen voorspellen. En ook bekende vooroordelen astrologisch gezien ontmakseren: Volgens mijn op astrologie gebasseerde statitieken kunnen ook Mannen misplaatse Helpers zijn.

Ik heet u als scepticus van harte welkom bij Annemiek Schrijvers mystieke serie: Het vermoeden Annemiek Schrijver.

Geloof me maar als secpticus, het het zijn echt geen gekken die daar openhartig durven te spreken over wat hun hart en ziel ten diepste beroerd. Het gaat om het uitstijgen boven jezelf en je tijdsgeest.

Laten we eindigen met poëzie van de econoom en dichter Nachoem Wijnberg (1961).

Wijnberg, Nachoem 2012

9


0,00

0,26

44,82

0,01

0,00

72,48

0,00

0,00

103,05

Nachoem Wijnberg (25/7) is geboren op een 9>6>3 dag (18/9) Liedjes

Gedichten.nl


Gedicht
Een gedicht maken
dat groter is dan past
tussen wat ik nu zie en wat ik zie
als ik stil ben.
Zeggen: dit is zo,
zonder te zeggen: dit is dit.
Met een gedicht proberen.
Als ik het niet groter kan maken is het af.
> Top <

Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.

© Sjoerd Visser
(2010)