Astrologie onderzoek (ADB astrology research)

>> Hoofdindex <<
>> xs4all mirror <<
>> meterkast <<


Navigation frame

Index zonder frames


The wisdom hierarchy: A simple introduction into reasonable thinking.

79 Art Critics: In this article we explain how to use basic statistical techniques to analyse the large amounts of astrological data in the Astrodienst Database (ADB).

The plumbers story: How to use and abuse the binomial distribution to do some small scale astrology research having no predictive value at all.

The astrological profile of 1867 ADB astrologers: Which planetary positions characterise an astrologer according to Astrodienst Database (ADB) editors? What were the statistically seen relevant found facts?

The results of the ADB Research Group are found at: ADB stats. The compressed 7 zip files are the most efficient way to retrieve the still growing gigabytes of astrological data, as my homepage has not the capacity to present gigabytes of astrological statistical data online. More data can be found at astrology-research.nl, a website hosted in a virtual Hyper-V Windows PC.

We did not a need a big internet server to present the results of genuine statistical research, as few astrologers were interested in the empirically found ADB facts. A list of the studied ADB categories can be found at: ADB categories statistically evaluated. But you will need the Binomial_distribution_for_astrology.xlsx or Binomial_distribution_for_astrology.ods as reasonable tools to temper your imagination.

Will it be a fight of tiny David against Big Business data centers? ADB research indeed got little attention in astrology land, as most astrology students prefer to gain (ac)knowledge (ment) the more easy way. Most astrologers stick to traditional astrological opinions, instead of studying objectively the found facts.

The Web Interface of TkAstroDb: The simply idea of this alternative to the simple search and find Astrodatabank research method was: Do your own ADB research, with the help of by statisticians used research methods. It is meant for astrological die-hards who are really interested in the found facts.

But are mainstream astrologers interested in the found facts, when the usual sophistical tricks do seem to work much better? I doubt it. Most astrologers prefer and stick to the usual astrological opinions and habitually neglect the empirically found facts.

GitHub - dildeolupbiten/TkEnneagram: TkEnneagram is a Python program that calculates enneagram scores of persons based on astrological statistics. See the youtube channel of dildeolupbiten.

A fine example would be the enneagram scores of the poet and painter Lucebert. He wroteEverything of worth is defenseless” in the poem “The very old one sings". Sincere Human Knowledge is fragile and can be easily lost.

Since October 28, 2023 4 PM the freeware astrology software PlanetDance of Jean Cremers contains a module implementing the original 2010 algorithm:

+ Added Horoscope - Various - Enneagram, method Sjoerd Visser.

Results of the since 2010 published calculations can be found at Enneagramscores of famous people based on astrological statistics , The enneagram of places and countries part 1 (- 1945) and The enneagram of places and countries part 2 (1946 - today).

The by most astrologers and enneagram coaches neglected Zeitgeist apparently plays a major role in all enneagram predictions. But the basic idea of most succesvol ego business enneagram coaches and astrologers was to suppose that all persons born in a certain year should be unique.

So they habitually neglected the major effects of slow planets. They forgot they had to with an infinite game. Not with evident goals and purposes of humankind

The Infinite Game is a 2019 book by Simon Sinek, applying ideas from James P. Carse's similarly titled book, Finite and Infinite Games to topics of business and leadership.

Running 16 bits Polaris under Oracle's VirtualBox at Warp speed on modern hardware. Correct rectification techniques could decide many astrological riddles. But who is interested in the tough empirical work of Alexander Marr, when the usual astrological speculations using the wrong facts and by populists celebrated ad hoc methods also seem to work? As they appeal to the emotionally inspired and apparently well motivated human reactions of well known populists in the astrological business model?

Ask the inspiring me Israeli astrologer Richard Starkman. He was clearly the winner of the on Astrodienst Forum started rectifiction a chart contest using empirically found facts:

This war approved again Alexander Marr's rectification for Israel: 14.15.07 UT Asc 26Lib15'.
This rectification was published in 1985 in his book Political Astrology

Interesting Astrodienst Forum links: How do Astrodienst Forum members think about astrological research? The forum was closed on 1 February 2023 at 7:54 am, after nearly 16/7 years of operation.

Basale statistiek en kansrekening voor astrologen (Dutch): Hoe doet u gedegen astrologisch onderzoek? Dat is geen kwestie van kwaliteit versus kwantiteit, want meten is weten omvat beide aspecten. Het hangt juridisch gezien niet af van uw goede bedoelingen, maar vooral van het effect van de door u gehanteerde methoden.

Werkt uw methode goed genoeg voor uw astrologische vrienden of zijn uw bevindingen voor iedere burger relevant? Hoe gaat u met de gevonden feiten om? Hoe zouden rechters, wetenschappers of journalisten uw werk beoordelen? En zou u daar wat van willen leren?

Statistiek en astrologie volgens Dane Rudhyar (Dutch). Dit is mijn kritische commentaar op et veelvuldig door astrologen aangehaalde artikel: Statistical Astrology and Individuality. Maar waar ging het Rudhyar nu eigenlijk om? Kwaliteit op maat verkiezen boven banale kwantiteit, zoals hij aldoor suggereerde?

Wat was zijn werkelijke probleem met de in de gevonden feiten gelovende statistici? Kwam die door hen gevonden waarheid zijn particuliere wereldbeeld niet zo goed uit? Dat laatste is empirisch en statistisch gezien wel zo waarschijnlijk.

Gebruik van TkAstroDb 2 voor astrologisch onderzoek (Dutch): De vereenvoudigde installatieprocedure en het gebruik van TkAstroDb versie 2 onder Windows worden besproken. TkAstroDb werkte het best onder Linux, omdat het open source project onder Linux werd gestart. Maar inmiddels is het installeren van TkAstroDb onder Python 3.8 onder Linux ook lastiger geworden. Het programma loopt niet goed onder de laatste Python versies.

Loopt de installatie met de commando's uit dit bash script vast dan kunt u de Python 3.8 bibliotheken uit local.zip in /home/user/.local map plaatsen. Vergeet de voorliggende punt niet! Wil iemand deze open source software zelf installeren, gebruik dan een wat oudere Ubuntu versie met Python 3.8 onder VirtualBox.

Nog steeds (2022) gaat mijn statistische ADB onderzoek voort. En ditmaal concentreert het zich op adb_version_220108_1546, waar u ook veel gender specifieke astrologische data zult aantreffen. Verschillen vrouwelijke en mannelijke acteurs, politici, diplomaten, sportlieden en activisten astrologisch gezien van elkaar? En zo ja, hoe, in wat en in welke perioden? Alleen door grootschalig astrologisch onderzoek te doen met grote groepen mensen kunt u dergelijke vragen beantwoorden. Maar zonder bekendheid met de beschikbare informatie blijft het slechts bij de bekende astrologische speculaties.

Enneagram en astrologie (Dutch and English) was mijn eerste serieuze astrologie studie in 2010. De vraag was of we met behulp van algoritmen gebaseerd op de astrologische statistieken van “bekende” enneatypen, het enneatype van willekeurige personen aan de hand van de geboortedatum konden voorspellen. En dat bleek veel vaker dan verwacht het geval te zijn. Mijn algoritme scoorde 1 op de 2 tegen 1 op de 9 verwacht volgens vermeende enneagram deskundigen. Maar de huidige generatie van enneagram deskundigen wil niets van astrologie weten en negeerden mijn empirisch onderzoek. Terwijl degenen die het systeem ontwikkelden, wel degenlijk met astrologie en numerologie bekend waren. Zie ook mijn correspondentie met de NVWOA leden: Enneagram en astrologie, een nog lopend onderzoek.

FamilySearch gebruiken om geboortetijden te achterhalen.

Maar bestaat dat vrije geluid in de kosmos dan opeens niet meer? Als u denkt : Dat is nu eenmaal niet mijn empirische zaak. Daar win ik nu eenmaal geen stemmen mee. Geen hond of rechter is geïnsereerd in de gevonden feiten.

Denk daarom maar eens na over dit empirische raadsel: Als een boom in een bos omvalt ...

Als een boom in een bos omvalt en er is niemand in de buurt om het te horen, maakt het dan geluid? is een bekend filosofisch raadsel, dat vragen oproept over onze gebruikelijke manier van waarneming en onze beperkte kennis van de werkelijkheid.

Simon & Garfunkel - The Sound of Silence (from The Concert in Central Park)

Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence
...
Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.


> Top <


Contact: Sjoerd Visser