Astrologie onderzoek (ADB astrology research)

>> Hoofdindex <<


Navigation frame

Index zonder frames


The wisdom hierarchy: A simple introduction to reasonable thinking.

79 Art Critics: In this article we explain to astrology students how to use basic statistical techniques to analyse the large amounts of astrological data in the Astrodienst Database (ADB).

The plumbers story: How to use and abuse the binomial distribution to do some small scale astrology research having no predictive value at all. How to deal with the sampling error? Deny it or not?

The astrological profile of 1867 ADB astrologers: Which planetary positions characterise an astrologer according to Astrodienst Database (ADB) editors? What were the found facts?

The most recent results of the ADB Research Group are found at: ADB stats (1,45 GB!). The compressed 7 zip files are the most efficient way to retrieve the found data. A list of them can be found here: ADB categories statistically evaluated. And the 4 GB Adb_version_210209_1352 results are underway.

But you will need the Binomial_distribution_for_astrology.xlsx or Binomial_distribution_for_astrology.ods as tools to temper your imagination. As all of our calculations mysteriously seemed to follow the rules of the so called standard error. What was happening here? Did chance exist?

The Web Interface of TkAstroDb: Do your own ADB research.

GitHub - dildeolupbiten/TkEnneagram: TkEnneagram is a Python program that calculates Enneagram scores of persons based on astrological statistics. See also this youtube channel: dildeolupbiten.

A good example would be the enneagram scores of the poet and painter Lucebert. “Alles van waarde is weerloos”, wrote Lucebert in the poem 'De zeer oude zingt'. See also: Max Richter - Richter: On The Nature Of Daylight.

ADB links: How do current ADB Forum members think about astrological research?


Basale statistiek en kansrekening voor astrologen (Dutch): Hoe doet u een gedegen astrologisch onderzoek? Dat is voor mij geen kwestie van kwaliteit versus kwantiteit, want ieder onderzoek kent beide aspecten. Het hangt meer af van uw intenties en de door u verkozen methoden. Werkt uw methode goed voor uw astrologische vrienden of zijn uw bevindingen relevant voor ons allemaal? Hoe gaat u met onwelgevallige gevonden feiten om? Bent u een slimme advocaat voor uw cliënt of gedraagt u zich meer als een oprechte waarheidszoeker? Met al die twijfel die daarbij hoort? Hoe zouden rechters, wetenschappers en journalisten uw bevindingen evalueren?

Statistiek en astrologie volgens Dane Rudhyar (Dutch). Dit is mijn kritische commentaar op een veelvuldig door astrologen aangehaald artikel. Maar waar ging het Rudhyar nu eigenlijk om: Kwaliteit verkiezen boven kwantiteit, zoals hij aldoor suggereerde?

Gebruik van TkAstroDb 2 voor astrologisch onderzoek (Dutch): De vereenvoudigde installatieprocedure en het gebruik van TkAstroDb versie 2 onder Windows worden besproken.

Enige overpeinzingen over kansen, toeval en onzekerheid (Dutch): Wat is toeval? Wanneer stelt u vast dat iets toeval was of niet? Wat is daar voor nodig? Wanneer is het geen toeval, maar bijvoorbeeld een gebrek aan kennis en inzicht over door astrologen of rechters bekend verondersteld kwesties? En wie is aansprakelijk voor uw onwetendheid? Wie bepaalt dat? Uw astroloog of de rechter? En hoe gebeurt dat? Wat zijn redelijke argumenten? Waar zijn al die principes op gebaseerd?

Enneagram en astrologie (2010) (Dutch and English) was mijn eerste serieuze astrologiestudie. Mijn onderzoeksvraag was of we met behulp van algoritmen gebaseerd op de astrologische statistieken van “bekende” enneatypen, het enneatype van een willekeurig persoon aan de hand van de geboortetijd konden voorspellen. En dat bleek veel vaker dan verwacht het geval te zijn. Ik scoorde 1 op de 2 tegen 1 op de 9 verwacht, volgens de vermeende enneagramdeskundigen.Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.


> Top <


Contact: Sjoerd Visser