Astrologie onderzoek (ADB astrology research)

>> Hoofdindex <<


Navigation frame

Index zonder frames


The wisdom hierarchy: A simple introduction to reasonable thinking.

79 Art Critics: In this article we explain to astrology students how to use basic statistical techniques to analyse the large amounts of astrological data in the Astrodienst Database (ADB).

The plumbers story: How to use and abuse the binomial distribution to do some small scale astrology research having no predictive value at all. How to deal with the sampling error? Deny it or not?

The astrological profile of 1867 ADB astrologers: Which planetary positions characterise an astrologer according to Astrodienst Database (ADB) editors? What were the found facts?

A sample of the results of the ADB Research Group is found at: ADB stats. The compressed 7 zip files are the most efficient way to retrieve the still growing gigabytes of astrological data, as my homepage has a limited capacity to present them all online.

A list of the ADB categories can be found here: ADB categories statistically evaluated. But you will need the Binomial_distribution_for_astrology.xlsx or Binomial_distribution_for_astrology.ods as tools to temper your imagination.

The Web Interface of TkAstroDb: Do your own ADB research. For those who are really interested in the ADB found astrological facts. But are astrologers really interested in the found facts? Or did they find their own ways to selectively profit from the ADB?

And what would an independent judge think about their habits: For the judge it would be a business as usual astrological excuse. But with what p-value?

GitHub - dildeolupbiten/TkEnneagram: TkEnneagram is a Python program that calculates Enneagram scores of persons based on astrological statistics. See also this youtube channel: dildeolupbiten. A good example would be the enneagram scores of the poet and painter Lucebert.

ADB links: How do current ADB Forum members think about astrological research?

Basale statistiek en kansrekening voor astrologen (Dutch): Hoe doet u een gedegen astrologisch onderzoek? Dat is geen kwestie van kwaliteit versus kwantiteit, want meten is weten omvat immers beide aspecten. Zo kunt u niet een dobbelsteen als vals beoordelen na slechts een paar worpen. Die conclusie zouden statistici terecht bevooroordeeld vinden. Waarheidsvinding hangt vooral af van uw intenties en de geldigheid van de door u gebruikte methoden. Werkt uw visie of methode goed genoeg voor uw astrologische vrienden of zijn uw bevindingen relevant voor allemaal? Hoe gaat u met de gevonden feiten om? Hoe zouden onpartijdige rechters, wetenschappers of journalisten uw bevindingen evalueren?

Statistiek en astrologie volgens Dane Rudhyar (Dutch). Dit is mijn kritische commentaar op een veelvuldig door astrologen aangehaald artikel: Statistical Astrology and Individuality. Maar waar ging het Rudhyar nu eigenlijk om: Kwaliteit op maat verkiezen boven kwantiteit, zoals hij suggereerde?

Gebruik van TkAstroDb 2 voor astrologisch onderzoek (Dutch): De vereenvoudigde installatieprocedure en het gebruik van TkAstroDb versie 2 onder Windows worden besproken.

Enige overpeinzingen over kansen, toeval en onzekerheid (Dutch): Wat is toeval? Wanneer stelt u vast dat iets toeval was of niet? Wat is daar voor nodig? Wanneer is het geen toeval, maar bijvoorbeeld een gebrek aan kennis over door astrologen of rechters bekend veronderstelde kwesties? En wie is dan aansprakelijk voor uw onwetendheid? Wie bepaalt dat? Hoe gebeurt dat? Wat zijn redelijke argumenten?

Enneagram en astrologie (2010) (Dutch and English) was mijn eerste serieuze astrologiestudie. Mijn onderzoeksvraag was of we met behulp van algoritmen gebaseerd op de astrologische statistieken van “bekende” enneatypen, het enneatype van een willekeurig persoon aan de hand van de geboortetijd konden voorspellen. En dat bleek veel vaker dan verwacht het geval te zijn. Ik scoorde 1 op de 2 tegen 1 op de 9 verwacht, volgens de vermeende enneagramdeskundigen.
Deze teksten mogen niet worden gewijzigd, vermenigvuldigd of voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder toestemming van de auteur.


> Top <


Contact: Sjoerd Visser