Gebruik van TkAstroDb 2 voor astrologisch onderzoek

> Index <

TkAstroDb en Python installeren

Python installeren

TkAstroDb installeren

TkAstroDb gebruiken

ADHD als voorbeeld

Statistische evaluatie

De resultaten bekijken

Let op. Dit programma wordt soms wel dagelijks vernieuwd. Met name de installatie-procedure is enorm vereenvoudigd. Via Help /update wordt de actuele versie van het Python script geïnstalleerd. Met wat geluk verloopt de installatie van de benodigde python bibliotheken automatisch bij u.

Dit artikel helpt u op weg.

TkAstroDb en Python installeren

> Top <

Introductie in de wereld van de statistiek

> Top <

TkAstroDb is een open source programma van Tanberk Celalettin Kutlu, waarmee astrologisch onderzoek gedaan kan worden met de Astrodienst database. Het gaat om een Python script, dat in principe op de meeste besturingssystemen met een Python interpreter zou moeten lopen.

Een interpreter is een computerprogramma dat de broncode van computerprogramma's vertaalt naar een voor de processor begrijpelijke vorm, en die ook meteen uitvoert. Dit in tegenstelling tot een compiler, die programma's opslaat in dergelijke vorm zodat ze later uitgevoerd kunnen worden.

Voor het gebruik van het programma is geen kennis van Python vereist. Maar mocht u het script willen aanpassen dan vindt u hier de documentatie voor Python: http://docs.python.org.

TkAstroDb is ontworpen om statistisch onderzoek te doen op de vrijgegeven uitdraaien van de Astrodienst Database (ADB). In onze praktijk komt dat neer op het vergelijken van ADB categorieën. Hierbij wordt als standaard methodiek een ADB categorie vergeleken met de ADB als geheel. De resultaten van dit nog steeds lopende onderzoek ziet u terug in ADB stats. Het gaat inmiddels om anderhalf GigaByte aan verifieerbare statistische data over ADB categorieën.

In artikelen als 79 Art Critics en The astrological profile of 1867 ADB astrologers werden de statistische resultaten van specifieke ADB categorieën besproken. Het doel ervan was om u te instrueren in de door statistici en wetenschappers gebruikte methodieken om astrologische data te analyseren. En die verschillen doorgaans significant van de alternatieve feiten van in boeken en andere media gevonden standpunten die astrologen veronderstellen of eerbiedigen. Is dat een probleem?

Maar er zijn door empirici en astrologen ook andere strategieën bedacht om de gevonden feiten te verwerken. Want uiteindelijk zijn het de gevonden feiten die er echt to doen. En niet de u aangeleerde waarheden. Feiten tellen, feiten vertellen, maar uw speculaties en twijfel zijn nodig om de gevonden feiten te overstijgen. Want er is altijd wel een uitzondering op de regel te vinden. Maar het vinden van zo'n waarheid lukt u doorgaans niet met een struisvogelpolitiek ten aanzien van de gevonden feiten. Tenzij u astrologisch gezien als een genie bent natuurlijk. Maar wie rectificeerde met zekerheid op de 4 seconden genoeg uw horoscoop? Alleen uw guru.

Gewone astrologen hebben net als de empirici vooral te doen met de gevonden feiten. En dat zijn onnauwkeurige geboorte data, dubieuze categoriën en vele opinies over bepaalde constellaties. Daarnaast bestaat ook nog eens het empirische probleem dat niet iedere ascendant, zon- of maanteken zich gedraagt als de ander. We verschillen nu eenmaal van elkaar. Dat zeggen zowel de astrologen als de empirici. Maar hoe verschillend gaan ze daarmee om!

Maar met een beroep op hun verschillende huizen lost u dit kentheoretische probleem ook niet op. En zeker niet zonder kennis te hebben (of te willen weten) van de ADB statistieken van de huizen van de ADB categorieën. Want dat is de bekende struisvogel politiek van machtswellustigingen als Vlardimir Putin, die de naam Alexei Navalny niet door zijn keel kon krijgen. Maar wie verdient justitioneel gezien nu eigenlijk een strafkamp? De heersende gifmenger dunkt mij.

In dit artikel wil ik u op de vele mogelijkheden van het open source programma TkAstroDb te wijzen. En of u nu voor of tegen statistisch astrologisch onderzoek bent, om de door anderen waargenomen gevonden feiten kunt u niet heen. Tenzij in uw Hoger Zelf gelooft, dat door zijn hoger weten een belangrijker recht van spreken heeft. Maar dan bent u ook verantwoordelijk voor uw al dan niet bewust gemaakte keuzen en hulpbronnen in het leven.

Python installeren

> Top <

U moet wel zelf een Python omgeving installeren. Op http://www.python.org/downloads/ vindt u meerderw pakketten van de huidige Python versie 3. Voor 64 bits Windows systemen (met Intel of AMD processor!) zou ik de Windows x86-64 executable installer van versie 3.7.2 nemen (python-3.7.2-amd64.exe). De Windows x86 executable installer werkt op alle moderne Windows systemen (python-3.7.2.exe).

Inmiddels (oktober 2020) zitten we op versie 3.9.0. Deze versie biedt betere ondersteuning voor SMP met meerdere processors. De berekeningen zouden dus sneller moeten gaan op gangbare processoren. Maar we zagen ook dat de door ons gebruikte niet officiële Swiss Ephemeris bibliotheken nog niet voor Python 3.9 beschikbaar waren.

Voor Linux bevelen we daarom de laatste versie van Python 3.8 aan. Voor Windows 10 gebruikers raden we Python 3.7.2 aan gezien deze bug in de grafische user-interface: http://bugs.python.org/issue36468.

Mocht u Python na installatie niet aantreffen in Program Files, dan is dat normaal. Want standaard worden de uitvoerbare bestanden en bibliotheken in uw lokale programmamappen van de gebruiker (hier sjoerd) geïnstalleerd zoals het plaatje hiernaast laat zien.

Bij de deïnstallatie van vorige Python versies blijven vaak veel door de oudere versies geinstalleerde bibliotheken in de verborgen map site-packages zitten. Als u die niet meer gebruikt kunt veel schijfruimte vrijmaken door bestanden van oude Python versies in C:\Users\naam\AppData\Local\Programs\Python\te wissen. In de Windows Verkenner moet u daarvoor onder Beeld /Verborgen items zichtbaar maken aanvinken. Anders ziet u die verborgen AppData bestanden nooit staan.

Wilt u meer controle over het proces, dan zijn er ook zip bestanden of een installatie op maat. Vergeet niet het PATH aan te passen. Controleer het pad door path op de cmd-prompt te typen. Maar als u de enige Python gebruiker bent is het wel zo gemakkelijk om alles in uw eigen gebruikersmap te installeren.

TkAstroDb installeren

> Top <

Het programma TkAstroDb bevindt zich op github: http://github.com/dildeolupbiten/TkAstroDb.

U kunt het best downloaden door op bovenstaande locatie rechtsboven op de groene knop Clone or download te klikken. En daarna op Download ZIP. U pakt het bestand uit op de locatie waar u het wilt gebruiken.


Het TkAstroDb-master.zip dat verkrijgbaar is op http://github.com/dildeolupbiten/TkAstroDb is bijna 100 MB groot (zip). Het grootste deel daarvan zit in de subdirectory Eph dat uit 105 MB aan Swiss Ephemeris databestanden van Astrodienst bestaat. Hier zit ook een submap Whl van Wheel, waarin de gebruikte Swiss Ephemeris bibliotheken voor Windows staan. De andere benodigde bibliotheken worden door TkAstroDb via het internet opgehaald zodra u het programma start. Althans dat is bedoeling, maar het gaat ook wel eens fout. U moet in ieder geval online zijn om het programma in installeren of op te waarderen (via Help / Check for updates).

Het Python script dat de bibliotheken aanstuurt is relatief klein. Het wordt opgestart met run.bat.

python run.py
pause

Ik heb het de opdracht pause zelf toegevoegd om fouten op te kunnen sporen. Want de eerste keer dat u het programma draait moeten allerlei bibliotheken van het internet gehaald worden. Zonder pause zou u onderstaande fout niet zien omdat het Windows scherm met de foutmeldingen meteen afsluit:

C:\Users\sjoerd\Documents\TkAstroDb-master>python run.py
Processing c:\users\sjoerd\appdata\local\pip\cache\wheels\a3\17\dd\f2dba23a35bb6008732772ccfb13d3d0e537fbc6919ce6862b\numpy-1.19.2-cp39-cp39-win_amd64.whl
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.19.2
Collecting scipy
  Using cached scipy-1.5.3.tar.gz (25.2 MB)
  Installing build dependencies ... done
  Getting requirements to build wheel ... done
    Preparing wheel metadata ... error
    ERROR: Command errored out with exit status 1:
.....
C:\Users\sjoerd\Documents\TkAstroDb-master>pause
Press any key to continue . . .

Een mailtje naar de ontwikkelaar Tanberk Celalettin Kutlu met deze uitvoer leverde het volgende antwoord op:

The pyswisseph problem occurs because there's no whl files for Python3.9 but I can provide them.

In 5 minutes I will update the code. And I want you to download the latest file from GitHub. I will mention you.

Na die quick fix bleek het installatieprocess toch weer te hangen en kwamen we tot de conclusie dat we maar beter met Python 3.8 konden blijven werken.

C:\Users\sjoerd\Documents\TkAstroDb-master>python run.py
Processing c:\users\sjoerd\documents\tkastrodb-master\eph\whl\pyswisseph-2.5.1.post0-cp38-cp38-win_amd64.whl
Installing collected packages: pyswisseph
Successfully installed pyswisseph-2.5.1.post0
Collecting numpy==1.19.2
Using cached numpy-1.19.2-cp38-cp38-win_amd64.whl (13.0 MB)
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-1.19.2
Collecting scipy==1.4.1
Using cached scipy-1.4.1-cp38-cp38-win_amd64.whl (31.0 MB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.13.3 in c:\python\python38\lib\site-packages (from scipy==1.4.1) (1.19.2)
Installing collected packages: scipy
Successfully installed scipy-1.4.1
Collecting pandas==1.1.2
Using cached pandas-1.1.2-cp38-cp38-win_amd64.whl (9.6 MB)
Requirement already satisfied: numpy>=1.15.4 in c:\python\python38\lib\site-packages (from pandas==1.1.2) (1.19.2)
Collecting pytz>=2017.2
Using cached pytz-2020.1-py2.py3-none-any.whl (510 kB)
Collecting python-dateutil>=2.7.3
Using cached python_dateutil-2.8.1-py2.py3-none-any.whl (227 kB)
Collecting six>=1.5
Using cached six-1.15.0-py2.py3-none-any.whl (10 kB)
Installing collected packages: pytz, six, python-dateutil, pandas
Successfully installed pandas-1.1.2 python-dateutil-2.8.1 pytz-2020.1 six-1.15.0
Collecting XlsxWriter
Using cached XlsxWriter-1.3.7-py2.py3-none-any.whl (144 kB)
Installing collected packages: XlsxWriter
Successfully installed XlsxWriter-1.3.7
Collecting xlrd
Using cached xlrd-1.2.0-py2.py3-none-any.whl (103 kB)
Installing collected packages: xlrd
Successfully installed xlrd-1.2.0

Nadat bovenstaande bibliotheken geïnstalleerd zijn start het programma vanzelf op. Gaat het op de een of andere manier mis dan kunt de benodigde bibliotheken ook met de hand installeren met de volgende commando's op de prompt.

U kunt deze opdrachten tijdelijk in run.bat (of een bash script) plaatsen.

python -m pip install --upgrade pip
pip3 install pyswisseph
pip3 install numpy
pip3 install scipy
pip3 install pandas
pip3 install pytz
pip3 install python-dateutil
pip3 install six
pip3 install XlsxWriter
pip3 install xlrd
python run.py
pause

Daarna zal het programma opstarten. Maar u zult eerst een xml of json bestand als adb_export_200814_1910 in TkAstroDb-master\Database moeten plaatsen, voordat u er wat mee kunt doen. De gezipte uitdraaien van de Astrodienst database staan in http://www.astro.com/adbexport. U moet aan Alois Treindl toestemming vragen om ze te gebruiken (pdf). Ze zijn met een wachtwoord versleuteld

Zodra u de database selecteert met het pop-up venster dat onder Database verschijnt, kunt u ADB categorieën selecteren.

Waarschuwing: Bewerkt een plain text Python script niet met Windows Kladblok (notepad), want die doet zijn naam in negatieve zin eer aan. Ik gebruik daarom het open source Notepad ++ dat de programamcode netjes in beeld brengt, zonder in de war te raken van de regeleinden die onder Unix en de Mac gebruikt worden. Zie: Notepad bug Mac Unix. En maak natuurlijk eerst een backup van ieder bestand dat u verandert.

U kunt deze iedere keer aanpassen via het menu van de grafische interface onder Options / OrbFactor, maar u kunt ze ook aanpassen in het TkAstroDb.py script zelf. Wilt u standaard een orb van 8 graden voor een conjunctie gebruiken, verander dan conjunction = 6 in conjunction = 8.

conjunction = 6
semi_sextile = 2
semi_square = 2
sextile = 4
quintile = 2
square = 6
trine = 6
sesquiquadrate = 2
biquintile = 2
quincunx = 2
opposite = 6

Hetzelfde geldt voor het favoriete huissysteem (Options / House System). Placidus is de standaardwaarde, maar u hebt de keus uit Placidus, Koch, Porphyrius, Regiomontanus, Campanus, Equal en Whole Signs. Om de standaardwaarde aan te passen verandert u de P van Placidus in hsys = "P" in een andere hoofdletter.

houses = ["Asc", "2", "3", "Ic", "5", "6", "Dsc", "8", "9", "Mc", "11", "12"]
hsys = "P"
house_systems = {
"P": "Placidus",
"K": "Koch",
"O": "Porphyrius",
"R": "Regiomontanus",
"C": "Campanus",
"E": "Equal",
"W": "Whole Signs"

TkAstroDb gebruiken

> Top <

U start het programma op met python tkastrodb.py op de opdrachtverwerker CMD.EXE in de TkAstroDb directory. U kunt natuurlijk ook de run.bat met de muis in de Verkenner aanklikken. Onder Linux is de opdracht python3 tkastrodb.py.

U selecteert de gewenste database onder Database. Er moeten daarvoor wel geschikte bestanden in de map TkAstroDb-master\Database aanwezig zijn, anders ziet u niets. Met Apply bevestigt u uw keus. Zie het plaatje hierboven. Na een tijdje laadt de gekozen database en ziet u onder Display records nog een leeg venster. Dat komt omdat u nog niets geselecteerd hebt. Daarna volgt het proces van het selecteren van de gewenste horoscopen van Astrodienst. Het is wijs om uw selectie eerst vast te leggen (via Export) en daarna de berekeningen te doen.

U selecteert de gewenste ADB Categorieën en Rodden Ratings. De Rodden Ratings kunt u gewoon aanvinken. Doorgaans gaat het om AA tot en met B(iografie) tijden, omdat de C tijden en alles daaronder onbetrouwbaar zijn. Zie: Rodden Rating.

Voor de categorieën is de methode wat anders. U selecteert een of meer gewenste categorieën door er rechts op te klikken. Met Add wordt de gekozen selectie rood gekleurd en actief gemaakt. Met Remove wordt een rode categorie weer zwart en dus gedéselecteerd. De database blijft met Remove intact. U verwijdert alleen maar een rood gekleurd item uit de selectie. Zodra u op Apply klikt wordt de gekozen selectie (het rode deel) toegepast in de TkAstroDb berekeningen onder het kopje Calculations.

Omdat de ADB 792 categorieën telt en u misschien niet altijd weet waar u het moet zoeken is het Search a category venster handig. Typt u daar poet dan komt u meteen in de betreffende categorie terecht (Vocation: Writers: poet). Maar als u daar writer typt en Enter geeft, komt u in de hoofdcategorie Vocation: Writers terecht, die allerlei soorten schrijvers bevat. Op die manier kunt hele beroepsgroepen selecteren en met Add aan de selectie toevoegen.

Een controlegroep kunt u aanmaken door in het Categories venster op Ctrl-A(ll) te drukken. Dan worden alle categorieën geselecteerd. U kunt dan gebruik maken van Rodden Rating AA tot en met C die data bekend veronderstelde geboortetijden bevatten. Gebruik geen data waarbij de geboortetijd onbekend is, want dan worden de 12 uur in de middag kaarten natuurlijk oververtegenwoordigd.

Als u ervoor zorgt dat de onderzoeksgroep volledig binnen de controlegroep valt, dus een deelverzameling is van de controlegroep, dan zijn de statistische berekeningen geldig. De te verwerpen NUL hypothese is dan dat uw specifieke selectie uit de ADB astrologisch gezien niet meer afwijkt dan een willekeurige steekproef uit de ADB van die grootte. U kunt dus beter geen AA tot en met C categorie vergelijken met een AA controlegroep, want dan ondermijnt u de rationale van de statistische berekeningen.

Nadat u op Display records klikt verschijnt na een tijd de gekozen lijst met records. Als de geselecteerde groep groot is, kan dit enige minuten duren.

ADHD als voorbeeld

> Top <

Stel u wilt nagaan of een Zon, Maan of Ascendant in Ram vaker dan verwacht de diagnose ADHD krijgt. Dat zou zomaar kunnen gebeuren. De dokter of juf vinden uw kind best wel druk. Het mist een stofje in de hersenen. Maar een astroloog heeft er een alternatieve verklaring voor. Want dat fenomeen was al in de oudheid bekend. Het heeft te maken met Mars energie.

En wie weet vraagt u zich net als Trudy Lahue wel af of het ADHD verhaal misschien wel een modeverschijnsel is. Zeg maar Tijdsgeest, zoals ik in De documentaire serie Profiel en het enneagram (2010) al stelde in mijn relaas over de contrafobische zes. Sommige generaties zijn nu eenmaal wat drukker dan andere. Dan zou u ook geïnteresseerd moeten zijn in de constellaties van de langzame planeten. Want wie weet wordt zoiets wel astrologisch bepaald.

Bovengenoemde personen behoren tot de jongste generatie van rusteloze contrafobische zessen (1982-1996) bij wie volgens Trudy Lahue (1951, 1w2>7w8 jaar) ten onrechte steeds vaker ADHD wordt geconstateerd. En dat klopt: De rusteloosheid van een contrafobische zes zal zelden op methylfenidaat reageren. Het gaat blijkbaar niet om biologie, maar om karma of de tijdsgeest van de sterren. Trudy Lahue, op welke dag en welk tijdstip ben je geboren? Ik zag eens een lezing van haar en ik zag inderdaad aan een 1w2 of een 7w8 met in beide gevallen veel intuïtie.

Grote vraag: Hoe begint u zo'n astrologisch onderzoek? En waar vindt u de data? En hoe onderzoekt u de feiten zonder dat een andere astroloog zegt: Ja, maar in mijn ervaring is het toch wel heel anders. Dan kunt u het beste maar gaan schatgraven in de Astrodienst Database, waar iedere astroloog wel eens gebruik van maakt. Maar hoe doe je dat?

U zou gebruik kunnen maken van de Astrodatabank research zoekmachine. Die laat uitgebreide zoekacties toe, maar biedt geen mogelijkheden om de bevindingen statistisch te evalueren. Voor die statistische analyse is TkAstroDb gemaakt. Daar gaan we dus mee aan de slag.

U bent geïnteresseerd in menselijke personen met ADHD, dus u begint uw selectie met Do not display event charts aan te vinken. Natuurlijk hebben aardbevingen geen ADHD, maar u wilt niet het risico lopen dat er per abuis een helemaal niet van toepassing zijnde horoscoop in uw selectie terecht komt.

U kiest voor de optie Do not display events charts als u personen onderzoekt. U selecteert Do not display human charts als u mundaan onderzoek doet. Recente versies bevatten ook Do not display male charts en Do not display female charts als u astrologisch gender onderzoek wilt doen. Daarnaast kunt u selecteren op kaarten van het het Noordelijk of Zuidelijk halfrond, omdat die een groot effect hebben op de gevonden huizen.

Daarna klikt u op Select Categories. Het Select Categories venster wordt zichtbaar. In het Search a category veld typt u adhd en Enter. De categorie Diagnoses: Psychological: ADHD verschijnt. U selecteert het met de muis, klikt op de rechter muisknop en selecteert Add.

Onder de juiste Tkinter bibliotheken wordt het gekozen item daarna rood gekleurd. Maar als u onder een andere versie werkt, zou u onderaan het venster Selected = 1 kunnen zien ook al blijft uw selectie zwart. Dan zit u ook goed en kunt u op Apply (toepassen) klikken.

Voor de Rodden Rating (Select) vinken we AA tot en met de B tijden aan. Dat zijn min of meer betrouwbare tijden en met de A en B erbij hopen we op voldoende gevallen (n) voor een betrouwbaar statistisch onderzoek. Daarna klikt u weer op Apply.


Met de knop Display Records laten we de selectie zien. U kunt er een lijst van aanmaken met Export / Links: links.txt. Maar voor de gebruikte database (adb_export_200814_1910.xml van 14 augustus 2020) zijn dat slechts 19 personen uit een database van wel 54.000 personen. En dat is veel te weinig voor een ziekte die volgens de Nederlandse Wikipedia minimaal duizend ADB ingangen zou moeten hebben. Want 2% van 54000 is immers 1080:

In 2000 werd geschat dat circa 3 tot 5% van de kinderen in de schoolgaande leeftijd ADHD had, in recenter onderzoek wordt een cijfer van 7 tot 8% van de kinderen en 2 tot 5% van de volwassenen genoemd.

De ADB doet dus aan Under-reporting. En dat zal zonder twijfel een belangrijke bron van bias zijn.

Under-reporting usually refers to some issue, incident, statistic, etc., that individuals, responsible agencies, or news media have not reported, or have reported as less than the actual level or amount. Under-reporting of crimes, for example, makes it hard to figure the actual incidence of crimes.

U maakt dan een uitdraai van ADB categorieën die niet representatief zijn voor de gevonden werkelijkheid. Want slechts enkele al dan niet correcte voorbeelden worden u door ADB editors (vrijwel altijd astrologen) voorgeschoteld, terwijl de meeste potentiële gevallen niet door ADB editors geregistreerd. Is er dan nog wel sprake van objectieve fact checking? Zowel managers, politici als astrologen bezondigen zich nog wel eens aan dit empirische probleem. Vraag aan Donald Trump of een criminoloog wat het aandeel is van Mexicanen in de USA crime rates en u zult verschillende impressies zien. Hoe gaat u met dergelijke problemen om?

Voor een gedegen onderzoek zult u de gevonden gevallen van de Astrodienst redacteuren wel vooraleerst moeten natrekken. Komen ze overeen met wat de meeste ADHD onderzoekers zouden zeggen? Records waar discussie over mogelijk is, kunt u beter uit uw selectie laten.

U kunt in het Display Records scherm rechtsklikken op de Open ADB Page link van Gerhswin, George om na te gaan of zijn drukke muziek inderdaad een aanwijzing kan zijn voor ADHD. De ADB biedt doorgaans een link naar de engelstalige Wikipedia, zodat u wat aan fact checking kunt doen vanuit objectief geachte bronnen. Maar een zoektocht op het internet (Gershwin+ADHD+ADD) levert alleen maar speculaties op. Deze ingang zou dus met een rechtsklik verwijderd moeten worden met een Remove. U kunt dit voorlopige lijstje aanmaken via a Export / Adb links.

Hoe komt u aan meer gevallen? U zou kunnen googelen naar celebrities with ADHD die niet in de lijst staan, maar wel in de ADB. Want dat is het voordeel van een database met publieke personen: Er wordt heel wat over hun privé leven verklapt. Ik vond in een half uur tijd veertien bekende ADHD-ers die niet als zodanig door Astrodienst gelabeld waren. Het zijn: Richard Branson, Mel B, Joan Rivers, Lisa Ling, Jamie Oliver, Ryan Gosling, Paris Hilton, Dave Grohl, Simone Biles, Justin Timberlake, Emma Watson, Will.I.Am, Terry Bradshaw en Johnny Depp. Totaal leverde dat n is 32 op en dat is beter dan de 19 gevallen van de ADB waarmee u eigenlijk geen statistiek kunt bedrijven.

Via het knopje Search a record by name kunt u snel nagaan of er een ADB record van iemand bestaat en met rechtsklikken Add kunt u ze aan de selectie toevoegen. Staan ze er al in dan zal Add niet werken, dus u hoeft niet bezorgd voor dubbele ingangen te zijn. U verwijdert records door er in het venster rechts op te klikken en remove te selecteren. Pas op: Klik niet op Display records want uw lijstje gewist en vervangen door de oorspronkelijke lijst van de ADB Categorie. Tegenwoordig wordt u daarvoor gewaarschuwd.

Via Export / Adb links maakt u een tekstbestand links.txt aan met URLs naar de geselecteerde ADB bestanden. Bewaar deze in een aparte map als documentatie van uw onderzoek voordat hij wordt overschreven. Deze optie onderbreekt lopende berekeningen niet, maar overschrijft wel een al bestaande links.txt. Als u klaar bent met selecteren, moet u onder Options nog een keus maken voor de gewenste orbs en het huizensysteem. Standaard is dat Placidus. Daarna klikt u onder Calculations op Find Observed Values.

Afhankelijk van de geselecteerde hoeveelheid data wacht u seconden, minuten, uren of dagen (55.000 kaarten) op het verschijnen van de mededeling Process finished succesfully. Er is dan een rekenblad aangemaakt met de naam observed_values.xslx in een subdirectory met de naam Diagnoses \ Psychological\ ADHD \ RR_AA+A+B \ ORB_6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6 \ Placidus \ Human \ observed_values.xslx.

Zoals u ziet geeft de directorystructuur al aan wat er in het bestand zit. Wilt u het onderzoek herhalen met een ander huizensysteem en ruimere orbs, dan hoeft u die alleen maar onder options te veranderen. De nieuwe berekeningen komen dan in een andere map te staan en zullen de eerder aangemaakte versiers niet overschrijven.

De output.log in diezelfde map geeft ook aan wat u gedaan hebt. In dit geval heb ik de map ADHD hernoemd in ADHD_32 om te voorkomen dat hij later overschreven wordt.

Database: adb_export_200814_1910
House System: Placidus
Rodden Rating: AA+A+B
Orb Factor: 6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6
Category: Diagnoses/Psychological/ADHD
|2020-10-19 22:04:25| Process started.
|2020-10-19 22:04:26| Process finished.Statistische evaluatie

> Top <

We hebben veel astrologische waarden gevonden, maar we willen weten hoe bijzonder die zijn. We kunnen zien dat Zon in Ram vrij laag scoort, maar is dat nu toevallig zo in onze steekproef of is dat een trend?


Ari

Tau

Gem

Can

Leo

Vir

Lib

Sco

Sag

Cap

Aqu

Pis

Total

Sun

2

2

6

1

0

4

1

1

2

6

3

4

32

Moon

3

2

2

2

3

4

1

1

5

6

2

1

32

Cusp 1

1

0

1

3

8

4

3

2

3

5

0

2

32

De volgende stap is daarom de statistische evaluatie. Daartoe kopieren we het zojuist aangemaakte bestand observed_values.xlsx naar de map TkAstroDbMaster. Tevens plaatsen we daar een control_group.xslx bestand dat aan vergelijkbare criteria voldoet (huissysteem, orbs) als de te onderzoeken groep.

Adb Version: adb_export_200814_1910
House System: Placidus
Rodden Rating: AA+A+B+C
Orb Factor: 6_2_2_4_2_6_6_2_2_2_6
Category: Control_Group

De huidige TkAstroDb gebruikersgroep maakte ter controle observed_values.xlsx bestanden aan van alle personen met Rodden Rating AA t/m C onder verschillende huizensystemen en orbs. Daartoe selecteren we met Ctrl-A alle categorieën en maken een uitdraai van alle personen die tot een ADB categorie behoren. In principe vangen we ze dan allemaal, want ADB editors moeten altijd een categorie opgeven.

Deze uitdraaien vergden soms weken tijd. Daarom deelden we de door ons berekende controle groepen onderling in de cloud. U treft ze aan in adbstats onder de map Control Group. Het zijn dus uitdraaien van de ADB waarin alle ADB categorieën aangevinkt zijn. U hoeft alleen nog maar de naam observed_values.xlsx in control_group.xslx te veranderen.

Daarna kiezen we voor Calculations/ Find Expected Values waarmee het bestand expected_values.xlsx wordt aangemaakt. Maar bedenk steeds goed wat u feitelijk doet.

De standaard methode onder Options om de verwachte waarden te berekenen is de methode Subcategory, waarbij de onderzoeksgroep (een subcategorie of een mix daarvan) een onderdeel is van de controlegroep (n=59.199) met alle leden van alle categorieën uit dezelfde database.

Expected_values.xlsx bevat in dit geval de waarden van control_group.xslx vermenigvuldigd met de n=32 van de selectie en gedeeld door n=59.199 van de adb_export_200814_1910 uitdraai van alle menselijke personen.


Ari

Tau

Gem

Can

Leo

Vir

Lib

Sco

Sag

Cap

Aqu

Pis

Total

Sun

2,74

2,77

2,76

2,75

2,75

2,62

2,63

2,49

2,44

2,59

2,66

2,80

32,00

Moon

2,69

2,65

2,71

2,61

2,71

2,61

2,64

2,66

2,67

2,68

2,69

2,69

32,00

Cusp 1

1,50

1,86

2,55

3,23

3,52

3,44

3,49

3,39

3,17

2,45

1,90

1,50

32,00

Vergelijkt u daarentegen de gevonden waarden van twee onafhankelijke (steek)groepen, bijvoorbeeld het aantal na een maand genezen personen met ziekte Z uit groep A (Case is 100, 80 herstelden) die medicatie gebruikte met de personen van groep B (Control is 100, 40 herstelden) die placebo kregen, dan is het wijs de verwachtingswaarden te berekenen uit het gemiddelde van beide groepen tezamen (n=200, 80+40=120 herstelden). Dit levert namelijk de best mogelijke schatting van de gemiddelde herstelkans op volgens de te verwerpen Nul Hypothese, die aanneemt dat het verkrijgen van het medicijn of de placebo er voor de herstelkans niet toe doet.

Dit is de methode independent onder Options.

In The calculation of the effectiveness of medication in 79 art critics ziet u een uitgewerkt rekenvoorbeeld van deze methode.

Suppose we have 80 (out of 100) cures in Treatment Group A and 40 (out of 100) cures in Placebo Group B. The last could be called spontaneous remissions, and we may reasonably assume that spontaneous healings will also happen in the treatment group, when group members were randomly selected.

U ziet voor het medicijn een relatief klein gunstig effect van 1,33 (1,20 - 1,46), met een zeer overtuigende p-waarde van 0,00002.

ADB onderzoekers zullen in de praktijk zelden gebruik maken van deze methode, omdat zowel de onderzoeksgroep als de controlegroep relatief klein zullen zijn. De kans op statistisch significante astrologische resultaten is dan klein.

Hoe komt het dat het kleine effectgrootte van het medicijn 1,33 (1,20 - 1,46) in bovenstaand onderzoek wel zichtbaar is? Dat heeft te maken met vrijheidsgraden.

De uitkomsten van de vraag of een medicijn beter werkt dan placebo kunnen we in een kruistabel van twee maal twee zetten: Medicijn genomen of niet. Patiënt genezen of niet. Het gaat dan om (2-1)*(2-1) is slechts een vrijheidsgraad.

Maar bij astrologische vragen hebben we doorgaans te maken met 12 kolommen van case en control groepen en dus met minimaal 11 vrijheidsgraden. Er is dan veel meer variatie en dat vermindert de kans op statistisch significante bevindingen enorm.

Kleine astrologische effecten, als ze al bestaan, worden daarom slechts statistisch aantoonbaar bij onderzoek van grote groepen. The astrological profile of 1867 ADB astrologers en het onderzoek van de 1902 schilders in Basale statistiek en kansrekening voor astrologen zijn voorbeelden hiervan. Maar op zich pleit dat niet tegen de werkzaamheid van astrologische effecten. Want kleine effecten kunnen ertoe doen als ze bij herhaling plaats vinden. Denk aan het effect van waterdruppels op een rots.

Ook het evidente effect tussen roken en longkanker werd pas na jaren grootschalig onderzoek in de vorige eeuw vastgesteld. Maar evenals het evidente statistische verband tussen de CO2 uitstoot en klimaatverandering, dat al in de jaren tachtig van de vorige eeuw werd vastgesteld, duurde het decennia voordat er echt beleid van werd gemaakt. En in beide gevallen speelden uitstekend betaalde lobbyisten van zeer winstgevende firma's een grote rol bij het verdoezelen van de gevonden feiten. Zie: De klimaatontkenners of de vele dossiers over de Tabaksindustrie en de lankmoedige overheden.

Maar goed, we doen nu aan astrologisch onderzoek. En laten we dat nu eens niet ad hoc doen. Dus zonder aldoor een beroep te doen op door astrologen bekend veronderstelde uitzonderingen op de regels. Want die uitzonderingen op de astrologische regels zijn ook maar hypothesen. Zeg maar de astrologische bril op gevonden feiten. Maar die astrologische feiten werd nimmer statistisch aangetoond. En wat is dan de waarde van zo'n bril? Ziet u er echt scherper mee?

Laten we daarom maar eens gewoon de statistisch gevonden feiten voor zichzelf spreken. Hoe doet u dat?

Draai: Calculations / Find Chi-Square values. Het bestand chi-square.xlsx wordt aangemaakt. Dit bestand geeft aan welke planeten en huizen de meeste variatie vertoonden. Planeten en huizen die hier hoog scoren, zijn statistisch gezien het meest relevant voor een bepaalde categorie.

A list of them can be found here: ADB categories statistically evaluated. But you will need the Binomial_distribution_for_astrology.xlsx or Binomial_distribution_for_astrology.ods as tools to temper your imagination.

Gelukkig worden er geen bestanden meer gewist zoals dat in eerder versies van TkDbAstro gebeurde.

De volgende stap is Calculations / Find Effect Size values waarmee effect-size.xlsx wordt aangemaakt. Hoeveel vaker dan verwacht komt een astrologische parameter als planeet in teken voor in een bepaalde ADB categorie?

Met Calculations / Find Cohens D Effect Size values maakt u cohens_d_effect.xlsx aan. Dit is een belangrijke maat voor de effect grootte die ook met de te verwachten variantie rekening houdt. Maar in het gebruikelijke kleinschalige astrologische onderzoek, wordt daar nog veel te weinig rekening mee gehouden.

Daarna draait u Calculations / Find Binomial Limit Values om een idee te krijgen van de p-waarden (binomial_limit.xlsx). De laatste berekening kan enige tijd duren, dus breek die niet te snel af. Een gevonden p-waarde nabij de 0, vergroot de kans dat u iets met de gevonden effect waarde voorspellen kunt. Maar een p-waarde nabij de 50% voorspelt eerder 100% willekeur.

Een gevonden effect-waarde van 6 tegen 1/6 verwacht mag op zich indrukwekkend lijken, zoals het aantreffen van een rake zes na onze eerste worp met een dobbelsteen. Zes maal zo vaak als mocht worden verwacht, maar de binomiale p-waarde van de uitkomst is maar 1/6 en de kans op een alternatieve uitkomst is 5/6. Zegt dat ons iets over deze dobbelsteen of over onze horoscoop? Dat is dan maar weer de vraag. Hoe zou u een correcte uitkomst bij voorbaat definiëren? Om te achterhalen of die zes op toeval berust of niet, moet u volgens wiskundigen en statistici beslist veel meer worpen doen.

De resultaten bekijken

> Top <

De resultaten van ons kleinschalig onderzoek kunt u op het internet bekijken in de map ADHD_32. Het verrassende is dat Zon in Steenbok (2,31 maal zo vaak) en Tweelingen (2,17 maal zo vaak) het vaakst voorkwamen (6 ) met p-waarden van respectievelijk 0,0411 en 0,0533.

Ascendent in Leeuw deed het ook goed (2,27 zo vaak) met een p-waarde van 0,0200. Zon In Leeuw scoorde daarentegen het laagst met 0 gevonden tegen 2,75 gevallen verwacht (p is 0,0566).

De hoogste score vonden we voor Neptunus in Boogschutter (15, effect size 5,36, p is zeer klein) en Pluto in Libra (14, effect size 6,72, p is minimaal). Maar dat bevreemdt ons niet omdat de diagnose ADHD eigenlijk pas in de tweede helft van de vorige eeuw opkwam.

De Chi-square waarden waren niet indrukwekkend met een uitzondering voor Pluto in de huizen (21,50 bij df is 11). Pluto in H3 scoorde het hoogst: 3,44 maal zo vaak, met een p-waarde van 0,017. En dat is wel weer een interessant resultaat, want had het derde huis niet iets te maken met leren?

Het spreekt vanzelf dat een groter aantal personen met ADHD noodzakelijk is om enig serieus statistisch onderzoek met deze database te kunnen doen. Want waarden van 0 tot 6 zijn door toeval te verwachten in bijna 95% van de gevallen bij een p van 1/12 en n is 32. Effectgroottes tussen de 0 en 2,25 zouden dan niet zo indrukwekkend zijn. Alleen waarden van 8 (3 maal vaker dan verwacht) en hoger zouden met een kans van 0,40% (p = 0,004) statistisch significant zijn.

U kunt de Binomial_distribution_for_astrology.ods gebruiken om na te gaan, hoe groot uw onderzoeksgroep moet zijn om toch wel flinke effecten als 2 maal zo vaak of 2 maal zo weinig aan te tonen.

Maar vrijwel alle speculaties op het internet over ADHD + astrology zitten ernaast. En dat komt omdat deze astrologen niet in statistische feiten geïnteresseerd zijn, maar zich liever van het hen vertrouwde astrologisch symbolisme wilden bedienen.

Maar is dat niet een teken van in de praktijk niet meer zo relevante Saturnale manier van denken? Het is zoals het is. Zie ook: Dale Huckeby: After Symbolism. Een spirituele een gaat naar de zeven die ik wel als zodanig apprecieer (yields 7w8 on 1w2 day). En hij heeft wel veel Helper gehalte in zijn huizen:

Symbolism has been both the saviour and achilles heel of astrology. By enabling it to seem valid to its adherents, it has ensured its continued existence and development. Its nature, however, limits the extent of that development. Since astrology can be "right" even when the chart or event is wrong, there is no confrontation with reality to correct and improve it. Astrology can move to a higher level only if symbolism is supplanted by empiricism. An empirical astrology would not merely be illustrated by real-world observations. It would be based on them. The purpose of this article is to show how.> Top <

.

Sjoerd Visser (2020)