Astrologie onderzoek (ADB astrology research)

>> Hoofdindex <<


Navigatieframe

Index zonder frames


The wisdom hierarchy: A simple introduction to reasonable thinking.

79 Art Critics: In this article we explain to astrology students how to use basic statistical techniques to analyse the large amounts of astrological data in the Astrodienst Database (ADB).

The plumbers story: How to use and abuse the binomial distribution to do some small scale astrology research having no predictive value at all. How to deal with the sampling error? Deny it or not?

The astrological profile of 1867 ADB astrologers: Which planetary positions characterise an astrologer according to Astrodienst Database (ADB) editors? What were the found facts?

The most recent results of the ADB Research Group are found at: ADB stats (1,45 GB!). The compressed 7 zip files are the most efficient way to retrieve them.

A list of them can be found here: ADB categories statistically evaluated. But you will need the Binomial_distribution_for_astrology.xlsx or Binomial_distribution_for_astrology.ods as tools to temper your imagination.

The Web Interface of TkAstroDb: Do your own ADB research.

GitHub - dildeolupbiten/TkEnneagram: TkEnneagram is a Python program that calculates Enneagram scores of persons based on astrological statistics. See also this youtube channel: dildeolupbiten. A good example would be the enneagram scores of the poet and painter Lucebert.

ADB links: How do current ADB Forum members think about astrological research?


Basale statistiek en kansrekening voor astrologen (Dutch): Hoe doet u een kwalitatief goed astrologische onderzoek? Het gaat bij ieder onderzoek niet alleen om de gebruikte methode, maar vooral om de intentie. Werkt het goed genoeg voor u, uw vrienden of voor ons allemaal?

Statistiek en astrologie volgens Dane Rudhyar (Dutch). Dit is een veelvuldig door astrologen aangehaald artikel. Maar waar ging het Dane Rudhyar nu eigenlijk om: Kwaliteit verkiezen boven kwantiteit, zoals hij suggereerde?

Gebruik van TkAstroDb 2 voor astrologisch onderzoek (Dutch): De vereenvoudigde installatieprocedure en het gebruik van TkAstroDb versie 2 onder Windows worden besproken.

Enige overpeinzingen over kansen, toeval en onzekerheid (Dutch): Wat is toeval? Wanneer stelt u vast dat iets toeval was of niet? Wat is daar voor nodig? Wanneer is het geen toeval, maar bijvoorbeeld gebrek aan kennis en inzicht? En bent u daar aansprakelijk voor? Wie bepaalt dat?

Enneagram en astrologie (2010) (Dutch and English) was mijn eerste serieuze astrologiestudie. Mijn onderzoeksvraag was of we (u en ik) met behulp van algoritmen gebaseerd op de astrologische statistieken van “bekende” enneatypen, het enneatype van een willekeurig persoon aan de hand van de geboortetijd konden voorspellen. En dat bleek veel vaker dan verwacht het geval te zijn. Ik scoorde 1 op de 2 tegen 1 op de 9 verwacht volgens bijna altijd trefzeker enneagramguru's en hun leerlingen. Dit wierp bij mij veel nieuwe onderzoeksvragen vragen op.Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.


> Top <


Contact: Sjoerd Visser