OS/2 als Alternatief!

> Hoofdindex <


> Navigatieframe <

> Index zonder Frames <


OS/2 als alternatief

Installatie: Aan de slag!

Valkuilen bij de installatie van OS/2

Hardware ondersteuning

De OS/2 configuratiebestanden

De Werkplek

Het HPFS bestandssysteem

OS/2 Fixpacks

Win-OS/2

Alternatieve bootmethoden voor OS/2

Lange namen op vFAT schijven

Handige OS/2 utilities

De OS/2 trukendoos

Codetabellen en speciale tekens

Multitasking onder OS/2

Foutmeldingen onder OS/2

Handige OS/2 bladwijzers

Disclaimer


Email me


Handige OS/2 Bladwijzers

OS/2 nieuws: eComStation!

Er is een uitgebreide OS/2 Warp in het netwerk aan huis subsectie bijgekomen. Tevens aandacht voor Andere Internet aanbieders bellen.

Meer OS/2 informatie: XFree86/OS2: UniX draaien onder OS/2. De opvolger van OS/2 Warp eComStation , firewall met OS/2 , Streaming media onder eComStation en OS/2 en VirtualPC voor OS/2.


OS/2 als alternatief is offline te lezen als os2erop.zipsite search by freefind

advanced

Het internetadres van deze site is : www.xs4all.nl/~vissesh/multiboot/os2/Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur. © Sjoerd Visser (2000).