Astrologie onderzoek (ADB astrology research)

>> Hoofdindex <<


Navigatieframe

Index zonder frames


The wisdom hierarchy: A simple introduction to reasonable thinking.

79 Art Critics: In this article we explain astrology students how to use basic statistical techniques to analyse the large amounts of astrological data in the Astrodienst Database (ADB).

The plumbers story: How to use and abuse the binomial distribution to do some small scale astrology research having no predictive value at all. How to deal with the sampling error? Deny it or not?.

The astrological profile of 1867 ADB astrologers: Which planetary positions characterise an astrologer according to Astrodienst Database (ADB) editors? What were the found facts?

The most recent results of the ADB Research Group are found at: ADB stats (1,45 GB!). The compressed 7 zip files are the most efficient way to retrieve them.

A list of them can be found here: ADB categories statistically evaluated. But you will need the Binomial_distribution_for_astrology.xlsx or Binomial_distribution_for_astrology.ods as tools to temper your imagination.


The Web Interface of TkAstroDb: Do your own ADB research.

ADB links: How do current ADB Forum members think about astrological research?

GitHub - dildeolupbiten/TkEnneagram: TkEnneagram is a Python program that calculates Enneagram scores of persons based on astrological statistics. See also this youtube channel: dildeolupbiten.

A good example would be: Lucebert.

Basale statistiek en kansrekening voor astrologen (Dutch)

Gebruik van TkAstroDb 2 voor astrologisch onderzoek (Dutch): De vereenvoudigde installatieprocedure en het gebruik van TkAstroDb versie 2 onder Windows worden besproken.

Statistiek en astrologie volgens Dane Rudhyar (Dutch). Dit is een veelvuldig door astrologen aangehaald artikel, maar waar ging het nu eigenlijk om?

Enneagram en astrologie (2010): Mijn eerste pilot studie. De gevonden hitrate was volgens mijn critici slechts 1 op de 2 tegen 1 op de 9 verwacht. Want hun enneagram guru's scoorden altijd beter. Maar is dat ook zo? Welke guru controleert hier welke guru?

Mijn critici hielden geen rekening met de vele vormen van vooringenomenheid (bias) en de statistische wetten die helaas ook voor verlichte guru's gelden. Zo gingen ze er intuïtief vanuit dat degene die het hoogst scoorde op een bepaald enneatype, ook altijd wel van dat type zou moeten zijn. Maar dat is volgens de kansberekening beslist niet het geval.

Als het gaat om vooringenomenheid, dan zal iedereen de onredelijkheid ervan wel begrijpen: Gelijk krijgen voor het eigen publiek is niet hetzelfde als gelijk hebben. Maar ook statistisch gezien gebeurt de uitzondering op de regel vaker dan de meeste mensen verwachten. En dat maakt het leven spannend.

Stel iemand scoort op de enneagramtest van uw guru 4 punten op de 4, 3 punten op de 3, 2 punten op de 2 en slechts een 1 punt op op de 1. Op de andere typen scoort hij geen enkele punt. Kan hij dan geen type 5 t/m meer 9 zijn? Zijn die kansen definitief verkeken?

Volgens de kansberekening kan dat zeker wel, net zoals een topclub als Ajax van een subtopper uit de eerste divisie kan verliezen. Hoe moeten we zo'n onverwachte uitkomst verklaren? Stonden de sterren ongunstig voor Ajax? Of hecht u meer aan de achteraf verklaringen van de deskundigen van Studio Sport?

Als uw guru type 4 aanwees als de winnaar, is de kans dat uw guru de plank misslaat nog altijd 60%. Kan een statisticus zo'n vermeende vier met goed recht invoeren in een astrologische database? Dat zijn de morele, empirische en kentheoretische problemen waarmee ik worstel. Zie: Enige overpeinzingen over kansen, toeval en onzekerheid (Dutch).Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.


> Top <


Contact: Sjoerd Visser