Type 10 of 0: De heiligen

> Profiel & Enneagram Index <

Type 10 of 0: De heiligenBij type 10 en 0 gaat het om de heiligen, die natuurlijk net als iedereen als ieder enneagramtype of zonnetype geboren kunnen zijn. Heiligen schreeuwen en roddelen natuurlijk niet. Ze bekritiseren zichzelf en anderen niet op een onnodig polariserende manier, want ze hebben bewust of onbewust weet van kosmische wetten. Ze hebben een ingetogen levenshouding en uitstraling in hun presentatie. Ze hopen daarmee in uw aanwezigheid een tempel van licht op te bouwen.

Daarover ging mijn artikel Westers en Soefi enneagram :

Waar ging het die mystici nu eindelijk om?

Ze hoopten net als de Joodse bard Leonard Cohen op een doorbraak van een ons gemeenschappelijk Hoger Bewustzijn. En dan kan het helpen als u uw watertekens (emoties) meer tot rust brengt, zonder ze te negeren. Want onrecht dat ons pijn doet mag u niet negeren. Maar al dan niet terechte geconditioneerde emoties mogen en aangeleerde drogbeelden mogen ons hier en nu niet perspectief op de wereld niet verpesten.

Susan Cain, author of Bittersweet: How Sorrow and Longing Make Us Whole (2022), said that humorous references to Cohen as the "Poet Laureate of Pessimism" miss the point that Cohen's life suggests that "the quest to transform pain into beauty is one of the great catalysts of artistic expression". Cain dedicated the book "In memory of Leonard Cohen", quoting lyrics from Cohen's song "Anthem" (1992): "There is a crack, a crack in everything. That's how the light gets in."

Maar heiligen zonder genoeg likes op social media - voor een of andere scheet - worden doorgaans niet door de mainstream media als heiligen herkend, omdat ze gewoon hun goede werken in stilte doen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. ze doen in stilte hun werk. Ze doen niet aan marketing en zelfverheerlijking. Want hun werken aan de de wereld mag niet gestoord worden door nodeloos ego rumoer.

Matteüs 25: 31-46 schreef over hen: Het oordeel van de mensenzoon

36 Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.”
37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven?
38 Wanneer hebben we U als vreemdeling gezien en U opgenomen, of naakt en hebben we U gekleed?
39 Wanneer hebben we U ziek of in de gevangenis gezien en zijn we naar U toe gekomen?”
40 De koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.”

Opvallend in deze passage is dat de rechtvaardigen hun deugden niet herkenden. Misschien kwam dat omdat ze hun Hogere Zelf of de Paulinische Christus in mij nog niet als zodanig herkenden.

Sommige mensen doen het ongemeen goed in deze wereld. En daar is niets op tegen. Uitbundigheid, pracht en praal horen bij de schepping. Maar die tijdelijke opbloei van enkelingen is nog niet ons eindverhaal. Want de meer in zichzelf gekeerden zielen herkenen sneller de weg terug, naar hun oorsprong. Ze weten dat de geur en schoonheid van de bloem alleen maar dient om bijen te lokken. Maar uiteindelijk gaat het om een samenspel van een schepping die groter is dan u en ik. Het is een nieuw begin met een nog open einde. En met maar weinig gerichte dynamiek (impuls) als we in het onzekerheidsprincipe van Heisenberg moeten geloven.

Want hoe beter u denkt uw huidige positie in de samenleving zeker weet te kunnen bepalen, des te vaker zult u met uitsmijters en uw tegenpolen te doen hebben. U mag dan wel de hoogste score van 40% kiezers behalen met uw partijprogramma en uw drie opponenten slechts 30, 20 of 10% stemmen met hun beloften aan de kiezer. Maar het kan empirisch gezien toch nog wel zijn, dat die 10% stemgerechtigden het meest realistisch waren. Dat was het filosofische probleem van veel wijsgeren met het fenomeen volksdemocratie. De meeste stemmen gelden. Ook als de meeste ingezetenen in een democratie niet nadenken of gewoon via de de propaganda van hun staatstelevisie jarenlang slecht geïnformeerd waren.

Het gaat uiteindelijk om in het in stilte en zonder vooroordelen luisteren naar elkaar. Zelfs naar uw blijkbaar zwijgende vijanden die met hun gehate tegenpool ook iets van zichzelf hebben verloren. Het is als op een begrafenis of een dodenherdenking, waarin vriend en vijand hun doden betreuren en niemand weet hoe het uiteindelijk zal aflopen.

18270329e

Beethoven's funeral 2012

-


0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beethoven's funeral (32/5) was held on a 0 day (0)

18270329f

Beethoven's funeral 2012(*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

18270329g

Beethoven's funeral 2012 [12h00] houses

6


0,59

0,05

0,75

0,57

0,10

3,97

0,03

0,35

0,15

under 6 houses (6)

18270329h

Beethoven's funeral 2012 [12h00] total

-


0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

yielding a zero day (0)

Op Beethovens begrafenis werd zijn Pianosonate nr. 26 “Les Adieux” gespeeld. 26 is volgens de theoloog Casper Labuschagne (1929) een belangrijk getal in de Hebreewse bijbel. Maar het had ook een ander werk kunnen zijn zoals zijn funeral march.

De meeste typeerders (ook ik) zien Beethoven als een typische vier, maar dat kwam er pas in het 2012 algoritme overtuigend uit.

Beethoven, Ludwig van

5

4

0,00

0,00

0,45

3,35

4,27

0,00

0,10

1,36

0,20

Ludwig van Beethoven (25/7) was born on a 4, 5 and 8 day (17/8)

Beethoven, Ludwig van (*)

5


0,00

0,00

0,00

0,00

2,38

0,00

0,00

0,03

0,00

with 5 dynamics (5)

Beethoven, Ludwig van 2012

4

5

0,00

0,00

0,00

61,39

0,59

0,00

0,00

0,36

0,00

Ludwig van Beethoven (25/7) was born on a 4 day (4) Close-up

Op Beethoven's history: 1813 - 1827 - Classic FM lezen we dat Beethoven op zijn sterfbed nog een kist met wijn ontving van zijn muziekuitgever B. Scott:

27 February: A fourth operation, by which time the wound in Beethoven's side has become infected.
March: Beethoven makes sketches for a Tenth Symphony.
22 March: Beethoven receives the last rites.
24 March: Beethoven receives a case of wine from the Mainz publisher, Schott. "Pity, pity, too late," he says. They are his final words.
26 March Beethoven dies.
29 March: Beethoven's funeral. Twenty thousand people line the streets of Vienna as the cortege processes to the Währinger cemetery, more than have ever been seen on the streets of the city. At the gates of the cemetery the funeral oration, written by Franz Grillparzer, is delivered by the actor Heinrich Anschütz.Zijn patron Archduke of Austria Rudolph, horoscope for birth date 8 January 1788, born in Florence, with Astrodatabank biography was volgens de door Sy Scolfield geraadpleegde Wiener Zeitung om 11 uur 's avonds geboren:

Archduke of Austria, Cardinal and Archbishop of Olomouc, and member of the House of Habsburg-Lorraine. He was consecrated as Archbishop of Olomouc (Olmütz) in 1819 and became cardinal in the same year. Rudolph is known for his patronage of the arts, most notably as sponsor of Ludwig van Beethoven who dedicated 14 compositions to him.
He was the youngest son of Emperor Leopold II and Maria Louisa of Spain. In 1803 or 1804, Rudolph began taking lessons in piano and composition from Beethoven. The two became friends, and Rudolph became a supporter and patron of Beethoven; their meetings continued until 1824.
He died on 24 July 1831 in Baden bei Wien at the age of 43.

Maar in die tijd (1788) was de tijdmeting nog niet zo nauwkeurig. Zo levert de 23h00 geboortetijd een 3e graad Ascendant Libra op, maar een kwartiertje later zien we een 30e graad Ascendant Maagd verschijnen. En welke geboortetijd is nu waarschijnlijker?

Rudolph, Archduke of Austria

4

5

0,00

0,00

0,00

18,14

1,13

0,01

0,00

0,00

0,28

Archduke of Austria Rudolph (33/6) was born on a 4 and 5 day (9)

Rudolph, Archduke of Austria (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Rudolph, Archduke of Austria [23h00] houses

8

7

0,37

0,46

0,85

0,27

0,18

0,35

1,07

1,60

0,56

under 7 and 8 houses (15/6)

Rudolph, Archduke of Austria [23h00] total

4

5

0,00

0,00

0,00

4,87

0,20

0,00

0,00

0,00

0,16

yielding a 4w5 archbishop (4)

Rudolph, Archduke of Austria [23h15] houses

8

9

0,11

0,14

0,95

1,15

0,49

0,45

0,25

3,72

1,56

under (3) 4, 7 and 8 houses (19/1 or 22/3)

Rudolph, Archduke of Austria [23h15] total

4

5

0,00

0,00

0,00

20,94

0,56

0,00

0,00

0,01

0,44

yielding a 4w5 archbishop (4)

Rudolph, Archduke of Austria 2012

4

5

0,00

0,00

0,00

6,97

0,04

0,00

0,00

0,00

0,02

Archduke of Austria Rudolph (33/6) was born on a 4 day (4)

Rudolph, Archduke of Austria 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Rudolph, Archduke of Austria 2012 [23h00] houses

-


0,04

0,02

0,63

0,12

0,07

0,00

0,74

0,18

0,10

under tiny houses (0)

Rudolph, Archduke of Austria 2012 [23h00] total

-


0,00

0,00

0,00

0,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

yielding a a weak 4 archbishop (0)

Rudolph, Archduke of Austria 2012 [23h15] houses

9

8

0,00

0,00

0,24

1,72

0,13

0,00

0,07

3,91

4,04

under 4, 8 and 9 houses (21/3)

Rudolph, Archduke of Austria 2012 [23h15] total

4

5

0,00

0,00

0,00

12,02

0,01

0,00

0,00

0,00

0,09

yielding a 4 archbishop (4)

Voor mij is dat evident een geboorttijd met ascendent Maagd. Waarom? Omdat ik met het 2012 algoritme veel vaker dan door toeval was verwacht “under tiny houses” of met zero eindscores zwakbegaafden, kinderdood of heiligen berekende. Maar dat was bij deze intelligente man beslist niet het geval. Hij was een in het leven geslaagd mecenas en filantroop.

Wie wil nu na zijn dood als heilige geëerd worden? Dat zou toch wel een doodzonde zijn. Want na uw dood kunnen anderen van alles over u vertellen. En dat wordt na een tijdje een van horen zeggen kennis boegbeeld van een of ander geïnstitutionaliseerd Ministerie van de Waarheid. Maar iemand die van te voren weet dat hij of zij een kruis moet dragen, wordt waarschijnlijk net als de historische Jezus een gedreven sociaal activist. Iemand die er voor anderen wil zijn zoals de aan progeria lijdende dame, die te weinig tijd had om volop van het leven te genieten .

Progeria is een zeldzame, autosomale dominante verouderingsziekte die wordt veroorzaakt door een mutatie in het LMNA-gen. De klassieke vorm van progeria staat bekend als het syndroom van Hutchinson-Gilford, genoemd naar de artsen Hutchinson en Gilford die de ziekte voor het eerst beschreven in 1886 en 1904. De naam progeria komt uit het Grieks en betekent: "sneller oud worden".

Hayley Leanne Okines (3 December 1997 (32/5) – 2 April 2015 (14/5)) werd al vroeg wijs vanwege haar aangeboren erfelijke ziekte Progeria. Ze overleefde haar ziekte vier jaar langer dan door haar artsen was verwacht.

Okines, Hayley

1


6,62

0,00

0,00

6,36

0,00

0,00

0,93

0,85

0,00

Hayley Okines (32/5) was born on a 1, 4 (and 7) day (5 or 12/3)

Okines, Hayley (*)

1


259,25

0,00

0,00

0,27

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

with 1 dynamics (1)

Okines, Hayley [14h50] houses

2

1

0,87

12,38

0,41

0,12

0,07

0,53

0,19

0,65

0,37

under 2 houses (2)

Okines, Hayley [14h50] total

1

2

5,77

0,01

0,00

0,79

0,00

0,00

0,18

0,55

0,00

yielding an early deceased social activist (1)

Okines, Hayley 2012

4


0,60

0,00

0,00

66,76

0,00

0,00

0,01

0,03

0,00

Hayley Okines (32/5) was born on a 4 day (4)

Okines, Hayley 2012 (*)

-


0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Okines, Hayley 2012 [14h50] houses

2

1

0,67

2,25

0,10

0,04

0,50

0,48

0,04

0,14

0,01

under 2 houses (2)

Okines, Hayley 2012 [14h50] total

4


0,40

0,00

0,00

2,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

yielding an early deceased social activist (4)

Ook bij Adalia Rose Williams (2006) trof ik merkwaardig tragische eindscores aan.

Williams, Adalia Rose

4


8,93

0,00

0,00

37,08

0,00

0,00

1,67

0,93

0,00

Adalia Rose Williams (12/3) was born on a 1, 4, 7 (8) day (12/3 or 20/2)

Williams, Adalia Rose (*)

1


4932,57

0,00

0,00

1,64

0,00

0,00

0,06

0,00

0,00

with 1 and 4 dynamics (5)

Williams, Adalia Rose [15h17] houses

3

2

1,78

0,21

2,72

0,07

0,31

2,71

0,26

0,20

0,52

under 1, 3 and 6 houses (10/1)

Williams, Adalia Rose [15h17] total

1


15,93

0,00

0,00

2,69

0,00

0,01

0,43

0,19

0,00

yielding a tragic 1 progeria child (5)

Williams, Adalia Rose 2012

4


0,57

0,00

0,00

314,03

0,00

0,00

0,02

0,08

0,00

Adalia Rose Williams (12/3) was born on a 4 day (4)

Williams, Adalia Rose 2012 (*)

1


1,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with 1 dynamics (1)

Williams, Adalia Rose 2012 [15h17] houses

6

7

0,42

0,02

1,19

0,05

0,47

1,44

0,37

0,04

0,01

under 3 and 6 houses (9)

Adalia Rose, YouTube Star With Rare Disorder, Dead at 15

Williams, Adalia Rose 2012 [15h17] total

4


0,24

0,00

0,00

16,15

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

yielding a tragic progeria child (4)

Deze al veel te jong wijs geworden mensenkinderen doen me denken aan de rauwe vis etende Sméagol uit Tolkiens Lord of the ring;

Gollem (Engels: Gollum), geboren als Sméagol, is een personage uit de boeken De Hobbit (1937) en In de Ban van de Ring (1937-1949) van de Britse schrijver J.R.R. Tolkien.

Naam
In het boek In de Ban van de Ring wordt gezegd dat de naam Gollem een onomatopee is, naar aanleiding van de merkwaardige keelgeluiden die hij produceerde. De naam Gollem is mogelijk een verwijzing naar de Joodse legende over Golem. De Tsjechische auteur Gustav Meyrink schreef in 1915 een roman over deze figuur, en H. Leivick schreef in 1921 een toneelstuk over Golem. Tolkien werd mogelijk mede hierdoor geïnspireerd.
...
Tragiek
Gollem wordt gezien als het meest tragische personage uit In de Ban van de Ring. Allereerst omdat hij door de macht van de Ring een moordenaar van zijn eigen neef wordt. Daarna overwint zijn boze kant de goede kant, Sméagol, en verwordt hij tot een boosaardig en walgelijk schepsel. Na het verlies van de Ring komen herinneringen aan een vroeger leven weer terug, maar uiteindelijk overwint toch de boosaardige Gollem. Dat wordt uiteindelijk zijn ondergang waarbij hij tegelijk nog ten goede een taak vervult.

Nederlands meest fameuze astrologe K.M. Hamaker-Zondag heeft een boeiend boek geschreven over dat verhaal van een Inkling: Psychische groei en individuatiesymboliek in Tolkiens 'In de Ban van de Ring

Vanaf 2004 heeft Karen workshops gegeven over de symboliek van In de Ban van de Ring in het licht van de psychologie van Jung, die met groot enthousiasme ontvangen zijn. In dit boek heeft ze deze verder uitgewerkt.
Aan de hand van fragmenten van de drie films laat ze zien hoe dit epos op prachtige wijze het individuatieproces in de mens uitbeeldt, met alle dynamieken die daarbij horen, als schaduw, animus en anima, de rol van het ego en de samenwerking daarvan met diepere lagen van archetypen en instincten.
Aan het einde laat ze ook zien hoe bewegingen in het collectief onbewuste via Tolkiens eigen complexen tot zo'n groots werk konden leiden.

Zo'n ogenschijnlijk empirisch verhaal - zo zie ik het nu - kan best wel eens overtuigend klinken. Met ogenschijnlijk sterke en welsprekende argumenten Maar kunt u met uw astrologie of zielkunde via navolgbare statistieken ook een tragische dood voorspellen, zoals bij deze sekswerkster? Ze werd op een 1 dag geboren, maar eindigde als een 8 met veel 4 (som 12)

Plekker, Barbara 2012

1

2

127,96

3,47

0,00

0,15

0,13

0,00

0,01

3,04

0,00

Barbara Plekker (37/1) is geboren op een 1, 2 en 8 dag (11/2)

Plekker, Barbara 2012 (*)

1

2

19,95

5,59

0,00

10,34

0,00

0,00

0,00

4,02

0,00

met 1, 4 en 8 dynamiek (13/4)

Plekker, Barbara 2012 [5h15] huizen

4


0,00

0,12

0,29

24,71

0,17

0,00

0,04

8,17

0,97

onder 4 (en 9) huizen (4 of 13/4)

Plekker, Barbara 2012 [5h15] totaal

8


0,35

0,42

0,00

3,77

0,02

0,00

0,00

24,83

0,00

geeft een tragische 8 sekswerker (12/3)

Maar als ik dergelijke statistisch zeer onwaarschijnlijke macabere uitkomsten bereken bij te vroeg overleden personen denk ik nu vooral aan de reïncarnatie hypothese.

Want waarom zouden anders zoveel vroegtijdig overleden personen relatief lage eindscores krijgen? Omdat ze eerlijk erkenden nog weinig te weten (Socrates) of omdat ze gewoon te dom waren om ons in het hier een nu Zijn te snappen.

Maar dan zouden ook Werner Heisenberg en andere geleerde quantumtheoritici in wezen stommeriken zijn: Wat we niet kunnen weten.

Muziek en poëzie kunnen soms iets heilzaams met mensen doen. Als tiener en jongeman had ik een hekel aan populaire Schlagers. Omdat ze mensen maar op het verkeerde politieke spoor zetten met al te algemeen gestelde normen en waarden. Du bist alles, maar wat heb je als opstandige puber zonder zo'n perfecte levenspartner aan zo'n Schlager verhaal? Een mooi verhaal, maar wat was de praktijk? Hoeveel huwelijken hielden stand? Hoe tolerant was uw partner in dat opzicht?

Jürgens, Udo

1

2

4,49

0,74

0,06

0,84

1,50

0,12

1,98

1,74

0,41

Udo Jürgens (29/11) was born on a 1, 5, 7 and 8 day (21/3)

Jürgens, Udo (*)

1

2

33,59

0,81

0,00

2,37

7,72

0,00

26,33

3,36

0,00

with 1, 4, 5, 7 and 8 dynamics (21/3)

Jürgens, Udo [19h390] houses

6

7

0,53

0,27

0,15

0,63

0,23

7,42

0,57

0,23

1,57

under 6 and 9 houses (15/6)

Jürgens, Udo [19h390] total

1

9

2,36

0,20

0,01

0,53

0,35

0,92

1,12

0,40

0,64

yielding a 1 or 7 singer (8 or 16/7)

Jürgens, Udo 2012

8

7

1,99

0,86

0,00

0,63

0,11

0,00

1,56

18,21

0,00

Udo Jürgens (29/11) was born on a 1, 7 and 8 day (16/7)

Jürgens, Udo 2012 (*)

8

7

3,87

8,42

0,00

0,68

0,35

0,00

0,54

31,55

0,00

with 1, 2 and 8 dynamics (11/2)

Jürgens, Udo 2012 [19h30] houses

6

5

0,01

0,73

0,05

1,08

0,75

1,32

0,01

0,02

0,78

under 4 and 6 houses (10/1)

Jürgens, Udo 2012 [19h30] total

-


0,01

0,62

0,00

0,68

0,08

0,00

0,01

0,41

0,00

yielding a great Schlager singer (0) (Das letzte Konzert Zürich 2014)

Maar tegenwoordig laat ik ook de statistieken van de hemelse getallen maar spreken. En schort ik mijn al te voorbarige vooroordelen maar op. Of doe ze tijdelijk in de ijskast zoals Wilders zou zeggen. Bestaat er ook nog zoiets een Goddelijke waarheid?

Volgens veel theologen en mystici wel. Maar zat zijn Mercurius nu in schorpioen en in het 6e huis of zouden we bij zijn niet zo exacte geboortetijd ook op heel andere scenario's kunnen stuiten? Ik verwacht dat laatste het wel.

mer: 0°12' sch 1°52'Z 207°25' 13°17'Z 1.2903 1.158007 in 6

En ook volgens de zomergast Louis van Gaal (1951) die in vijf minuten uitlegt waar het volgens hem om gaat: Louis van Gaal - VPRO Zomergasten in 5 minuten. Hierbij is het goed om in de gaten te houden dat Van Gaal extreem op het betweterige type 1 scoort (evenals zijn partner Truus verwacht ik)

Gaal, Louis van

1

9

5,83

0,89

1,51

0,14

0,35

0,29

0,82

1,40

1,22

Louis van Gaal (32/5) is geboren op een 1 (2) 4, 5 (6) 7 (8 en 9) dag (17/8 of 36/9)

Gaal, Louis van (*)

1

9

3,89

0,16

0,80

0,10

0,14

0,16

1,36

0,61

0,65

met 1 en 7 dynamiek (8) Profiel: Louis van Gaal, College tour

Gaal, Louis van [17h30] huizen

6

7

2,37

1,15

2,93

0,10

0,08

4,79

0,42

0,07

0,52

onder 1, 2, 3 en 6 huizen (12/3)

Gaal, Louis van [17h30] totaal

1

2

13,83

1,02

4,41

0,01

0,03

1,39

0,34

0,10

0,63

geeft een 1w2 coach (12/3)

Gaal, Louis van 2012

1

2

384,69

3,48

0,00

0,01

0,03

0,00

3,46

0,55

0,14

Louis van Gaal (32/5) is geboren op een 1, 2 en 7 dag (10/1)

Gaal, Louis van 2012 (*)

1

9

5430,80

0,07

0,00

0,15

0,00

0,00

121,65

0,03

0,00

met 1 en 7 dynamiek (8)

Gaal, Louis van 2012 [17h30] huizen

6

7

27,60

0,04

0,05

0,01

0,02

14,49

1,42

0,01

0,15

onder 1, 6 en 7 huizen (14/5)

Gaal, Louis van 2012 [17h30] totaal

1

2

10617,21

0,13

0,00

0,00

0,00

0,06

4,90

0,01

0,02

geeft een extreme 1w2 coach (7)

Maar het probleem is dat ieder mens wel in een paar minuten zijn (door zijn ouders en opvoeders ingegeven) bevooroordeelde zegje kan doen. En daarom bestaan er veel vormen van de waarheid in ons heelal. En die van die door de astrologie gepostuleerde Marsmannetjes (laat staan hun vrouwen) hebt u nog niet eens gehoord.

Wat zou een interview met Ernst Ludwig Heim (1747) u opleveren? Zou die ook zo vlot spreken als de geboren Ik weet het beter type 1 als Louis van Gaal?

Ernst Ludwig Heim (22 July 1747 – 15 September 1834) was a German physician and naturalist born in Solz, Thuringia. He was popular for providing free medical treatment in Berlin. As a naturalist Heim influenced Alexander von Humboldt and Christian Konrad Sprengel.

Een invloedrijke arts en genezer die patiënten voor niets behandelde, dat moet wel een heilige zijn, dacht ik toen ik hem berekende.

Heim, Ernst Ludwig

-


0,054

0,001

0,183

0,035

0,364

0,855

0,663

0,200

0,607

Ernst Ludwig Heim (40/4) was born on a 0 day (0)

Heim, Ernst Ludwig (*)

-


0,000

0,000

0,017

0,000

0,018

0,081

0,009

0,000

0,058

with little dynamics (0)

Heim, Ernst Ludwig [17h30] houses

6


0,361

0,558

0,990

0,573

0,120

4,901

0,170

1,003

0,366

under 6 houses (6)

Heim, Ernst Ludwig [17h30] total

6

7

0,020

0,000

0,181

0,020

0,044

4,189

0,112

0,201

0,222

yielding a 6 physician (6)

Heim, Ernst Ludwig 2012

-


0,000

0,000

0,000

0,000

0,133

0,038

0,030

0,000

0,000

Ernst Ludwig Heim (40/4) was born on a 0 day (0)

Heim, Ernst Ludwig 2012 (*)

-


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

with little dynamics (0)

Heim, Ernst Ludwig 2012 [17h30] houses

4

5

0,427

0,275

0,130

1,021

0,205

0,125

0,058

0,495

0,015

under 4 houses (4)

Heim, Ernst Ludwig 2012 [17h30] total

-


0,000

0,000

0,000

0,000

0,027

0,005

0,002

0,000

0,000

yielding some 5w6 physician (0)

Maar lage scores in alle huizen zijn zeldzaam in mijn op astrologische statistieken gebaseerd 12>9 systeem. De astrologische berekeningen zijn immers gebaseerd op kansberekening. Een score van 1 is steeds de verwachtingswaarde voor ieder enneatype. De optelsom van de alle 9 scores van iedere rij zou - als de astrologie en het enneagraam er statistisch niet toe doen - rondom de negen moeten fluctueren. Maar dat was volgens mijn berekeningen zelden het geval. En zowel heel hoge als heel lage scores zag ik bij mensen die opvallend veel van de middelmaat verschilden.

De statistische kans dat een persoon op alle 9 enneatypen lager of hoger scoort dan 1 is 0,5^9 is 0,1953125 %, zeg maar 2 op de 1000. Maar hier zien we geen 0,99^9, maar veel 0-waarden. En de statistische kans daarop is piepklein. Als het bij de door mij gevonden correlaties slechts om toeval ging, zou ieder ennatype slechts een 1,0 (+/- de door de bemonsteringsfout bepaalde variaties rondom het gemiddelde) moeten scoren op iedere dag en ook in de huizen voor ieder door mij berekend enneatype. Maar dat was statistisch gezien beslist niet het geval. De door de langzame planeten bepaalde astrologische tendenzen zijn overduidelijk.

Enneatypen verschijnen dus in gemeraties, maar zelden vinden we ogenschijnlijk ver van elkaar enneatypen op dezelfde geboortedag. En dat wordt weer bepaald door het geboorteuur. En hun rol in de geschiedenis kan voor tweelingen daarom wel eens verschillen..

Jong, Loe de 2012

5

4

0,05

0,00

0,00

8,66

38,36

0,00

0,41

0,01

4,77

Loe de Jong (25/7) is geboren op een 4, 5 en 9 dag (18/9)

Jong, Loe de 2012 (*)

5


0,01

0,00

0,00

0,00

3,38

0,00

0,32

0,00

0,00

met 5 dynamiek (5)

Jong, Loe de 2012 [1300] huizen

8


0,31

0,87

1,00

0,83

0,14

0,02

0,02

1,51

0,33

onder 3 en 8 huizen (11/2) (De mooiste opdracht, De bezetting)

Jong, Loe de 2012 [1300] totaal

4

5

0,02

0,00

0,00

7,18

5,53

0,00

0,01

0,01

1,58

geeft een gevierd 4w5 historicus (18/9)

Jong, Sally 2012

4

5

0,05

0,00

0,00

8,66

38,36

0,00

0,41

0,01

4,77

Sally de Jong (25/7) is geboren op een 4, 5 en 9 dag (18/9)

Jong, Sally 2012 (*)

1


0,01

0,00

0,00

0,00

3,38

0,00

0,32

0,00

0,00

met 5 dynamiek (5)

Jong, Sally 2012 [14h00] huizen

3

2

0,12

1,49

1,09

0,07

0,11

0,00

0,48

0,46

6,14

onder 2, 3 en 9 huizen (14/5)

Jong, Sally 2012 [14h00] totaal

9

1

0,01

0,00

0,00

0,57

4,32

0,00

0,20

0,00

29,31

geeft een te vroeg overleden 9 arts (14/5)

Maar wat als de geboortetijd van een belangrijk en goed gedocumenteerd persoon niet zo nauwkeurig is? Met een half uurtje eerder of later, kan de astrologische situatie in de huizen er weer heel anders uitzien. En soms ook op de dag. Want ook de maan of een minder snelle planeet kan op die dag van teken verspringen.

Sy Scholfield quotes "Die medicinischen Classiker Deutschlands" by Heinrich Rohlfs (F. Enke, 1875), p. 481: "Ernst Ludewig Heim wurde am 2. Juli 1747, Abends zwischen 5 — 6 Uhr geboren, in Solz, einem Sachsen-Meiningischen Kirchdorfe." [Translation: Ernst Ludwig Heim was born on 2 July 1747, in the evening between 5 and 6 o'clock in Solz, Sachsen-Meiningen, a church village.]

Om die reden berekende ik ook wat variaties van deze niet zo exacte geboortetijd.

Heim, Ernst Ludwig

-


0,054

0,001

0,183

0,035

0,364

0,855

0,663

0,200

0,607

Ernst Ludwig Heim (40/4) was born on a 0 day (0)

Heim, Ernst Ludwig (*)

-


0,000

0,000

0,017

0,000

0,018

0,081

0,009

0,000

0,058

with little dynamics (0)

Heim, Ernst Ludwig [17h01] houses

3

2

0,266

1,782

2,449

0,699

0,099

0,990

0,207

1,260

0,219

under 2, 3 (6) houses (5 or 11)

Heim, Ernst Ludwig [17h01] total

-


0,014

0,001

0,449

0,024

0,036

0,846

0,138

0,252

0,130

yielding a 6 physician (0)

Heim, Ernst Ludwig 2012

-


0,000

0,000

0,000

0,000

0,133

0,038

0,030

0,000

0,000

Ernst Ludwig Heim (40/4) was born on a 0 day (0)

Heim, Ernst Ludwig 2012 (*)

-


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

with little dynamics (0)

Heim, Ernst Ludwig 2012 [17h01] houses

2

1

0,674

1,366

0,369

0,234

0,429

0,010

0,536

0,221

0,083

under 2 houses (2)

Heim, Ernst Ludwig 2012 [17h01] total

-


0,000

0,000

0,000

0,000

0,057

0,000

0,016

0,000

0,000

yielding some 5 physician (0)

Zoals u ziet blijven de dagscores gelijk. Er verspringt geen planeet van teken en ook de ascendent boogschutter en de midhemel in weegschaal blijven gelijk. Maar de huisposities van de planeten veranderen wel na een uur en dat geeft dan weer andere eindscores.

Heim, Ernst Ludwig

-


0,054

0,001

0,183

0,035

0,364

0,855

0,663

0,200

0,607

Ernst Ludwig Heim (40/4) was born on a 0 day (0)

Heim, Ernst Ludwig (*)

-


0,000

0,000

0,017

0,000

0,018

0,081

0,009

0,000

0,058

with little dynamics (0)

Heim, Ernst Ludwig [17h59] houses

6

5

0,276

1,076

0,386

0,423

0,579

4,825

0,231

0,893

0,307

under 2 and 6 houses (8)

Heim, Ernst Ludwig [17h59] total

6

7

0,015

0,001

0,071

0,015

0,211

4,124

0,153

0,179

0,186

yielding a 6 physician (6)

Heim, Ernst Ludwig 2012

-


0,000

0,000

0,000

0,000

0,133

0,038

0,030

0,000

0,000

Ernst Ludwig Heim (40/4) was born on a 0 day (0)

Heim, Ernst Ludwig 2012 (*)

-


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

with little dynamics (0)

Heim, Ernst Ludwig 2012 [17h59] houses

4

5

0,397

0,147

0,088

0,583

0,397

0,167

0,073

0,695

0,018

under silent houses (0)

Heim, Ernst Ludwig 2012 [17h59] total

-


0,000

0,000

0,000

0,000

0,053

0,006

0,002

0,000

0,000

yielding some 5w6 physician (0)

Ik kom er in dit geval niet uit in zo'n radicale overgangstijd, maar wie de portretten van deze generatie bestudeerd ziet vriendelijke gezichten die op de hedendaagse selfies lijken, met dat enige verschil dat de big smile met witte tanden ontbreekt. Maar dat is niet vreemd als u weet dat de tandheelkundige zorg in die tijd beroerd was. En daarom hielden de in de barok geportretteerden grootheden net als de Victoriaanse Britten hun lippen stijf op elkaar. Want hun tanden en kiezen ontbraken meestal.

Waarschijnlijk was Ludwig Heim net als de apostel Paulus (51/6) op een zes dag geboren.

Met de op een 5w4 dag geboren Marxistische criminoloog W.A. Bonger liep het niet goed af. Want hij wist dat hij op de dodenlijst stond van toen machtige nazi-criminelen. Hij en zijn vrouw pleegden op 15 mei 1940 zelfdoding.

Bonger, Willem Adriaan

5

4

0,42

0,06

0,00

7,21

20,95

0,18

0,00

0,50

0,63

Willem Adriaan Bonger (38/11) is geboren op een 4 en 5 dag (9)

Bonger, Willem Adriaan (*)

4

5

0,00

0,01

0,00

1,31

0,49

0,00

0,00

0,32

0,00

met 4 dynamiek (4)

Bonger, Willem Adriaan [14h30] huizen

2

3

0,11

2,92

2,10

0,63

0,31

0,17

0,38

1,21

0,75

onder 2, 3 en 8 huizen (13/4)

Bonger, Willem Adriaan [14h30] totaal

5

4

0,04

0,18

0,00

4,56

6,45

0,03

0,00

0,61

0,47

geeft een 4 of 5 crininoloog (9) Bwsa

Bonger, Willem Adriaan 2012

4

5

0,01

0,00

0,00

8,74

6,20

0,00

0,00

0,00

0,50

Willem Adriaan Bonger (38/11) is geboren op een 4 en 5 dag (9)

Bonger, Willem Adriaan 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

met weinig dynamiek (0)

Bonger, Willem Adriaan 2012 [14h30] huizen

3

2

0,02

0,17

3,39

0,11

0,17

0,15

0,06

0,41

0,75

onder 3 huizen (3) W.A. Bonger-lezing

Bonger, Willem Adriaan 2012 [14h30] totaal

5

4

0,00

0,00

0,00

0,99

1,08

0,00

0,00

0,00

0,38

geeft een principiële 4 of 5 criminoloog (5 of 9)

Stel u deed een enneagramtest in 2010 en later nogmaals in 2012 en dit waren de uitkomsten. U scoort eerst als 1w9 op een 4 dag en later als een Null op een Vier gaat naar de Ene dag. Dat was het lot van Mattea Roach (1998) volgens mijn astrologische statistieken.

Roach, Mattea

4


3,73

0,00

0,00

6,54

0,00

0,00

0,55

1,13

0,00

Mattea Roach (36/9) was born on a 1, 4 and 8 day (13/4)

Roach, Mattea (*)

1


49,50

0,00

0,00

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with 1 dynamics (1)

Roach, Mattea [13h59] houses

9

1

1,11

0,06

1,04

0,03

0,18

0,90

2,03

0,38

8,52

under 1, 3, (6) 7 and 9 houses (20/2 or 26/8)

Roach, Mattea [13h59] total

1

9

4,13

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

1,11

0,43

0,02

yielding a type 1 lesbian (8)

Roach, Mattea 2012

4


1,07

0,00

0,00

24,68

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

Mattea Roach (36/9) was born on a 1 and 4 day (5)

Roach, Mattea 2012 (*)

1


0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Roach, Mattea 2012 [13h59] houses

9

1

0,34

0,01

0,41

0,02

0,13

0,02

1,02

0,29

14,02

under 7 and 9 houses (16/7)

Roach, Mattea 2012 [13h59] total

-


0,36

0,00

0,00

0,59

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

yielding a 4>1 non-binary lesbian (0) Who Is Mattea Roach? Meet the Queer 'Jeopardy!' Masters Semifinalist

Ik associeer lage eneagramscores met een verminderde neiging tot vooroordelen of egocentrisme. Lage enneagramscores in de dynamiek van de dag (*) zien we vooral in historische overgangstijden. Er broedt iets, maar de statistici en speculernde journalisten kunnen de tendens nog niet definitief bepalen. Maar lage enneagramscores kunnen ook ontstaan door het tijdstip waarop we zijn geboren. En dat was volgens het 2012 algoritme bij Mattea Roach aan de hand. In de huizen scoort ze hoog op de negen. Maar dat kwam toen nog niet aan het licht.

Toen ik die eindscores berekende moest ik enorm lachen. Maar regelmatig had ik met lage scores ook te maken met het fenomeen kinderdood in vorstenhuizen. Zie ook: Kindertotenlieder - Wikipedia :

Kindertotenlieder (Songs on the Death of Children) is a song cycle (1904) for voice and orchestra by Gustav Mahler. The words of the songs are poems by Friedrich Rückert.Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n (D minor - Scorpio)
Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen" (C minor - Capricorn )
Wenn dein Mütterlein" (C minor - Capricorn)
Oft denk' ich, sie sind nur ausgegangen" (E-flat major - Leo)
In diesem Wetter" (D minor–D major Scorpio - Aquarius)

De in muziek geïnteresseerde astrologen kan ik wijzen op The meaning of the key van de Joodse pianist, componist en astroloog Gary Goldschneider (1939-2019).

Goldschneider, Gary

1

2

6,88

1,39

0,03

2,2

0,83

0,15

0,55

1,91

0,32

Gary Goldschneider (31/4) was born on a 1, 2, 4 and 8 day (16/7)

Goldschneider, Gary (*)

1

2

56,98

8,1

0

46,2

0,72

0

1,71

4,2

0

with 1, 2, 4, 7 and 8 dynamics (22/4)

Goldschneider, Gary [21h10] houses

7

6

0,7

0,15

3,57

0,21

0,31

1,28

4,43

0,16

0,26

under 3, 6 and 7 houses (16/7)

Goldschneider, Gary [21h10] total

1

2

4,79

0,21

0,11

0,46

0,26

0,19

2,43

0,31

0,09

yielding an 1w2 musician (8)

Goldschneider, Gary 2012

1

2

35,75

4,12

0,00

3,39

0,20

0,00

0,01

9,42

0,00

Gary Goldschneider (31/4) was born on a 1, 2, 4 and 8 day (15/6)

Goldschneider, Gary 2012 (*)

1

2

50,57

542,94

0,00

1691,56

0,01

0,00

0,00

74,11

0,00

with 1, 2, 4 and 8 dynamics (15/6)

Goldschneider, Gary 2012 [21h10] houses

7

6

3,81

0,00

0,31

0,03

0,21

4,56

59,23

0,01

0,01

under 1, 6 and 7 houses (14/5)

Goldschneider, Gary 2012 [21h10] total

1

2

136,21

0,01

0,00

0,10

0,04

0,00

0,69

0,12

0,00

yielding a great 1 musician and astrologer (1) Call me Ismael

Zijn personologieboeken werden bestsellers. Zie: 100 Best Astrology Books of All Time (Updated for 2021)

We've researched and ranked the best astrology books in the world, based on recommendations from world experts, sales data, and millions of reader ratings. Learn more
Featuring recommendations from Phillip Picardi, Astro Bebs, Deborah Harkness, and 3 other experts.

1 The Only Astrology Book You'll Ever Need
Joanna Martine Woolfolk | 5.00
This new edition of The Only Astrology Book You'll Ever Need is packed with updated information on Sun signs, Moon signs, Ascending signs, the placement of Planets in your Houses, and the latest astronomical discoveries. This book provides the compatibility between every sign (144 combinations) and dispenses advice about health, money, lifestyle, and romance, while also offering advice on dealing with the negative aspects of each sign. This edition also takes an even closer look at the inner life of the individual and the emotional needs that motivate a person. Chapters include a look back on... more

2 The Secret Language of Birthdays. Your Complete Personology Guide for Each Day of the Year
Gary Goldschneider and Joost Elffers | 4.71
Combining astrology, numerology, and pure psychic intuition, The Secret Language of Birthdays is a wholly unique compilation that reveals one's strengths, weaknesses, and major issues while providing practical advice and spiritual guidance.

Many have suspected that your birthday affects your personality and how you relate to others. Nineteen years and over one million copies later, The Secret Language of Birthdays continues to fascinate readers by describing the characteristics associated with being born on a particular day. The 366 personality... more

Hoge enneagramscores associeren mensen doorgaans met een sterke persoonlijkheid, maar het gevaar van die in de sterren aangeboren egowijsheid is dat zelfreflectie en het vermogen om dat succesvolle gedrag bij te sturen kan ontbreken. Zo berekende ik de slager van Srebrenica Ratko Mladic (1943) als een extreme 8w7. En dat kon ik al via de 2010 en 2012 algoritmes zonder zijn gepostuleerde C(autious) geboortetijd.

Mladic, Ratko

8

7

2,40

2,16

0,19

0,17

0,81

0,27

1,05

8,50

0,13

Ratko Mladic (22/4) was born on a 1, 2, 7 and 8 day (18/9)

Mladic, Ratko (*)

8

7

0,99

6,55

0,00

0,14

5,83

0,00

2,13

126,13

0,00

with (1) 2, 5, 7 and 8 dynamics (22/4 or 23/5)

Mladic, Ratko [4h30] houses

8

7

0,15

0,19

0,18

1,43

0,44

0,31

0,84

6,32

0,31

under 4 and 8 houses (12/3)

Mladic, Ratko [4h30] total

8

7

0,37

0,41

0,03

0,24

0,36

0,09

0,88

53,68

0,04

yielding a 8w7 general (8)

Mladic, Ratko 2012

8

7

4,07

1,00

0,00

0,04

0,07

0,00

1,36

110,06

0,00

Ratko Mladic (22/4) was born on a 1, 2, 7 and 8 day (18/9)

Mladic, Ratko 2012 (*)

8

7

0,86

4,22

0,00

0,01

0,82

0,00

0,56

898,54

0,00

with 2 and 8 dynamics (10/1)

Mladic, Ratko 2012 [4h30] houses

8

7

0,00

0,00

0,03

1,31

0,41

0,32

1,70

114,65

0,02

under 4, 7 and 8 houses (19/1) LIVE: Ratko Mladic krijgt levenslang voor o.a. genocide

Mladic, Ratko 2012 [4h30] total

8

7

0,02

0,00

0,00

0,05

0,03

0,00

2,32

12618,74

0,00

yielding an extreme 8w7 general (15/6)

Dat het om een typische Baas ging was voor mij en Thomas Condon wel duidelijk. We hebben veel beeldmateriaal van deze enge man. Maar dat ik zo'n extreme score op de acht gewoon met astrologische statistieken kon bepalen, had ik niet verwacht. En ik had ook niet verwacht dat een liberale vrouwelijke soefi-geleerde, een antieke perzische teksten vertalende psycholoog me op de relatie tussen astrologie en het enneagram zou kunnen wijzen. Het gaat om de door mij diep gewaardeerde Laleh Bakhtiar (1938, 1w2), die een gender neutrale vertaling van Koran maakte. Met een heel ander Islamitisch Koran verhaal:

Laleh Mehree Bakhtiar (born Mary Nell Bakhtiar; July 29, 1938 – October 18, 2020) was an Iranian-American Islamic and Sufi scholar, author, translator, and psychologist. She produced a gender-neutral translation, The Sublime Quran, and challenged the status quo on the Arabic word daraba, traditionally translated as "beat" — a word that she said has been used as justification for abuse of Muslim women.

De sjiitische geestelijken in Iran (Ayatollahs) hebben niets met vrouwen op die hun hoofddoekje afdoen. Die vrouwen worden daarom soms door de zedenpolitie dood geknuppeld. En dat leverde weer wereldwijde protesten op. En wie heeft er dan gelijk? De projecterende dicators die buitenlandse mogendheden de schuld van de misere geven of de meer objectieve buitenstaanders?

Ayatollah is een hoge titel die gegeven wordt aan sjiitische geestelijken. Het woord betekent 'teken van God
[islam] Arabisch: teken van God. Hoge titel die wordt gegeven aan sjiitische geestelijken. Zij bezitten grote kennis van de Islam, waaronder ook rechtspraak, ethiek en fi...
1) Despoot 2) Geestelijk leider 3) Geestelijke 4) Hoge titel voor sjiitische geestelijken 5) Islamitische schriftgeleerde 6) Mohammedaans religieus en politiek leider 7) ...

Wie was volgens de Hebreeuwse Bijbel of de Islamitische Koran nu wijzer: Adam of Eva?

Adam en Eva waren volgens de Hebreeuwse Bijbel en de Koran de eerste man en de eerste vrouw.
Genesis bevat twee scheppingsverhalen over hoe God Adam en Eva schiep:

Hoe luidden die twee scheppingsverhalen? En welke versie ervan werd in deze wereld dominant volgens het Ezausche recht van de sterkste of de het in archaïsche kringen vanzelfsprekende recht op de troon van de eerst geborene? Had Onze Lieve Heer nog wel behagen in die ooit op, het eerste gezicht vanzelfsprekende en rationeel klinkende wereldvisie? Volgens de Katholieke Kerk wel, want die was er ook op tegen dat vrouwen aan de macht kwamen. Vrouwen konden geen priesters zijn. Maar is dat altijd zo geweest? Niet volgens mijn Wikipedia versie van de bijbel.

In het eerste verhaal (Genesis 1:1 - 2:3) schiep hij hen tegelijk, als mannelijk en vrouwelijk en evenbeeld van Zichzelf.
Hij zegende hen en zei tegen hen: "Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen."
— Genesis 1:28 (11/2 vanzelfsprekend dualisme)
In het tweede verhaal (Genesis 2:4 (6 is mens) - 2:24 (8 is macht) schiep hij eerst Adam:
Toen maakte de HEER God de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
— Genesis 2:7 (9)
God plaatste Adam in de Hof van Eden (het paradijs) en vertelde hem dat hij de vrucht van alle bomen in de tuin kon eten, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. Enige tijd later bouwde God Eva uit een rib van Adam (Genesis 2:21-22).
Een slang verleidde Eva om de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Zij gaf ook wat aan Adam, die er ook van at. Zij werden zich op dat moment bewust van hun naaktheid en gingen zich ervoor schamen (Genesis 3:1-7).
Na de ongehoorzaamheid van Adam en Eva veroordeelde God hen: "Stof ben je, tot stof keer je terug". Toen wilde God voorkomen dat Adam en Eva van de levensboom zouden eten, die ook in de Hof van Eden stond, want dan zouden ze eeuwig leven. Daarom leidde God hen uit de Hof van Eden en plaatste cherubs bij de tuin om de toegang te bewaken.
Na te zijn verdreven uit de Hof van Eden moest Adam in hun levensonderhoud voorzien en baarde Eva kinderen. Drie zoons worden bij name genoemd: Kaïn en Abel en daarna Set.

Het wel bekende getal van beest (Nero) was volgens de Bijbel schrijvers 666/18/9. Maar die beesten leefden allen op een 7e dag. Oftewel in ons hier en nu. Maar wat is de pythagorische som van 3 maal 7? Dat is 21/3 oftwel de wet van drie. En wat is de som van 3 maal 8? Dat is de zes of 3*8=24/6 en dat volgens de Hebreeuwse Bijbel opnieuw het getal van de mens. Want de mens werd op de zesde scheppingsdag geboren.

En raar, maar waar, de moeder van het kindeke Jezus was volgens het Nieuwe Testament een maagd, die op astrologische gezien het zevende zonneteken Maagd, die op de tegenpool van Ram of een door de geschiedenis opgeofferd lam geboren werd. En daarna zien we de achtste dag verschijnen.

Maar maakt die persoonlijke observatie van al dat toeval me nu een wappie of een heilige? Ik weet het niet. Dat hangt volgns wetenschappwes er maar weer van af of u die verbanden willekeurig (ad hoc) bestudeert, of ze systematisch onderzoekt. Met toevallig gevonden verbanden kunt u altijd scoren - zoek en gij zult vinden - weten de snelle twiteraars. Maar toeval en willekeur uitsluiten, dat vereist soms vele jaren van studie of zelfs hele generaties. Maar daar hebben populaire twitteraars met hun - spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de slimste mens op dit moment? - geen boodschap aan.

En de waarheid is voor regeringsleiders al hemaal geen probleem meer als ze via staatscensuur, propaganda en inhumanitaire wetten grip krijgen op de media.

Dat wist de Marxist "Willem Adriaan Bonger, horoscope for birth date 16 September 1876, born in Amsterdam, with Astrodatabank biography" als geen ander. Hij en zijn vrouw pleegden zefmoord toen Adolf Hitler in Nederland aan de macht kwam.


Dutch jurist, sociologist, statistician, criminologist and eminent Marxist scholar.
...
After the Nazi's invaded the Netherlands, Bonger was faced with the sociological phenomenon of state terror, structural criminality of unimaginable magnitude that used violence, genocide and forced labour to impose its ways. He knew he would be on the death list and decided to terminate his life. During his last walk in nightly Amsterdam (14 May 1940) he met the Jewish writer Etty Hillesum, who asked him what to do: "Hello Professor Bonger, I thought a lot of you recently. Do you mind if I walk a little way with you (....) That afternoon there was just that flight race to England and I asked: Do you think it makes sense to flee or leave? And then he said: Youth is here to stay. And I asked: Do you believe that democracy will win? And he: it surely will win, but it will be at the expense of some generations.


Esther "Etty" Hillesum (15 January 1914, Middelburg – 30 November 1943, Auschwitz) described in letters and diaries her plain "sociological" descriptions of Jewish life in Amsterdam during the German occupation ( -1943).


Over de door astrologen gepostuleerde rol van de twee maansknopen moet ik nog het benodigde astrologische onderzoek doen. Evenals over de vraag waarom dat slechts twee unieke tegenpolen van elkaar zouden moeten zijn. De maan is het snelst bewegende hemellichaam. Waarom dan niet onderzoek doen naar de effecten van 4, 6, 9 of 12 maansknopen? Want een dualistische zwart-wit visie doet volgens mijn visie aan de grootheid van de schepping geen recht. Het is empirisch gezien een veel gecompliceerder (binnen)verhaal waar de gevonden feiten bestuderende empirici (en dat kunnen ook empirisch georiënteerde astrologen zijn) veel meer van kunnen weten dan gevestigde mainstream astrologen die ooit tegendraadse opinies durfden te postuleerden. Zouden we hun veronderstellingen (of vooroordelen) ooit een empirisch kunnen onderzoeken? Of willen we dat liever niet, omdat het toch om onze private subjectieve meningen gaat? Want de diepste vooroordelen van uw vermeende Zelf wil uw ego toch wel voor zich voorbehouden en beschermen. Want anders kunnen andere ego's genakkelijk van uw kwetsbaarheden profiteren, zonder zichzelf open aan u te presenteren.

In de generatie van en voor Ernst Ludwig Heim (1747, pluto in schorpioen) berekende ik vooral 3-6-9 attachment typen, maar de door hen beïnvloede naturalisten Alexander von Humboldt (1769, pluto in steenbok) and Christian Konrad Sprengel (1750, pluto in boogschutter) waren weer vieren. De eerste vieren zien we in 1749 verschijnen, met grootheden als de wiskundige Pierre-Simon de Laplace (1749, pluto in boogschutter) en Edward Jenner (1749, pluto in boogschutter), de uitvinder van het pokkenvaccin.

Maar in de jaren daarvoor zien we atypische vijven met een zes vleugel, die vooral opvielen door een kritische blik op de gevestigde orde. Een goed voorbeeld daarvan is de hofschilder Francisco José de Goya y Lucientes (1746–1828), die gezien wordt als een overgangsfiguur: De laatste van de oude meesters en de eerste van de moderne schilders uit de negentiende eeuw.

Het was het begin van de Verlichting.

Goya y Lucientes, Francisco José de

5

6

0,02

0,00

0,22

0,10

1,17

0,98

0,65

0,08

0,40

Francisco José de Goya y Lucientes (24/6) was born on 5 (and 6) day (5 or 11/2)

Goya y Lucientes, Francisco José de (*)

6

5

0,00

0,00

0,02

0,00

0,07

0,08

0,01

0,00

0,04

with little dynamics (0)

Goya y Lucientes, Francisco José de 2012

5

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,52

0,09

0,08

0,00

0,00

Francisco José de Goya y Lucientes (24/6) was born on tiny 5 day (0)

Goya y Lucientes, Francisco José de 2012 (*)

6

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Een Nederlandse tijdgenoot was Joseph de Wolf (1748, pluto in schorpioen) uit Dendermonde.

Wolf, Joseph de

5

6

0,04

0,00

0,16

0,08

0,89

0,85

0,43

0,05

0,59

Joseph de Wolf (27/9) is geboren op een 9 dag (0)

Wolf, Joseph de (*)

-


0,00

0,00

0,01

0,00

0,02

0,07

0,01

0,00

0,05

met weinig dynamiek (0)

Wolf, Joseph de 2012

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,22

0,06

0,21

0,00

0,00

Joseph de Wolf (27/9) is geboren op een 9 dag (0) DbnlEen van de meest raadselachtige schrijvers, tevens een van de meest verlichte geesten uit de Zuidelijke Nederlanden, is Jozef de Wolf. Hij werd opgeleid als priester, maar nog voordat hij werd benoemd kwam hij in opspraak. Dat kwam door zijn anoniem gepubliceerde Den geest der reden (1777), een werk dat onmiddellijk door de keizerlijke censuur op de lijst van verboden boeken werd geplaatst en in beslag werd genomen. In het boek stonden passages waarin aan het bestaan van God werd getwijfeld:
Ik zie wel dat er is een oorzaak van mijn leven,
Echter kan ik niet verstaan wie die oorzaak heeft gegeven,
De oorzaak noemt men God, hier sta ik als een kind,
Dat geen begin, noch eind in deze redenering vind.

In mijn astrologische berekeningen kwam ik via het op veel meer astrologische data gebaseerde 2012 algoritme tot ontroerende inzichten. Hoge eindscores zien we terug als dagscores en levensomstandigheden (huisscores) elkaar versterken. Maar wat al je op de dag hoog op 4 scoort, maar in de huizen slechts piekt op de harttypen 2 en 3? Dan kun je niet zoals de dwaze attachment type celebrities doen, knallen in de sociale media. Dat overkwam de grote Duitse dichter Eduard Mörike (1804-1875).

Mörike, Eduard

4

5

0,73

0,13

0,01

5,52

0,33

0,15

0,23

0,07

0,32

Eduard Mörike (30/3) was born on a 4 day (4)

Mörike, Eduard (*)

4


0,69

0,01

0,00

2,90

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

with 4 dynamics (4)

Mörike, Eduard [11h45] houses

3

2

0,06

0,66

1,92

0,32

0,22

1,52

0,50

0,49

0,36

under 3 and 6 houses (9)

Mörike, Eduard [11h45] total

4

5

0,04

0,09

0,03

1,74

0,07

0,23

0,12

0,04

0,11

yielding a 4 poet (4)

Mörike, Eduard 2012

4


0,00

0,00

0,01

6,93

0,00

0,06

0,00

0,00

0,01

Eduard Mörike (30/3) was born on a 4 day (4)

Mörike, Eduard 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Mörike, Eduard 2012 [11h45] houses

3

2

0,16

1,72

3,62

0,11

0,19

0,32

0,00

0,20

0,11

under 2 and 3 houses (5) Eduard Moerike - Poetry in English Translation

Mörike, Eduard 2012 [11h45] total

-


0,00

0,00

0,03

0,79

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

yielding a great 4w3 poet (0)

Hij dichtte nederig (Piëtisme) over zaken die er volgens de modernisten tegenwoordig niet meer toe doen: Engelen, zielen en dergelijke.

Wenn ich, von deinem Anschaun tief gestillt,
Mich stumm an deinem heilgen Wert vergnüge,
dann hör ich recht die leisen Atemzüge
Des Engels, welcher sich in dir verhüllt.
Und ein erstaunt, ein fragend Lächeln quillt
Auf meinen Mund, ob mich kein Traum betrüge,
Daß nun in dir, zu ewiger Genüge,
Mein kühnster Wunsch, mein einzger, sich erfüllt?
Von Tiefe dann zu Tiefen stürzt mein Sinn,
Ich höre aus der Gottheit nächtger Ferne
Die Quellen des Geschicks melodisch rauschen.
Betäubt kehr ich den Blick nach oben hin,
Zum Himmel auf - da lächeln alle Sterne;
Ich kniee, ihrem Lichtgesang zu lauschen.

Tegenwoordig ben meer geneigd om zielen met lage eindscores als - op korte termijn gezien - ineffiënt te duiden. De Frans-Duitse essaist René Schickele (1883-1940) werd in de de het grensland van de Elzas geboren, dus niet in Berlijn of Parijs. Zijn moeder was een Française, zijn vader een Duitse politie-officier en wijngaard bezitter. Maar tijdens zijn leven liepen de spanningen tussen de Duitsers en Franzozen steeds meer op. En in zo'n levenssituatie komen uw helpende 2 en 9 talenten niet zo goed tot hun recht.

Schickele, René

9

8

0,56

0,07

0,00

1,22

2,16

0,08

0,51

1,06

2,66

René Schickele (32/5) was born on a 4, 5, 8 and 9 day (26/8)

Schickele, René (*)

5


0,20

0,01

0,00

0,06

2,54

0,00

0,32

0,17

0,00

with 5 dynamics (5)

Schickele, René [16h00] houses

2

3

0,65

15,55

3,46

0,15

0,06

0,57

0,13

0,54

0,42

under 2 and 3 houses (5)

Schickele, René [16h00] total

2

1

0,36

1,12

0,01

0,18

0,12

0,05

0,07

0,57

1,11

yielding a 2 or 9 writer, essayist and translator (11/2)

Schickele, René 2012

54


0,01

0,00

0,00

2,22

4,93

0,00

0,00

0,03

2,28

René Schickele (32/5) was born on a 4, 5 and 9 day (18/9)

Schickele, René 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Schickele, René 2012 [16h00] houses

-


0,47

0,53

0,33

0,07

0,15

0,44

0,03

0,36

0,15

under little houses (0)

Schickele, René 2012 [16h00] total

-


0,01

0,00

0,00

0,15

0,72

0,00

0,00

0,01

0,34

yielding an inefficient German-French 5w4 writer, essayist and translator (0)

Maar is dat gebrek aan uiterlijk succes een reden tot wanhoop? Nee, want daarover schreef ik in Westers en Soefi enneagram:

Waar ging het die mystici nu eindelijk om?
...
Op Enneagram in Soefism | Soefi Path of Love staat een uitstekend artikel over mystieke weg naar binnen. Het doel is niet om de persoonlijkheid te vieren, maar juist om egoloos te worden. En dat doet door naar binnen te keren en uw persoonlijkheid en zijn idealen niet meer als het centrum van de wereld te zien.De nu alom geroemde caricaturist Honore Daumier (1808-1879) verbleef in de gevangenis voor zijn bijtende satire op de empirisch gevonden werkelijkheid. Pas na zijn dood werd zijn werk massaal bekend. En zoiets levert een bescheiden eindscore op de vier op.

Daumier, Honore

4

5

0,28

0,17

0,01

40,22

0,11

0,27

0,17

0,02

0,42

Honore Daumier (27/9) was born on a 4 day (4)

Daumier, Honore (*)

4


0,52

0,02

0,00

75,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with 4 dynamics (4)

Daumier, Honore [15h00] houses

1

9

4,19

1,38

2,73

0,06

0,01

0,48

0,99

0,79

2,46

under 1, 2, 3, 7 and 9 houses (22/4)

Daumier, Honore [15h00] total

4

3

1,17

0,23

0,02

2,24

0,00

0,13

0,16

0,01

1,04

yielding a 4w3 artist (14/5)

Daumier, Honore

4

5

0,00

0,00

0,01

72,55

0,00

0,76

0,00

0,00

0,06

Honore Daumier (27/9) was born on a 4 day (4)

Daumier, Honore (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Daumier, Honore [15h00] houses

1

9

9,74

0,73

2,22

0,01

0,01

0,17

0,51

0,14

0,82

under 1 and 3 houses (4)

Daumier, Honore [15h00] total

-


0,00

0,00

0,01

0,71

0,00

0,13

0,00

0,00

0,05

Daumier als caricaturist


Peter II van Brazilië (1825, pluto in ram) was een geboren 5w4 die volgens het onbetrouwbare 2010 algoritme geboren was onder manipulatieve 2 huizen, maar zich volgens het 2012 algoritme vooral bezig hield met type 7 en 8 wereldse zaken. Hij werd de Mozes van Brazilië.

Peter was de tweede en laatste keizer van het Braziliaanse rijk. Zijn 58 jaren als keizer worden beschouwd als een bloeiperiode voor Brazilië en zijn regering wordt door geleerden geprezen als progressief en efficiënt.
Peter II, bijgenaamd "de Grootmoedige", wordt door geleerden beschouwd als een van de grootste Brazilianen. Zijn toewijding aan cultuur en wetenschap won het respect van contemporaine intellectuelen, onder wie Charles Darwin, Victor Hugo en Friedrich Nietzsche. Tijdens zijn regering groeide het Braziliaanse rijk uit tot een stabiele constitutionele monarchie, waarin burgerrechten en vrijheid van meningsuiting werden gerespecteerd. Tijdens zijn heerschappij werden oorlogen met Argentinië, Uruguay en Paraguay gewonnen en tekende zijn dochter de totale afschaffing van slavernij in het Braziliaanse rijk.

Pedro II, Emperor of Brazil

5

4

0,58

0,02

0,10

1,11

7,98

0,34

0,19

0,30

0,07

Emperor of Brazil Pedro II (21/3) was born on a 4 and 5 day (9)

Pedro II, Emperor of Brazil (*)

5

4

0,07

0,00

0,00

0,02

3,57

0,00

0,16

0,02

0,00

with 5 dynamics (5)

Pedro II, Emperor of Brazil [2h30] houses

2

1

0,73

7,98

0,38

0,12

0,23

0,09

2,79

0,52

0,23

under 2 and 7 houses (9)

Pedro II, Emperor of Brazil [2h30] total

5

4

0,42

0,18

0,04

0,14

1,85

0,03

0,52

0,16

0,02

yielding a mild 5w4 emperor, who abolished slaverny (5)

Pedro II, Emperor of Brazil

5

4

0,01

0,00

0,00

27,00

42,44

0,01

0,00

0,00

0,00

Emperor of Brazil Pedro II (21/3) was born on a 4 and 5 day (9)

Pedro II, Emperor of Brazil (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (5)

Pedro II, Emperor of Brazil [2h30] houses

7

8

0,37

0,85

0,04

0,03

0,22

0,00

1,85

0,05

0,04

under 7 houses (7)

Pedro II, Emperor of Brazil [2h30] total

5

4

0,00

0,00

0,00

0,85

9,41

0,00

0,00

0,00

0,00

yielding a mild 5w4 emperor, who abolished slaverny (5)

Zijn dochter Dona Isabel (1846, pluto in ram), bijgenaamd "de Verlosser", zeg maar de eerste vrouwelijke “Joshua van Brazilië”, werd drie maal regent van het rijk. En ik denk dan doordat ze oog had voor alle ingezetenen. En niet slechts een eenoog visie op haar kliek.

Isabel, Princess Dona

5

4

3,23

0,01

0,02

4,72

7,31

0,09

0,37

0,24

0,03

Princess Dona Isabel (37/1) was born on a 1, 4 and 5 day (10/1)

Isabel, Princess Dona (*)

1


18,14

0,00

0,00

0,51

4,79

0,00

3,21

0,00

0,00

with 1, 5 and 7 dynamics (13/4)

Isabel, Princess Dona [18h25] houses

6

7

0,87

0,09

0,11

1,01

0,19

7,16

0,41

0,17

4,17

under 4, 6 and 9 houses (19/1)

Isabel, Princess Dona [18h25] total

4

5

2,80

0,00

0,00

4,75

1,35

0,62

0,15

0,04

0,12

yielding a 5w5 princess (10/1)

Isabel, Princess Dona 2012

5

4

0,12

0,00

0,00

10,20

21,95

0,00

0,00

0,00

0,00

Princess Dona Isabel (37/1) was born on a 4 and 5 day (9)

Isabel, Princess Dona 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Isabel, Princess Dona 2012 [18h25] houses

9

1

0,38

0,00

0,07

1,63

0,03

2,82

0,00

0,06

15,80

under 4, 6 and 9 houses (19/1)

Isabel, Princess Dona 2012 [18h25] total

4

5

0,05

0,00

0,00

16,60

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

yielding a 4w5 princess (4)

Opvallend zijn haar 4, 6 en 9 (19/1) huizen, een combinatie die we in de normale wereld als dagscore maar zelden berekend zien. Maar de hoogste score in de huizen zien we in de Vredestichter, die met haar lage dagscores op de 9 maar weinig verbinding had. De eindscore is immers het product van de dagscore en de score in de huizen. Alleen de dagscores die ondersteund worden door de situatie in de huizen breken door. Is er een mismatch, dan geeft dat trammelant. Maar misschien ziet dat er in een 2023 algoritme weer anders uit. Ik broedt nog altijd op al die macabere door mij gevonden empirische getallen...

Was de op een drie dag geboren koning Edward V van Engeland (1470) en in de Tower van London overleden nu een slechterik of niet?

Eduard V was kortstondig koning van Engeland van 9 april tot 25 juni 1483. Hij was de zoon van Eduard IV York en Elizabeth Woodville. Latere koning Richard III van Engeland is de grootste verdachte van zijn vroegtijdige dood. Wikipedia
Geboren: 2 november 1470, Westminster Abbey, Londen, Verenigd Koninkrijk
Overleden: 1483, Tower of London, Londen, Verenigd Koninkrijk

Vanwege dergelijke duistere uitkomsten geef ik mijn 2012 algoritme liever niet vrij. Want de fatale door mij berekende uitkomsten (hieronder geen recht meer krijgen op een wel goed bedoelend enneatype) konden volgens mij niet meer op toeval berusten. Edward V had beter een naar de waarheid zoekende dichter kunnen worden.

Edward V of England

3

4

0,12

0,39

5,37

0,65

0,09

2,23

0,54

1,12

1,20

Edward V of England (16/7) was born on a 3, 6 , 8 and 9 day (26/8)

Edward V of England (*)

3

2

0,01

0,11

77,07

0,02

0,01

32,03

0,00

0,05

17,15

with 3>6>9 dynamics (18/9)

Edward V of England [23h45] houses

4

5

2,09

0,62

0,42

3,98

0,78

0,12

0,66

0,73

0,17

under 1 and 4 houses (5)

Edward V of England [23h45] total

4

3

0,24

0,25

2,27

2,59

0,07

0,27

0,36

0,82

0,21

yielding a tragic 3 or 4 king (7)

Edward V of England 2012

3


0,00

0,01

20,25

0,01

0,00

4,26

0,00

0,00

1,49

Edward V of England (16/7) was born on a 3, 6 , 8 and 9 day (26/8)

Edward V of England 2012 (*)

3


0,00

0,00

2601,31

0,00

0,00

547,79

0,00

0,00

191,15

with 3>6>9 dynamics (18/9)

Edward V of England 2012 [23h45] houses

4

5

0,79

4,89

0,01

11,89

0,68

0,00

0,30

0,23

0,08

under 2 and 4 houses (6)

Edward V of England 2012 [23h45] total

-


0,00

0,06

0,26

0,09

0,00

0,01

0,00

0,00

0,11

yielding a tragic imprisoned king (0)

En wie was nu Richard III (1452-1485)? Dat was een gevestigde betweterige ouderling die niets op had de opkomende 3-6-9 Renaissance cultuur. Maar hij werd er wel via zijn 6 huizen (geloof, hoop en liefde) mee geconfronteerd. Volgens de door sufi's geraadpleegde kabbalisten was 6 het getal van de mens. En vijf en Zeven zijn de getallen van vernieuwing. Maar daar wilde hij als geboren Eén met twee vleugel natuurlijk niets van weten. Een stapje terug doen is voor ons ego gevaarlijk. Maar soms moeten we dat wel.

Richard III of England

1

9

2,06

0,72

0,56

1,19

0,50

0,88

0,61

0,53

0,82

King of England Richard III (15/6) was born on a 1 and 4 day (5)

Richard III of England (*)

1

2

3,09

0,33

0,22

2,11

0,08

0,35

0,39

0,10

0,32

with 1 and 4 dynamics (5)

Richard III of England [9h02?] houses

6

5

0,44

2,67

0,36

0,10

1,66

2,99

0,12

1,67

0,33

under 2, 5, 6 and 8 dynamics (21/3)

Richard III of England [9h02?] total

6

5

0,90

1,93

0,20

0,12

0,83

2,62

0,07

0,88

0,27

yielding a 2w1 or 6 king (9)

Richard III of England 2012

1

2

5,25

1,83

0,00

0,10

0,02

0,13

0,04

0,03

0,06

King of England Richard III (15/6) was born on a 1 and 2 day (3)

Ik gebruik nu Google translate.

Richard III (2 oktober 1452 - 22 augustus 1485) was koning van Engeland van 26 juni 1483 tot aan zijn dood in 1485. Hij was de laatste koning van de Plantagenet-dynastie en zijn kadettentak, het Huis van York. Zijn nederlaag en dood bij de Slag om Bosworth Field, de laatste beslissende slag van de Rozenoorlogen, markeerden het einde van de Middeleeuwen in Engeland .

Fernando Maria Francisco de Paula (1784, pluto in waterman) leefde ook in een overgangstijd. Hij scoorde in het 2012 algoritme hoog op type 1 (ik weet het) huizen, maar laag op type 1 in de dag. Onder zijn schrikbewind raakte Spanje in het slop.

Fernando VII, King of Spain

4

5

0,00

0,00

0,00

15,68

0,92

0,00

0,00

0,00

0,71

King of Spain Fernando VII (26/8) was born on a 4 (5) day (4 or 9)

Fernando VII, King of Spain (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Fernando VII, King of Spain [9h45] houses

5

6

1,09

0,12

1,15

0,04

6,54

2,36

0,24

0,15

1,11

under 1, 3, 5, 6 and 9 houses (24/6)

Fernando VII, King of Spain [9h45] total

5

4

0,00

0,00

0,00

0,62

6,02

0,01

0,00

0,00

0,78

yielding a 5w4 king (5)

Fernando VII, King of Spain 2012

4

5

0,00

0,00

0,00

2,65

0,04

0,00

0,00

0,00

0,48

King of Spain Fernando VII (26/8) was born on a 4 day (4)

Fernando VII, King of Spain 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Fernando VII, King of Spain 2012 [9h45] houses

1

2

16,37

0,06

2,77

0,02

6,23

0,96

0,01

0,00

0,01

under 1, 3, 5 (6) houses (9 or 15/6)

Fernando VII, King of Spain 2012 [9h45] total

-


0,00

0,00

0,00

0,06

0,26

0,00

0,00

0,00

0,01

yielding an ineffective king (0)

We zien dergelijke hoge scores op de 1 in de huizen ook terug in het enneapatroon van Adolf Hitler (1889, pluto in tweelingen). Iemand presenteert zich als een idealistische of ideologische betweter, maar dit wordt niet door de dagscores bevestigd. Het eindresultaat is er dan ook naar. Als je voor een dubbeltje geboren bent wordt je geen kwartje.

Maar de daarop volgende generatie van zogenaamde Levensgenieters en Bazen kreeg hij wel mee in dat Ik weet het beter straatje. Zie: Pluto, gezien als tijdgeest :

Pluto in Tweelingen (1883 tot 1913): de les van het besef van individualiteit en er persoonlijke waarde aan te hechten (geldt voor 5, 7, maar minder voor 2, 3 en 6)
Pluto in Kreeft (1913 tot 1937): de les van het vinden van emotionele zekerheid in jezelf (7, 8, maar minder 2, 3, 4, 5 en 6)
Pluto in Leeuw (1937 tot 1958) de les van het creatieve principe en doel in jezelf identificeren (7, maar minder 2, 4 en 5 )
Pluto in Maagd (1958 tot 1971) de les van persoonlijke opoffering en dienstbaarheid (3, 6, 9, maar minder 1)
Pluto in Weegschaal (1971 tot 1983) de les van de persoonlijke gelijkwaardigheid en betrekkelijkheid (3, 6, maar minder 1)
Pluto in Schorpioen (1983 tot 1995) de sleutel van het bewustzijn ligt in het onbewuste, het besef van grotere krachten waarvan de oorsprong buiten het individu ligt (3, 6, minder 2)
Pluto in Boogschutter (1995 tot 2008) een diepe behoefte om het verband te verklaren van de fenomenologische aard van het universum en de wereld waarin we leven (1, 4, 7, 8)

Maar wat zeggen die ennascores ons?

Hitler, Adolf

5

4

0,50

0,03

0,00

1,47

7,50

0,28

1,32

0,56

1,22

Adolf Hitler (32/5) was born on a 4, 5, 7 or 9 day (25/7).

Hitler, Adolf (*)

5


0,49

0,00

0,00

0,03

41,51

0,00

6,53

0,07

0,00

with 5 and 7 dynamics (21/3)

Hitler, Adolf [18h30] houses

6


5,11

0,09

0,12

0,08

0,64

5,93

0,83

0,07

1,63

under 1, 6 and 9 houses (16/7)

Hitler, Adolf [18h30] total

5

6

2,57

0,00

0,00

0,12

4,76

1,64

1,09

0,04

1,99

yielding a 5w6 dictator (28/1)

Hitler, Adolf 2012

5

4

0,01

0,00

0,00

0,50

34,50

0,00

0,30

0,02

0,40

Adolf Hitler (32/5) was born on a 5 day (5)

Hitler, Adolf 2012 (*)

5


0,00

0,00

0,00

0,00

8,06

0,00

0,03

0,00

0,00

with only 5 dynamics (5)

Hitler, Adolf 2012 [18h30] houses

1


32,97

0,09

0,04

0,00

0,63

1,44

1,31

0,00

0,10

under 1, 6 and 7 houses (14/5)

Hitler, Adolf 2012 [18h30] total

5


0,28

0,00

0,00

0,00

21,70

0,00

0,39

0,00

0,04

yielding a 5 dictator (5)

De hoge score op de 6 in de huizen van het 2010 algoritme is het gevolg van het feit dat vrijwel alle enneagramtypeerders Hitler ten onrechte als Pruisische zes zagen. Daarom werd Adolf Hiter als een 6 in mijn database ingevoerd en daarna krijg je de op vooroordelen berustende rubbish in, rubbish out. Maar ik heb Hitler nooit gezien als een attachment type. Het rejectietype 5 (with only 5 dynamics) past veel beter bij deze in een ivoren toren verkerende bunkerbouwer en zijn generatie van rejectie en frustratietypen.

Gelukkig zijn democratieën minder afhankelijk van de grillen van despoten. De Joodse anarchist Erich Mühsam (1878) liep zijn ver tijd vooruit. Hij voerde actie tegen het nationaal-socialisme. De dag na de Rijksdagbrand van 27 februari 1933 werden hij en veel anderen gearresteerd. Op 10 juli 1934 werd hij door de Nazi's vermoord. Opvallend zijn weer de hoge scores op de 1 in de huizen. Maar ditmaal werd er niet naar hem geluisterd. Hij werd vanwege zijn mening opgepakt en verdween en werd vermoord in het gevang.

Mühsam, Erich

4

5

1,13

0,04

0,00

12,45

9,49

0,14

0,00

0,33

1,20

Erich Mühsam (34/7) was born on a 1, 4, 5 and 9 day (19/1)

Mühsam, Erich (*)

4


0,03

0,01

0,00

7,57

0,06

0,00

0,00

0,05

0,00

with 4 dynamics (4)

Mühsam, Erich [17h45] houses

1

2

6,06

3,13

0,39

0,02

0,04

1,54

0,58

0,28

0,34

under 1, 2 and 6 houses (9)

Mühsam, Erich [17h45] total

1

9

6,83

0,14

0,00

0,22

0,36

0,22

0,00

0,09

0,41

yielding an 1w9 activist (1)

Mühsam, Erich 2012

4

5

0,01

0,00

0,00

37,40

2,42

0,00

0,00

0,00

7,49

Erich Mühsam (34/7) was born on a 4, 5 and 9 day (18/9)

Mühsam, Erich 2012 (*)

4


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Mühsam, Erich 2012 [17h45] houses

1

2

56,25

1,56

0,18

0,00

0,02

0,06

1,11

0,00

0,01

under 1, 2 and 7 houses (10/1)

Mühsam, Erich 2012 [17h45] total

1

9

0,48

0,00

0,00

0,04

0,06

0,00

0,00

0,00

0,08

yielding a by nazi's killed 1w9 activist (0)

Mühsam was op een moeizame 4w5 dag geboren. De 4w5 associëren enneagramdeskundigen met verdiepte gevoelens en een hang naar het verleden (romantiek). En niet voor niets maken populisten als Hitler, Putin, Trump en Wilders in vier tijden (sinds 1996 weer aangebroken) via simplificaties misbruik van die Romantische tijdgeest:

Vroeger was alles beter. Maar door al die immigranten zitten we nu in de puree.

Maar ik denk bij dat vroeger was alles beter ook aan armoede, kinderdood en de verschrikkingen van de opkomende industrialisatie. Want wie het boek Feitenkennis van de WHO arts Hans Rosling (1948-2017) bestudeerd, weet dat door samenwerking in plaats van verdeeldheid zaaien juist vooruitgang is geboekt.

Feitenkennis: 10 redenen waarom we een verkeerd beeld van de wereld hebben en waarom het beter gaat dan je denkt
Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum, 5 apr 2018 - 343 pagina's

'Een van de belangrijkste boeken die ik ooit heb gelezen .' Bill Gates
'Iedereen zou dit boek moeten lezen.' de Volkskrant

Op eenvoudige vragen over wereldwijde trends geven we systematisch de verkeerde antwoorden. In Feitenkennis legt hoogleraar Internationale Gezondheid en wereldfenomeen Hans Rosling uit waarom dit gebeurt. Hij presenteert daarbij tien redenen en komt zo met een radicaal nieuwe verklaring.
Ons probleem is dat we niet weten wat we niet weten, en dat zelfs onze gissingen gebaseerd zijn op vooroordelen. Het blijkt dat onze wereld in een veel betere staat verkeert dan we denken.
Feitenkennis zit boordevol anekdotes, aangrijpende verhalen en Roslings kenmerkende grafieken. Het is een inspirerend, onthullend en essentieel boek dat de manier waarop je de wereld ziet compleet zal veranderen.

Ongetwijfeld zal de socialist Mühsam veel meer gevoel en empathie aan de dag hebben gelegd dan de paranoïd denkende Adolf Hitler. Maar zeker weten we het niet. En Adolf Hitler had ook gewoon een kunstschilder kunnen worden.

Nog een voorbeeld van een opmerkelijk lage eindscore in 2012 vinden we bij Karel I van Oostenrijk:

Karl Franz Joseph Ludwig Hubert Georg Otto Maria von Österreich (Persenbeug-Gottsdorf, 17 augustus 1887 - Funchal, Madeira, 1 april 1922) was van 1916 tot 1918 als Karel I (Karl I.) de laatste keizer van Oostenrijk, als Karel IV (Hongaars: IV. Károly, Kroatisch: Karlo IV.) koning van Hongarije en Kroatië en als Karel III (Tsjechisch: Karel III.) koning van Bohemen. Hij wordt in de Rooms-Katholieke Kerk als zalige vereerd.

Charles I of Austria

4

5

0,40

0,01

0,02

2,82

1,15

0,07

0,73

2,27

2,33

Charles I, emperor of Austria (40/4) was born on a 4, 5, 8 and 9 day (26/8)

Charles I of Austria (*)

5


0,32

0,00

0,00

0,03

2,18

0,00

0,24

0,05

0,01

with 5 dynamics (5)

Charles I of Austria [9h50] houses

1

2

6,51

0,77

0,76

0,02

0,09

5,19

0,98

0,22

0,40

under 1, 6 (and 7) houses (7 or 14/5)

Charles I of Austria [9h50] total

1

9

2,58

0,01

0,02

0,05

0,10

0,35

0,72

0,50

0,92

yielding a 1w9 emperor (1 or 10/1)

Charles I of Austria 2012

5

4

0,01

0,00

0,00

0,98

6,40

0,00

0,19

0,10

0,40

Charles I, emperor of Austria (40/4) was born on a (4) 5 day (5 or 9)

Charles I of Austria 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,78

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Charles I of Austria 2012 [9h50] houses

1

2

24,71

3,08

0,76

0,00

0,06

0,31

1,39

0,00

0,00

under 1, 2 and 7 houses (10/1)

Charles I of Austria 2012 [9h50] total

-


0,27

0,00

0,00

0,00

0,36

0,00

0,26

0,00

0,00

yielding an ineffectieve 5 emperor (0)

Een andere heilige lijkt me Prince Maximilian of Saxony (1870–1951) - Wikipedia:

On 26 July 1896, despite initial opposition from his family, Prince Maximilian decided to study for the priesthood and was subsequently ordained a priest. He renounced his claim to the throne of Saxony on entering the priesthood and also expressed a determination to refuse the apanage that he was entitled to from the Kingdom of Saxony.

Maximilian, Prince of Saxony

5

4

3,45

0,00

0,00

3,37

15,45

0,13

0,00

0,92

0,51

Prince of Saxony Maximilian (26/8) was born on a 1, 4, 5 (and 8) day (10/1 or 18/9)

Maximilian, Prince of Saxony (*)

-


0,10

0,00

0,00

0,08

0,54

0,00

0,00

0,03

0,00

with little dynamics (0)

Maximilian, Prince of Saxony [0h30] houses

2

1

1,51

5,07

0,06

0,18

0,25

1,19

0,32

1,35

0,29

under 1, 2, 6 and 8 houses (17/8)

Maximilian, Prince of Saxony [0h30] total

1

9

5,21

0,01

0,00

0,62

3,89

0,15

0,00

1,24

0,15

yielding a 1w9 or 5w4 priest (14/5)

Maximilian, Prince of Saxony 2012

5

4

0,14

0,00

0,00

4,85

15,18

0,00

0,00

0,00

0,39

Prince of Saxony Maximilian (26/8) was born on a 4 and 5 day (9)

Maximilian, Prince of Saxony 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Maximilian, Prince of Saxony 2012 [0h30] houses

2

1

1,70

19,27

0,00

0,14

0,04

0,02

0,07

0,76

0,33

under 1 and 2 houses (3)

Maximilian, Prince of Saxony 2012 [0h30] total

-


0,24

0,00

0,00

0,68

0,64

0,00

0,00

0,00

0,13

yielding a reserved 5w4 priest (14/5)

Stond dit nu in zijn sterren geschreven? Hij wist het niet, want astrologen hadden die ommekeer niet voorspelt. Dit soort vreemde uitkomsten zijn voor mij een reden het 2012 algoritme nog niet vrij te geven. Want voorasat je het weet gaan internet giganten mee aan de haal

Ruslands bekendste politieke gevange Aleksej Navalny (1976, pluto in weegschaal) is geboren op een 3 dag, met maar weinig 9. Van indolentie kunnen we Navalny zeker niet beschuldigen. Maar via de levensomstandigheden wordt het 3=>6>9 patroon omgekeerd en zien we 9>3 patroon verschijnen. In de documentaire Navalny (2022) zien we hem het arcadische Duitse platteland voor de cellen van de aldoor tweespalt veroorzakende Vladimir Putin (1952, een 1w2 jaar met pluto in leeuw) verruilen. Wie niet voor mijn heilige oorlog is, is tegen mij. En dat zult u berouwen in mijn door de KGB bepaalde heilstaat. Niemand kent de geboortetijd van de geslepen spion en volksmenner Putin, maar ik verwacht veel 2 (goed bedoelde manipulatie) en 8 (macht) in zijn huizen aan te treffen. Maar van Navalny weten inmiddels we veel meer. Hij scoorde laag op de 8, maar hoog op de vredestichter. Maar vooralsnog met weinig succes in het door Putin gemanipuleerde Rusland, waarin gevangenen als kanonnenvoer werden ingezet.

Navalny, Aleksej

6

7

0,00

0,20

4,99

2,56

0,05

9,26

0,80

0,04

3,01

Aleksej Navalny (33/6) was born on a 3, 4, 6 and 9 day (22/4)

Navalny, Aleksej (*)

6


0,00

0,00

692,58

0,00

0,00

1286,42

0,00

0,00

417,46

with cp6>3>9 dynamics (18/9)

Navalny, Aleksej [13h30] houses

9

1

0,67

1,23

0,65

0,85

0,12

0,23

0,65

0,31

1,61

under 2 and 9 house (11/2)

Navalny, Aleksej [13h30] total

9

8

0,00

0,24

3,22

2,18

0,01

2,09

0,52

0,01

4,84

yielding a 9 lawyer and activist (22/4)

Navalny, Aleksej 2012

3

4

0,00

0,00

40,47

0,09

0,00

13,05

0,00

0,00

0,42

Aleksej Navalny (33/6) was born on a 3 and 6 day (9)

Navalny, Aleksej 2012 (*)

3


0,00

0,00

8943,53

0,00

0,00

2884,83

0,00

0,00

92,47

with 3>6 dynamics (9)

Navalny, Aleksej 2012 [13h30] houses

9

1

0,24

8,95

0,08

1,55

0,13

0,00

0,09

0,18

17,02

under 2, 4 and 9 house (14/5)

Navalny, Aleksej 2012 [13h30] total

9


0,00

0,00

3,22

0,14

0,00

0,00

0,00

0,00

7,12

yielding a 9>3 lawyer and activist (12/3)

Opvallend is dat zijn 2012 eindscores relatief laag uitvallen ten opzichte van de hoge dagscores. Hij scoorde uiteindelijk het hoogst op zijn onzichtbare 0,42/6 dagscore. En dat is het getal van de mens die eerlijk begraven wil worden.

Dat ongerijmde toeval overkwam ook volgens Luther en Bach: "Jesum von Nazareth" (Johannes Passion). De klootzaken op deze wereld hebben ogenschijnlijk het laatste woord, zolang de meerderheid nog zwijgt of hun populistische wereldvisie klakkeloos beaamt. Maar heilige zielen kunnnen daar natuurlijk niet in berusten en gaan noodzakelijk hun eigen weg. Ook al kost hen dat hun leven.

Willem Visser 't Hooft (1900, pluto in tweelingen) slaagde er wonderbaarlijk in de vele wereldkerken met elkaar te verenigen. Van 1948 (22/4) tot aan zijn pensionering in 1966 (22/4) was hij secretaris-generaal van de verdeelde Wereldraad van Kerken.

In het het 2010 algoritme scoorde hij als een 5 onder 8 huizen. En laat die acht nu eens het integratiepunt van de vijf zijn. Maar het probleem van het 2010 algoritme was dat die gebaseerd waren op meningen van zogenaamde enneagram deskundigen die vieren uit Beethovens tijd met vermeende vieren op Fakebook verwisselden. En daarvan raakte mijn 2010 statistiek van de huizen grondig in de war. Maar het goede nieuws is dat zelfs op bias en vooroordelen gebaseerde statistieken de gebruikelijke gang van zaken wel lijken te voorspellen. Want uw geloof in iets - hoe irrationeel het ook mag zijn - bepaalt wel uw keuzes,

In het enneagram gaat het niet om het uiterlijk gedoe, maar om de innerlijke gesteldheid. Oftewel het wezen van de zaak. Om dat vast te stellen moeten we om veel meer data beschikken. Want die raakt nog wel eens ontspoort door volgens my 2 pennies worth opinion Maya. Want maakt zo'n individuele weduwe nu uit in zo'n intellectueel debat? Ze kreeg geen stem. Alleen als veel ellendelingen dezelfde ellende ervaren. Maaar vindt maar eens een Victor Hugo (1802, pluto in vissen) die dat overtuigend beschreef.

Visser 't Hooft, Willem

5

4

0,43

0,01

0,01

0,12

5,42

0,23

1,37

4,67

1,16

Willem Visser 't Hooft (21/3) is geboren op een 5, 7, 8 en 9 dag (29/11)

Visser 't Hooft, Willem (*)

5


0,03

0,00

0,00

0,00

188,50

0,00

4,37

1,63

0,00

met 5, 7 en 8 dynamiek (20/2)

Visser 't Hooft, Willem [6h30] huizen

8

9

2,17

0,14

0,45

0,16

0,15

0,29

0,41

2,36

0,91

onder 1 en 8 (9) huizen (9 of 18/9)

Visser 't Hooft, Willem [6h30] totaal

8

9

0,93

0,00

0,01

0,02

0,81

0,07

0,56

11,02

1,05

geeft een 8w9 theoloog (17/8 of 18/9)

Daarom was ik blij dat toen ik met het radicaal ingestelde 2012 algoritme veel ruis weg kon nemen. Het statistisch gezien nogal rigoureuze algoritme gaf veel minder vals positieven, maar miste ongetwijfeld vanwege de lastige statistieken van de huizen (minder en meer onbetrouwbare data) veel enneagram typen. Ik wil daarom nog veel meer data verzamelen voordat ik me in het jaar 2023 (7) waag aan een derde op statistiek gebaseerde reeks algoritmen. Maar op wiens wijsheid of welk empirisch gebleken feit kan ik vertrouwen? Ik weet het niet. Dat zal in de door mij voorspelde toekomst ooit eens blijken. Of het voo ru nu waar is of niet..

Pas in 2023 (7) begon ik iets van de statistieken van de huizen van het in al in 2012 (5) bepaalde 2012 algoritme te begrijpen. Zo werden veel meer vorsten dan was verwacht onder onder 8 huizen geboren en zag ik bij de zero typen een ongebruikelijke levensloop.

In de astrologie gaat het bij de positie van de huizen om de levensomstandigheden. Ik heb in 2023 (7) besloten ze standaard te publiceren voor redelijk betrouwbare geboortedata. En alternatieve enneascores aan te bieden als de acsendant op basis van de door Sy Scofield (9) doorgeven nieuwsberichten (6) aangeboden geboortetijd nog niet 100 % zeker zijn. Maar het is wel de state of the art.

Visser 't Hooft, Willem 2012

5


0,01

0,00

0,00

0,07

48,63

0,00

0,77

2,31

1,36

Willem Visser 't Hooft (21/3) is geboren op een 5, 8 en 9 dag (22/4)

Visser 't Hooft, Willem 2012 (*)

5


0,00

0,00

0,00

0,00

4225,53

0,00

0,13

0,00

0,00

met 5 dynamiek (5)

Visser 't Hooft, Willem 2012 [6h30] huizen

1

2

4,64

0,11

0,54

0,01

0,03

0,03

0,17

0,32

0,07

onder 1 huizen (1)

Visser 't Hooft, Willem 2012 [6h30] totaal

5


0,02

0,00

0,00

0,00

1,34

0,00

0,13

0,73

0,09

geeft een milde 5 theoloog (5)

Opvallend zijn de lage scores in de huizen in het volgens mij meer betrouwbare 2012 algoritme. Daar scoort hij slechts op de één van eenheid. Maar het eindresultaat is dat van een relatief zwakke denker (5) Ik citeer de Wikipedia:

Visser 't Hoofts geestelijke oriëntatie in de jaren dertig werd bepaald door Karl Barths stellingname tegen het nationaalsocialisme en fascisme en de analyse van J.H. Oldman, de secretaris van de International Missionary Council, die vond dat christelijke organisaties het moderne materialisme en secularisme dienden te bestrijden. In 1937 verwerkte Visser 't Hooft het resultaat van deze geestelijke oriëntatie in de publicatie None other gods ("Geen andere goden"), waarin volk, klasse, vitaliteit en technologie als de nieuwe goden van de Westerse wereld werden ontmaskerd.

De hoogste dagscore op de 5 (rejection type) en veel frustratie in de huizen (1) geven een 5 theoloog met een hang naar de 8w7. Maar bepaald niet al te opzichtig. Snapt u het?

Titus Brandsma (1881, pluto in stier) scoort in de huizen het hoogst op de zeven, maar op zijn geboortedag zien we daar slechts nullen. Snapt u het? Ik niet. Ik weet alleen dat hij na zijn dood heilig verklaard werd en in Dachau stierf. Tja, is dat zijn Zon in Vissen? Het teken vissen wordt door de astrologie en de bijbel (Jezus´ discipelen waren vissers) geassocieerd met zelfopoffering. En ook met vaagheid en verdwijnen in het niets. Maar ook met uit het water getrokken worden (vishaak). Want die vis wordt net als de uit zijn goudkom springende goudvis of de zijn rivier overstijgende forel geassocieerd met buiten zijn oevers treden. De mens die plotsklaps een andere dimensie inziet. En dan lopen ze over het water. Wat betekent dat allemaal? Daarover moet u mystici bevragen.

Brandsma, Titus

5

4

0,38

0,05

0,00

6,31

11,56

0,09

0,00

0,58

0,96

Titus Brandsma (34/7) is geboren op een 4 of 5 dag (9 of 18/9)

Brandsma, Titus (*)

-


0,00

0,01

0,00

0,67

0,24

0,00

0,00

0,18

0,00

met weinig dynamiek (0)

Brandsma, Titus [4h30m] huizen

7

8

0,04

0,50

1,20

1,12

0,40

0,39

1,79

0,81

0,95

onder 3, 4 en 7 huizen (14/5)

Brandsma, Titus [4h30m] totaal

4

5

0,02

0,02

0,00

7,08

4,66

0,03

0,01

0,47

0,91

Hij stierf in Dachau (9 of 18/9).

De Wikipedia vertelt over hem:

Karmelitaanse mystiek
Brandsma ontwikkelde zich tot een groot kenner van de Karmelitaanse en middeleeuws-Nederlandse mystiek. Zo vertaalde hij onder andere een deel van de 'Werken der Heilige Theresia' in het Nederlands. Hij was medeoprichter van het belangrijke spirituele tijdschrift 'Ons Geestelijk Erf'. Zijn unieke verzameling kopieën van middeleeuwse mystieke handschriften heeft aan de basis gestaan van het huidige Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. Kern van zijn opvatting omtrent mystiek: God is verborgen aanwezig, in iedere mens én in de gehele schepping. Ieder moment schept God alles dat is uit het niets tevoorschijn. Alles is in God en God is in alles. Daarom staat de mysticus niet los van het alledaagse leven, maar staat hij of zij er juist voluit in.
Brandsma was een mysticus, al hield hij zijn spiritueel leven streng gescheiden van zijn maatschappelijk bestaan. Hij liet zich kennen als een vrome, behulpzame, opgewekte en integere persoonlijkheid.

In het 2012 algoritme zien we een soortgelijk patroon. Hij had met als Etty Hillesum vertrouwen in zin noodlot.

Brandsma, Titus 2012

4

5

0,01

0,00

0,00

36,71

11,19

0,00

0,00

0,00

1,95

Titus Brandsma (34/7) is geboren op een 4, 5 en 9 dag (18/9)

Brandsma, Titus 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

met weinig dynamiek (0)

Brandsma, Titus 2012 [4h30m] huizen

7

8

0,00

0,12

0,51

0,50

0,22

0,20

2,30

0,75

0,31

onder 7 (Amor Fati) huizen (7)

Brandsma, Titus 2012 [4h30m] totaal

4

5

0,00

0,00

0,00

18,49

2,45

0,00

0,00

0,00

0,61

Hij stierf in Dachau (9).

Wat zijn de Karmelieten? Zijn dat die bedelaars die ons met hun daklozenkrant aldoor lastig vallen?

De orde van de karmelieten (Ordo Carmelitarum, O.Carm.; vrouwelijke vorm: karmelietessen) is een rooms-katholieke bedelorde, die zich net zoals de franciscanen, dominicanen en augustijnen onderscheidt van de andere monastieke orden doordat ze in plaats van de individuele armoede juist de collectieve armoede belijdt. Voor hun onderhoud zijn ze afhankelijk van hun eigen arbeid en van aalmoezen.
De orde van de karmelieten kent haar oorsprong op de berg Karmel bij de havenplaats Haifa in Israël. Deze berg - die verbonden is met de profeet Elia - is lange tijd een verblijfplaats voor talrijke kluizenaars die in navolging van hem een aan God toegewijd leven leidden. Naast een hoogtepunt in de vierde tot de zevende eeuw kent het kluizenaarsleven daar in de elfde en twaalfde eeuw een ware renaissance. In de twaalfde eeuw kwamen verscheidene pelgrims onder leiding van Berthold van Calabrië en Albertus van Jeruzalem samen 'nabij de bron van Elia' om als heremieten te leven. Tussen de kluizenaarscellen werd een kapel ter ere van Maria gebouwd. Vanaf dat moment noemen de heremieten zichzelf 'Broeders van de heilige Maria van de Berg Karmel'.De 12e eeuw met beroemdheden als Maimonides (1135), Léonin (c. 1150), Dominicus Guzman (1170) en ook de eerste Nederlandstalige dichter Hendrik van Veldeke (ca 1150) was volgens het 2012 algoritme een typische 4w5 tijd. Ik citeer de de Dietse dichter Hendrik van Veldeke om dit vier gevoel uit te drukken:

Het is goed nieuws, dat de vogels luidkeels zingen waar men bloemen ziet. In deze tijd van het jaar zou men blij moeten zijn, maar helaas, dat ben ik niet: mijn dwaze hart heeft mij verraden, en moet nu, treurig en somber, het leed verdragen dat mij ten deel valt.

De geniale 4w5 dichter en dramaturg William Shakespeare (1564) had Pluto in vissen.

Shakespeare, William

4

5

1,73

0,01

0,00

2,70

1,03

0,08

0,58

0,11

0,53

William Shakespeare (26/8) was born on a 1, 4 and 5 day (10)

Shakespeare, William (*)

1


4,72

0,00

0,00

0,07

0,07

0,00

0,61

0,00

0,00

with 1 dynamics (1)

Shakespeare, William 2012

4

5

0,04

0,00

0,00

12,70

0,03

0,00

0,00

0,00

0,16

William Shakespeare (26/8) was born on a 4 day (4) Works of William Shakespeare

De letterkundige en lexicograaf Abraham Jacob van der Aa (1792) bestudeerde op een historische wijze (Pythagoras: 4 is alles) de taal en biografieën. De wikipedia schreef over hem:

Van der Aa was niet kritisch, hij gaf een compilatie van de stand van zaken zoals die in de vorige eeuwen gegroeid was.

Aa, Abraham Jacob van der

4

5

0,00

0,00

0,00

20,01

0,85

0,00

0,00

0,00

0,13

Abraham Jacob van der Aa (29/11)

Aa, Abraham Jacob van der (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

met weinig dynamiek (0) Dbnl

We zien dus geen “ik weet het beter” 4>1>7 patroon, maar gewoon een neutraal “diversiteit bestaat” besef. En omdat hij zijn bevindingen opschreef , hebben we er nog steeds wat aan.

Theo Thijssen (1879) was een schrijver, onderwijzer, socialistisch politicus en esperantist.

Thijssen, Theo

4

5

0,28

0,06

0,00

29,43

16,42

0,05

0,00

0,26

0,85

Theo Thijssen (38/11) is geboren op een 4 en 5 dag (9)

Thijssen, Theo (*)

4

5

0,01

0,03

0,00

14,89

0,18

0,00

0,00

0,07

0,00

met 4 dynamiek (4)

Thijssen, Theo [14h30] huizen

1

2

5,81

1,69

3,44

0,01

0,01

0,28

2,10

0,37

1,14

onder 1, 2, 3, 7 en 9 huizen (22/4)

Thijssen, Theo [14h30] totaal

1

9

1,62

0,10

0,00

0,18

0,23

0,01

0,01

0,10

0,96

geeft een 1 of 9 schrijver (1 of 10/1)

Thijssen, Theo

4

5

0,01

0,00

0,00

124,85

11,04

0,00

0,00

0,00

10,88

Theo Thijssen (38/11) is geboren op een 4 en 5 dag (9)

Thijssen, Theo (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

met weinig dynamiek (0)

Thijssen, Theo 2012

4

5

19,73

0,60

2,66

0,00

0,01

0,01

4,05

0,01

0,02

onder 1, 3, en 7 huizen (11/2) Biografie

Thijssen, Theo 2012 [14h30] totaal

-


0,11

0,00

0,00

0,07

0,09

0,00

0,00

0,00

0,24

geeft een bijzondere 9w1 schrijver. (0) Dbnl

Zijn bekendste boek is Kees de jongen, dat in de Amsterdamse Jordaan speelt. De historicus Peter-Paul de Baar (1952) schreef in zijn beknopte biografie:

Thijssen wilde in deze roman een algemeen psychologisch portret schetsen van een jongen (dé jongen) van een jaar of elf, voortdurend uit de weerbarstige werkelijkheid wegvluchtend in romantische fantasieën. Juist daarom herkennen zoveel lezers die het kind in zichzelf nog niet geheel zijn kwijtgeraakt zich in Kees. Maar al lijkt bijna iedere twaalfjarige een beetje op Kees, Kees zelf lijkt toch het meest op Theo Thijssen.

Waar komen die lage scores in het 2012 algoritme vandaan? U ziet dat hij in de dagcurve hoog scooort op 4w5 en 9, maar in de huizen juist weer als een perfectionist. Maar als je voor een dubbeltje geboren bent, krijg je de drang om je te bewijzen. Dat lukt dan niet met de exentrieke uitdossingen van de type Vier vorsten die ik berekende, maar wel door voortreffelijk te zijn.

Het lijkt er niettemin op dat de vroege dood van zijn vader en het plotselinge verlies van zijn illusies over zijn maatschappelijke status hem een levenslang gevoel van onzekerheid heeft opgeleverd, van angst om te worden ontmaskerd als een 'klompenschooiertje'. De schaamte voor het uit de toon vallen, gesymboliseerd door 'verkeerde' kleding, is het hoofdthema van zijn tragikomomische roman Het taaie ongerief (1932), maar het thema komt eigenlijk in bijna al zijn romans voor. Des te meer genoot Thijssen als hij er toch weer in slaagde het vanzelfsprekend middelpunt te zijn van zijn familie, vriendenkring, vergadering of klas. Bij ontmoetingen onder vier ogen echter was enige schutterigheid hem niet vreemd.

Intelligente kinderen van arme ouders mochten in de 19e eeuw op voordracht van de bovenmeester op kosten van de staat de opleiding tot schoolmeester volgen. Met dank aan Napoleon Bonaparte. Opvallend veel van de door SVI in de AstroDienst Database ingevoerde bekende Nederlanders volgden die weg.

In 1921 verliet Thijssen het onderwijs en werd bezoldigd bestuurder van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. In de bondsuitgave School en Huis verschenen bijna al zijn romans eerst als feuilleton. Via de vakbeweging belandde hij in de jaren dertig in de politiek: de Tweede Kamer en de Amsterdamse gemeenteraad. Hij gedroeg zich als een geamuseerde buitenstaander, behalve als de onderwijsbelangen in het geding waren. En dan wond hij zich hevig op over dingen die anderen futiliteiten vonden. In de Amsterdamse raad maakte hij zich sterk voor handhaving van de subsidie voor de Sinterklaasviering op openbare scholen en sprak er schande van dat kinderen met ouders "in de steun" naar school werden gestuurd op klompen die de gierige gemeente als ondersteuning in natura ter beschikking stelde. "Van een Amsterdammer kan men met grote stelligheid zeggen dat hij geen klompen draagt. Alleen een deel der landelijke bevolking maakt hierop wellicht een uitzondering. Men krijgt de kinderen niet met klompen naar school. (...) Dat beteekent een uitbazuinen tegenover de gehele wereld: dit kind draagt schoeisel dat zijn vader en moeder niet betalen kunnen en dat het krijgt van de gemeente! Dit is in de twintigste eeuw voor het kind een meedogenloze pijniging." We herkennen moeiteloos de schrijver van Het taaie ongerief.

Maar het grappige van G'ds merkwaardige Schepping is dat ogenschijnlijke niemandallen uit het Palestijnse Bethlehem (Hoogte: 777 m) of de Amsterdamse Jordaanbuurt (+1 NAP) er nog steeds toe doen dankzij hun boeken en biografen:

Hoeveel hij als raadslid ook voor de stad betekende, belangrijker is toch dat hij voor zijn allerlei Amsterdamse plekken een speciale emotionele lading heeft gegeven. Sinds Kees de jongen is de Vondelstraat, waar Kees hunkerend onder een villaraam naar vioolspel luisterde, symbool voor veler culturele wensdromen, de grauwe Tuinstraat het adres van de beunhazende kleermaker Christiaan Kraak en de Reestraat de straat van Kees' grote liefde Rosa Overbeek en daarmee de meest romantische straat van Nederland.

De scores van de De Bataafse Socrates Frans Hemsterhuis (1721) duiden op een overgangstijd (attachment => frustratie/rejectie). Zijn jaargenoten waren meestal negens.

Frans Hemsterhuis is de grootste achttiende-eeuwse Nederlandse filosoof. Zijn werk verspreidde hij in kleine kring. In Duitsland stond hij bij beroemde figuren als Goethe, Kant, Novalis en Hegel bekend als de 'Bataafse Socrates'. Hemsterhuis is de geschiedenis ingegaan als een Platonicus die, uitgaande van de 'ziel', de Duitse Romantiek via Novalis heeft beïnvloed.

Hemsterhuis, Frans

4


0,08

0,70

0,35

2,65

0,50

0,85

0,32

0,23

0,96

Frans Hemsterhuis (23/5) is geboren op een 4 (en 9) dag (4 of 13/4)

Hemsterhuis, Frans (*)

-


0,01

0,29

0,10

0,40

0,02

0,25

0,00

0,02

0,28

met weinig dynamiek (0)

Hemsterhuis, Frans 2012

-


0,00

0,00

0,00

0,09

0,00

0,72

0,00

0,00

0,42

De Bataafse Socrates (23/5) is geboren op een 0 dag (0) Kb

Over Frans Masereel (1889) deed Stefan Zweig (1881) de uitspraak (wiki):

"Wanneer alles ten gronde zou gaan; alle boeken, monumenten, foto's en verslagen en er bleven slechts de houtsneden die Masereel gedurende tien jaar geschapen heeft gespaard, dan zou men alleen daaruit onze hele hedendaagse wereld kunnen herbouwen."

Masereel, Frans 2010 [10h00] total

-


0,12

0,00

0,00

0,00

0,64

0,00

0,04

0,00

0,02

yielding a 0 graphic artist (0) Die Passion eines Menschen

De vergeten dichter Otto Hoffhan (1744) scoort het laagst van allemaal: Hij schreef Slaapdichten. Hij scoorde als dichter op de 5w6 en 9.

Hoffham, Otto

-


0,09

0,00

0,33

0,13

0,89

0,50

0,26

0,03

0,83

Otto Hoffham (24/6) is geboren op een dromerige dag (0)

Hoffham, Otto (*)

-


0,00

0,00

0,05

0,00

0,01

0,07

0,01

0,00

0,11

met enige 3, 5 en 9 dynamiek Lit (0)

Hoffham, Otto 2012

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,45

0,01

0,00

0,00

0,00

Slaapdichten (0)

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy (ed. F. Bulhof) · dbnl:

De Slaapdichten, die cartesiaans als 'ik slaap, dus ik ben' kunnen worden samengevat, verraden een grote kennis van de Griekse en Latijnse literatuur naast een innige vertrouwdheid met de anacreontische dichtkunst van Hoffhams eigen tijd. Het toegankelijkste gedichtje uit deze bundel 'Myn voorneemen' is zeker bedoeld als parodie van Lessings Die Gewißheit:
Myn voorneemen
`k Weet niet met zekerheid,
Of ik d'aanstaanden nacht
Wel zal beleven.
Maar zo 'k den nacht beleef,
Weet ik met zekerheid,
Dat ik zal slaapen.
Die Gewißheit
Ob ich morgen leben werde,
Weiß ich freilich nicht:
Aber, wenn ich morgen lebe,
Daß ich morgen trinken werde,
Weiß ich ganz gewiß.

De niet zo slaperige dichter Lessing (1729) had zijn muze Venus in Vissen staan: In Vino Veritas: An Anthology of Drinking in Literature. En zoals u kunt zien was hij in een 3-6-9 tijd geboren

Lessing, Gotthold Ephraim

6

7

0,02

0,05

1,27

1,35

0,21

2,54

1,63

0,12

1,61

Gotthold Ephraim Lessing (24/6) was born on a 3, 4, 6, 7 and 9 day (25/7)

Lessing, Gotthold Ephraim (*)

6


0,00

0,00

6,61

0,00

0,01

13,22

0,01

0,00

8,40

with 6>9>3 dynamics (18/9)

Lessing, Gotthold Ephraim 2012

3


0,00

0,00

4,15

0,03

0,00

0,58

0,21

0,00

1,36

Gotthold Ephraim Lessing (24/6) was born on a 3 day (3)

Als kind zong ik dit avondgedicht: Ik ga slapen, ik ben moe - Wikisource.

Een gezongen gebedje voor het slapen gaan. Ik ga slapen, ik ben moe,
'k sluit mijn beide oogjes toe,
Heere houdt ook deze nacht,
over mij getrouw de wacht. 't Boze dat ik heb gedaan,
zie het Heere toch niet aan.
Schoon mijn zonden vele zijn,
maak om Jezus wil mij rein. Zorg voor arme kind'ren Heer',
en herstel de zieken weer.
Ja, voor alle mensen saâm,
bid ik U in Jezus naam. Sta mijn ouders trouw ter zij,
wees mijn vrienden ook nabij.
Geef ons allen nieuwe kracht,
door de rust van deze nacht. Doe mij dankbaar en gezond,
opstaan in de morgenstond.
Als 'k mijn oogjes open doe,
lacht Uw zon mij vriend'lijk toe. Wilt u luisteren wat ik vraag,
een nieuw hartje wil ik graag.
Dat eerbiedig luisteren wil,
en gehoorzaam volgen wil. Amen, Amen

De tekst was van Jan de Liefde (1814)

Liefde, Jan de

4

5

0,46

0,04

0,01

4,17

0,30

0,32

0,37

0,04

0,26

Jan de Liefde (25/7) is geboren op een 4 dag (4)

Liefde, Jan de (*)

-


0,32

0,00

0,00

0,29

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

met weinig dynamiek (0)

Liefde, Jan de [14h00] huizen

5

6

1,18

0,97

0,62

0,39

2,39

1,89

0,11

0,25

0,24

onder 1 (2) 5 en 6 huizen (12/3 of 14/5)

Liefde, Jan de [14h00] totaal

4

5

0,54

0,04

0,01

1,64

0,71

0,61

0,04

0,01

0,06

geeft een 4w5 predikant (4)

Liefde, Jan de 2012

4

3

0,00

0,00

0,01

17,39

0,00

3,74

0,00

0,00

0,03

Jan de Liefde (25/7) is geboren op een 4 dag (4)

Liefde, Jan de 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

met weinig dynamiek (0)

Liefde, Jan de 2012 [14h00] huizen

5

4

1,55

0,26

0,37

2,04

2,80

0,09

0,00

0,02

0,00

onder 1, 4 en 5 huizen (10/1)

Liefde, Jan de 2012 [14h00] totaal

4


0,00

0,00

0,01

35,45

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

geeft een 4 predikant (4) Dbnl

Er was blijkbaar ook een ochtendgedicht, maar ik besteedde er als avondmens (en habituele doorslaper) weinig aandacht aan:

Een gezongen gebedje bij het opstaan.
In mijn bedje warm en zacht,
sliep ik rustig deze nacht,
en nu ik weer op mag staan,
vraag ik Heer', wil met mij gaan.

Geef dat ik op deze dag,
heel veel aan U denken mag.
Leer mij leven zo 't behoort,
leid mij door Uw Geest en Woord.

Amen

Het is niet onmogelijk, dat de auteur zich heeft laten inspireren door het hierna volgende, in 1816 geschreven, avondgebed in het Duits.

Nachtgebet

Müde bin ich, geh zur Ruh,
Schließe beyde Aeuglein zu:
Vater, laß die Augen dein
Ueber meinem Bette seyn!

Hab’ ich Unrecht heut gethan,
Sieh es, lieber Gott, nicht an!
Deine Gnad’ und Jesu Blut
Macht ja allen Schaden gut.

Alle, die mir sind verwandt,
Gott, laß ruhn in deiner Hand.
Alle Menschen, groß und klein,
Sollen dir befohlen seyn.

Kranken Herzen sende Ruh,
Nasse Augen schließe zu;
Laß den Mond am Himmel stehn,
Und die stille Welt besehn!


Dit gedicht is geschreven door de Duitse religieuze dichteres Luise Hensel (* 30 maart 1798 in Linum, Mark Brandenburg; † 18 december 1876 in Paderborn). Het is o.a. afgedrukt in de bundel Geistlicher Blumenstrauß, van de hand van Melchior von Diepenbrock uitgegeven te Sulzbach in 1829 ( 1e druk: pag. 270). Zie de Duitse Wikipedia: Een gezongen gebedje bij het opstaan.
https://de.wikipedia.org/wiki/Luise_Hensel

De wiskundige en astronoom Isaac Newton (1643) stond aan de basis moderne experimentele natuurwetenschappelijke methode. Hij was volgens mijn statistieken geboren op een 4w5 dag, maar hij bezat beslist ook 5 dynamiek. Opvallend zijn de 7 huizen. Hiermee kan hij uiteindelijk een 5 of 7 zijn. Maar zijn geboortetijd is dubieus.

Newton, Isaac

4

5

0,16

0,06

0,06

2,42

2,28

0,38

1,10

0,48

1,11

Isaac Newton (19/1) was born on a 4, 5, 7 and 9 day (25/7)

Newton, Isaac (*)

5


0,07

0,00

0,00

0,05

2,74

0,01

0,44

0,03

0,03

with 5 dynamics (5)

Newton, Isaac [1h38?] houses

7

6

0,21

1,16

1,20

0,20

1,47

0,68

2,92

0,13

0,33

under 2, 3, 5 and 7 houses (17/8)

Newton, Isaac [1h38?] total

5

4

0,03

0,07

0,07

0,47

3,37

0,26

3,22

0,06

0,36

yielding a 5w4 or 7w6 genius (12/3)

Newton, Isaac 2012

4

5

0,00

0,00

0,00

2,16

0,93

0,01

0,05

0,00

0,36

Isaac Newton (19/1) was born on a 4 (and 5) day (4 or 9)

Newton, Isaac 2012 (*)

-


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

with little dynamics (0)

Newton, Isaac 2012 [1h38?] houses

7


0,44

0,46

0,35

0,02

0,41

0,02

11,96

0,03

0,04

under 7 houses (7) Newtons Dark Secrets

Newton, Isaac 2012 [1h38?] total

-


0,00

0,00

0,00

0,04

0,38

0,00

0,64

0,00

0,02

yielding a hidden 7>5 alchemist (0)

Deze metafysische charlatan (7) werkte in het diepste geheim (5) aan het ontrafelen van G'ds occulte geheimen (0) . Hij wist dat hij vervolgd zou worden als hij zijn ketterse vermoedens over de wereld waarin we ogenschijnlijk leven in elkaar stak kenbaar zou maken. De Copernicaanse waarheid dat de aarde om de zon draaide was in zijn tijd al moeilijk genoeg. Maar Newton berekende met hoge precisie de banen van de planeten en keerde zich net als tempelreiniger Luther (6) fel tegen de anders gelovende in onzin (aflaten) belovende katholieke kerk.

Isaac Newton werd wereldberoemd vanwege zijn opmerkzame notie van vallende appel. De bekende vrucht die zoals de bijbelgetrouwen onder ons weten de zondeval inluidde. Raar, maar waar. Het ging om een evident maar onbeduidend voorval dat voor hem niemand de moeite waard achtte om te onderzoeken. De vrucht die naar de aarde viel. En de aarde die gelijkwijs naar de zon viel, zonder te verbranden in hel en verdoemenis. Want er was een merkwaardig evenwicht tussen de zon en de aarde.

Maar de godszoeker Newton ging er empirisch mee aan de slag en ontdekte aan de hand van deze gebeurtenis de universele wet van de zwaartekracht en de schijnbare middelpuntvliedende krachten die u in een draaimolen ervaart. Hij berekende hiermee ook terloops de loop der planeten om de zon na een bezoek aan Stonehenge. Zag hij G'ds Geest en het licht na een bezoek aan dit paganistische bedevaartsoord?

Enige documentaires die ik u over deze universele wetenschapper, mysticus en Protestants theoloog aanbevelen kan: Isaac Newton - Rejector of The Trinity believer in one God, Newtons Dark Secrets , Isaac Newton The Last Magician (BBC)

O ja, zijn er ook vrouwen geweest die net als Maria vanzelfsprekend heilig waren? Ja, natuurlijk want de astrologie maakt in tegenstelling tot de bevooroordeelde enneagram-deskundigen geen onderscheid tussen man en vrouw. Want aan een geboorte-horosocoop kunt u het geslacht immers nog niet aflezen. Daarvoor zou nog een of andere - al dan niet hypothetische - gender planeet moeten worden ontdekt. Maar geen astroloog wist dat mysterie nog te verklaren.> Top <

Deze heilige teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.© Sjoerd Visser
(2010)